toppArtikkelen diskuterer om dagens lovgivning for barn, ekteskap, adopsjon, bioteknologi er til barnas beste...
les mer.. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Biologiske-foreldre-uten-betydning-7235346.html

I denne SINTEF rapporten (s. 79) er det interessante tall som viser hvor stor prosent av de ungdomspsykiatriske pasientene som har problemer som skyldes avvik i familien.

pdfRapport_A9714_Pasienter_og_behandlingstilbud_i_psykisk_helsevern_for_barn_og_unge.pdf

Lite stas å være ufrivillig farløs.

Tall fra Politidirektoratet viser at det er en kraftig økning i anmeldt familievold. Nå skal politiet i Oslo og Follo teste nye metoder for å stoppe utviklingen.

Se også Voldstallene vokser 

Hvordan opplever kvinner en abort? Aftenpostens artikkel røper at abort gir større traumer for kvinner enn man hittil har antatt.

Fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser nær sammenheng i adferds- og livsmønstre mellom foreldre og barn.

Mange mennesker vil svare et selvfølgelig nei, mens mange andre faktisk tror at det er mulig. I vårt samfunn er det ingen selvfølgelighet å vokse opp sammen med mor og far. Når forskning viser hvor viktig forholdet til mor og far er burde vår kultur legge opp til å styrke disse relasjonene.

Per Sundby er professor emeritus i sosialmedisin. Mange husker hans bok "Medisin ,moral og det gode liv" som vakte mye debatt på 80-tallet. Sundby er kritisk til fri-sex-praksisen og hevder " Det som den seksuelle frigjørings disipler hevder er et gode, vil være et onde for mange mennesker. Samfunnet har ikke tenkt nok på fri sex sin skadekonto".

På konferansen "Familie og fred" snakket lektor Mønnesland om Familien som samlivsform i vårt samfunn. Mønnesland beskriver hva familien er, hvilken betydning den har og hvordan ulike politiske partier legger til rette for dette. Han hevder at tiden er overmoden for en bevegelse som kan vise familiens betydning og verdi for alle mennesker.

Seksualisering av kvinner kan knyttes til en rekke problemer som spiseforstyrrelser, dårlig selvbilde eller depresjoner viser en omfattende rapport fra den amerikanske psykologiforening. Vår kultur er svært påvirket av den amerikanske og undersøkelsen bør derfor ha betydning også for norske forhold.

En åndelig leder snakker om hvordan harmoniske familier faktisk representerer et guddommelig ideal og at realiseringen av dette er utgangspunktet for en kultur av fred. Dr. Moon hevder at uten en absolutt seksualmoral vil det være umulig å skape en slik fredskultur. Han sier at kjærlighet, liv og arvelinje er knyttet til en absolutt seksualmoral.

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside