Artikkelen diskuterer om dagens lovgivning for barn, ekteskap, adopsjon, bioteknologi er til barnas beste...
les mer.. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Biologiske-foreldre-uten-betydning-7235346.html