mintro220.05.2006
I slutten av april arrangerte Universelt Fredsforbund seminar med deltakere fra kristendommen, islam, bahá'í og jødedommen.

I slutten av april arrangerte Universelt Fredsforbund seminar med deltakere fra kristendommen, islam, bahá'í og jødedommen.
"I et sekulært samfunn blir religion presset ut av det offentlige rom og gjort til en privatsak. Verdier som formidles til nye generasjoner gjennom religionen får stadig mindre innflytelse og mennesker blir lett drevet av individualistiske behov."


Referat fra UF-konferansen "Min tro" torsdag 27. april 2006.

 

Møteleder, Steinar Murud, åpnet med en kort orientering om arrangøren. IIFV (Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred) har utviklet seg videre til Universelt Fredsforbund (UF), som ble stiftet i New York i fjor, parallellt med FNs 60. generalforsamling. UF/IIFV er fortsatt en NGO med spesiell rådgivende status ved ECOSOC. Overfor FN er vi fortsatt opptatt av at et interreligiøst råd i FN ville være en styrke både for verdensorganisajonen og dens evne til å styre verden.

Religion er en ressurs som bærer på grunnleggende verdier. Den har overlevd gjennom generasjoner og ulike regimer og vist at det bærer på noe essensielt.

I et sekulært samfunn blir religion presset ut av det offentlige rom og gjort til en privatsak. Verdier som formidles til nye generasjoner gjennom religionen får stadig mindre innflytelse. Uten noen alternativ formidling av verdier vil mennesker lett bli drevet av individualistiske behov. Individualisme blir den rådende, uskrevne, ideologi for folk flest.

Religion er dynamisk, vi må ikke stivne i vår åndelig utvikling. Mennesker som stivner blir en bremsekloss for utviklingen. Vår globale verden er totalt annerledes i dag enn da de ulike religioner oppsto. Grensene mellom trossamfunn må mykes opp, tross alt er det mange felles verdier, som vi kan samarbeide om.

Gruppen på 6 personer fra Central Jamat e-ahl-e Sunnat, som også spilte på forrige konferanse, appellerte til alle med sin vakre Quwali-musikk.

Kayvan Hemmat fra Bahá'í-samfunnet, åpnet sitt innlegg med å lese en bønn.
Bahá'í-troen bygger på en åpenbaring gitt til Bahá'u'lláh, startet i 1844. Bahá'u'lláh (Guds herlighet) er Guds profet for vår tid. Viktigste prinsipp er Guds enhet og menneskehetens enhet. Alle mennesker er likeverdige. Hver og en av oss må lære å se verden slik Bahá'u'lláh ser det. Vi må ta et bevisst valg gjennom bønn, meditasjon.

Sentrale prinsipper er: 1) Selvstendig søken etter sannheten 2) Likeverd mellom mann og kvinne 3) Harmoni mellom religion og vitenskap. 4) Vi trenger en verdensdomstol 5) Det har alltid vært en religion, som har snakket til hver sin tid. 6) Kjærlighet er kjernen i alle religioner. 7) Den gylne regel.

Fremhev ikke andres feil, slik at dine egne feil syns små. Omgås andre religioner i vennskap og kameratskap. Ikke la religionen være årsak til splid.

Svar på spørsmål:
Bahá'í-troen er en fortsettelse av jødedommen, kristendommen og Islam.
Forfulgt i Iran pga fundamentalismen.
Verdens senter for Bahai trone er i Haifa, Israel. Der er også Bahá'u'lláh begravet.
Bahá'í er ikke en sekt, men en egen Guds religion. 5-6 millioner tilhengere i verden.

Gørild Beatrice Bendixen fra Kristensamfunnet
forklarte at kristensamfunnet står for en fornyelse av kristendommen. Grunnlagt i 1922. Ikke mange medlemmer.
Langt tilbake i tid var mennesket mer himmelvendt. Nå er det veldig materialistisk, men har en spirituell lengsel. Oppfattelser har blitt forandret.
Før Kristi fødsel; Gud Fader ble tilbedt, etter Kristi fødsel ble det vårt ansvar. Jesus ble Guds sønn i Jordan ved dåpen. Han har tatt bolig i alle våre hjerter, uavhengig av religion. Nattverdsgudstjenesten kalles hos Kristensamfunnet for menneskevielsens handling.
7 sakramenter også den siste olje. Vi vet egentlig hva som er riktig og galt hvis vi lytter i våre hjerter. Vi tørr ikke lyve. Reinkarnasjonstanken står sentralt. Se hele livet som en helhet, lengsel oppstår til å komme tilbake i et nytt liv. Vi er alle på en vei. Respektere hverandres vei. Se bakenfor masken vi bærer på. Vi er på jorden for å lære gjennom mange liv. Jesus fordømte ikke noen, hvorfor skulle vi gjøre det da? Nestekjærlighet må komme i sentrum. Hjertekrefter møtes, gode mennesker møtes. Lytte seg inn i det guddommelige. Det onde finnes i verden. Hat avler hat, men kjærlighet vokser.
Stå som en søyle mellom himmel og jord. Det guddommelige finns, kan utforske det uten å så splittelse.
Fortalte legenden om forskjell på himmel og helvete.

Svar på spørsmål:
Min kropp og sjel, min sjel som har guddommelig gnist fødes igjen. Besøke andre kulturer, blir alltid født som menneske. Min kristendom er inkluderende.

Videoen Man of Peace ga en god introduksjon til nye deltakere om grunnlegger av UF; Dr. Sun Myung Moon.
Han er en visjonær, født i en liten landsby i dagens Nord Korea i 1920. Som 15 åring hadde han en guddommelig opplevelse og et kall som forandret livet hans. Allerede da hadde han en visjon om skape en fredelig verden.
Han forutså kommunismens fall på en tid da ingen trodde det var mulig og snakket tidlig om å holde en konferanse i selve Moskva.
Etter den kalde krigen forutså han tidlig kommende konflikter mellom kulturer, religioner og han foreslo for 6 år siden opprettelsen av et interreligøst råd som en del av FN.

Han snakker om global fred, men at det må begynne i det enkelte individ og i hver familie. Han har tatt inititativ til fredsprosjekter både i midtøsten og i forholdet nord-sør Korea.
Han snakker med tyngde og autoritet ut ifra egen erfaring. Han har opplevd livet som flyktning, som fengslet, opplevd tortur, religiøs forfølgelse, samtidig som han ikke sparer seg selv for å virkeliggjøre visjonen om en verden i fred.
I fjor i en alder av 86 år reiste han 120 byers dagers tale-turne sist høst ifbm opprettelsen av UF, som er et globalt forbund og nettverk som arbeider for fred, forsoning og menneskelig utvikling.
Hans siste forslag, lansert på UFs stiftelsesmøte, er et internasjonalt samarbeid om en tunnel under Bering-stredet som vil binde to kontinenter sammen og som kan fungere som et knutepunkt i et internasjonalt motorvei-system som kan binde verden sammen.

Ali Khan, leder i Kashmir Scandinavian Council og første muslim i KrF.
Felles verdier mellom Islam og Kristendommen.
Khan er en vanlig troende muslim som har tilbrakt mye tid sammen med andre troende. Mange her ser på islam som en trussel. Vi kan være uenige, men vi står sammen mot sekulariseringen av samfunnet. Mange ting felles, verdier som vi står sammen om. Troskap i ekteskapet. I samfunnet ser vi at skilsmissene øker, kamp mot utnytting av kvinnekroppen. Monoteistisk religion. Tror på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gud=Allah.
Gud er et gammelt norrønt ord, kanskje var det dette navnet de måtte bruke for å få folk til å forstå hvem de snakket om. Der er én Gud, det kan ikke forandres. Gud skapte Adam og Eva. I Koranen leser vi om Abraham. Finne frem til det vi har felles. Gabriel kom til Maria. Jesus gikk rundt og helbredet. Jeg tror på dommens dag. Mohammed brakte denne læren.. Viktig å bidra til enighet og forsoning. Etter 11.sept. er muslimer plassert i boks sammen med Osama Bin Laden. Skarpe konflikter mellom vesten og muslimer. Trenger å oppklare misforståelser. Reaksjonene på karikaturtegningene uttrykker noe mer enn bare sinne over tegningene. Når man ikke møter andre trosretninger tenker man ikke at de er normale mennesker. Vi kan alle bli ambassadører for fred. Elsk dine fiender. Jeg var fremmed og dere tok imot meg.
Fortalte om sin sønns reaksjon etter å ha sett noen brenne det norske flagget.
Han spurte Vebjørn Selbekk hva tror du Jesus ville ha gjort i denne situasjonen?
Slik problemet ble taklet så var religion en forenende faktor. Bruke tro for å skape fred.

