toppJehovas vitner forbudt i Russland, 5. mai 2017. 2017-05_Appeal_to_Supreme_Court_of_Russia2_foref_hrwf_.pdf

FOREF, europeisk forum for religionsfrihet. Vokter trosfriheten i Europa med argusøyne.
http://www.religiousfreedom.info/

Oslo Freedom Forum. Se referat fra konferansen mai 2009: http://www.oslofreedomforum.org/cgi-local/home.cgi

Forum 18 er dedikert til artikkel 18 i Menneskerettighetserklæringen om trosfrihet:
http://www.forum18.org/

Stefanus Alliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med fokus på trosfrihet.
http://www.stefanus.no/

The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief. internasjonalt nettverk
http://www.oslocoalition.org/index.php

Helsingforskomitéen: http://www.nhc.no/php/

Five years too many; kampanje for frigjøring av 7 bahà'ì  ledere som sitter fengslet i Iran på grunn av sin tro; http://news.bahai.org/story/954

Er organisasjonen FECRIS sin virksomhet i tråd med internasjonale standarder for frihet til tro og religion?
http://foref-europe.org/2013/06/29/journalist-mobbed-by-fecris/

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside