Fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser nær sammenheng i adferds- og livsmønstre mellom foreldre og barn.

Personer med skilte foreldre har større risiko for selv å bli skilt i voksen alder. Dersom den ene parten av et ektepar har skilte foreldre, er risikoen for skilsmisse doblet sammmenlignet med et ekteskap hvor begge har foreldre som er gifte. Hvis foreldrene til begge ektefellene er skilt, er risikoen for at de også går fra hverandre tredoblet. Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet som omfattet 66 000 personer.

Undersøkelsen viste også at personer med skilte foreldre gifter seg senere enn de med foreldre som fortsatt holder sammen, og at forekomsten av enslige som aldri inngår ekteskap, er større blant de voksne skilsmissebarna.

Forskerene fant en sammenheng mellom skilsmisse og angst og depresjon i voksen alder. Risikoen for å utvikle slike problemer er særlig høy blant menn som både har skilte foreldre og er skilt selv
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge