toppFersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser nær sammenheng i adferds- og livsmønstre mellom foreldre og barn.

Personer med skilte foreldre har større risiko for selv å bli skilt i voksen alder. Dersom den ene parten av et ektepar har skilte foreldre, er risikoen for skilsmisse doblet sammmenlignet med et ekteskap hvor begge har foreldre som er gifte. Hvis foreldrene til begge ektefellene er skilt, er risikoen for at de også går fra hverandre tredoblet. Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet som omfattet 66 000 personer.

Undersøkelsen viste også at personer med skilte foreldre gifter seg senere enn de med foreldre som fortsatt holder sammen, og at forekomsten av enslige som aldri inngår ekteskap, er større blant de voksne skilsmissebarna.

Forskerene fant en sammenheng mellom skilsmisse og angst og depresjon i voksen alder. Risikoen for å utvikle slike problemer er særlig høy blant menn som både har skilte foreldre og er skilt selv

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside