World Scriptures, sammenlignende antologi av hellige tekster. http://origin.org/ucs/ws/ws.cfm

Video om meningen med livet:

 

 

 

mer