I denne SINTEF rapporten (s. 79) er det interessante tall som viser hvor stor prosent av de ungdomspsykiatriske pasientene som har problemer som skyldes avvik i familien.

pdfRapport_A9714_Pasienter_og_behandlingstilbud_i_psykisk_helsevern_for_barn_og_unge.pdf