Imre Hercz fra Det Mosaiske Trossamfunn.
Jeg er født jøde. Ber morgen og kveld, min mor lærte meg det. Min Gud er på ferie. 10 i en båt, 1 overlevde. Hvorfor? Hvorfor overlevde jeg konsentrasjonsleiren? Alle religioner er like bra. Fundamentalistene gjør det ille. Vår jødiske religion er den gylne regel.
Vår lære er ikke bedre enn andres. Vi vil være jøder fordi det er det vi vil. Hvis du vil konvertere må du i løpet av et år spørre en rabbi 3 ganger og bli avvist før du kan begynne prosessen å konvertere. Jødene er blitt pint opp gjennom historien. Etter den franske revolusjon ble gettoene åpnet og de kunne få studere. Vesten er i krig med islam. Ikke noe galt med religionene, men med menneskene som vil ha makt. Tilhengere holdes fattig i ånd og kropp, da har man makt over dem. Du kan ikke hate mennesker du kjenner. Hat ødelegger den som hater. Vi må arbeide for fred, lære våre barn fred. Du er syk når du går rundt og hater, syk i hodet.
Jeg fikk mareritt under den jugoslaviske krig fordi jeg selv opplevde etnisk rensing. Religion i seg selv er veldig fint, men den som utfører religion misbruker makt. Det fins en Gud og etiske regler, de 10 bud. Makt er farlig i utøvelse av religion. Verden er blitt bedre fordi verden er blitt mindre. Jødene har også sine vansker, der noen som lever i tiden for 3000 år siden.
La meg leve som jeg vil, ikke tving noe på andre.

Kommentar/svar fra imam Noor.
Islam er den mest misforståtte religionen. Imam=tro=fred; islam=praksis=fred.
To grunnleggende termer som begge betyr fred. Religion som ønsker å leve med fred.
Se roten/årsaken til terrorismen. Hvis du bringer rettferdighet i verden, så vil terror og krig forsvinne. Islam ønsker å leve i fred, respekterer alle religioner. Nevner Medina pakten: Å jødiske brødre kom til oss, og vi vil forenes i felles .... Vi jøder og muslimer er en nasjon. 19.kap i Koranen omhandler Maria. Vi respekterer alle profeter. Selv om vi ikke tror på dem. Inntil dommedag kan vi ikke fordømme andre. Vi bor sammen i en global landsby.

Kommentar fra sikh-leder:
Alle er Guds mennesker. Leve for andre. Imamer har et stort ansvar i verden. Skal fortelle det som er rett. Vi kan vise en bedre vei.

Etter kommentar og spørsmål runden overrakte vi våre Fredsambasassadør-diplomer til alle som hadde bidratt med innlegg og musikk.
Quwali musikken avrundet kvelden og satte forsamlingen i sving, slik at selv imamen viste tendenser til å danse.

Møteleder overlot til deltakerene å finne ut om vi hadde fått svar på spørsmålet om de ulike veiene fører til samme mål. Han skisserte samtidig at et mulig mål kan være et samfunn der menneskene lever som én familie, i frihet, harmoni, enhet, velstand og lykke. Det kan høres ut som en utopi fordi vi kun har opplevd en historie med konflikter, men uttrykte at det likevel må være mulig å tro på et slikt ideal. På denne måten er vi alle tokulturelle. Det er ikke bare innvandrere som er det. Vi lever i virkelighetens verden, med alle sine problemer og svakheter, samtidig som vi lengter etter noe bedre; et paradis som det må være mulig å skape. Alle religioner peker jo frem mot det. Der det er vilje så er det en vei, spesiellt hvis det er Guds vilje.

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge