kvinners-rolle-som-fredsskaperble tatt opp på kvinnedagen. Arrangementet var i samarbeid med IHSG og Global Peace. Temaer som kvinners identitet og kvinners rolle i ulike kulturer ble tatt opp. I tillegg til presentasjoner ble en fredsbro-seremoni arrangert og vi fikk oppleve tre fantastiske tamilske dansere.

Konferanse 8. mars 2007 Håndverkeren konferanse-senter, Oslo


Kvinnedagen

Kveldens arrangement var et samarbeid mellom UF og dens søsterorganisasjon Kvinneforum for verdensfred.

Møteleder Marinette Murud, leder for Kvinneforum for verdensfred, ønsket velkommen med å trekke frem vår overordnede målsetning om å bygge en global fredskultur basert på universelle verdier. Det er i lys av dette vi må se kvinnearbeidet. Alle roller, enten i familien, eller i arbeidslivet har prioritet og må veves sammen for å få et godt samfunn.

Tre dansere fra Norges Hindu Kultur Senter åpnet møtet på en praktfull og professionell måte med klassisk hindu tamilsk dans.

"Kvinners identitet"

Reidun Berger, medhjelper i Internasjonal Helse og Sosial Gruppe - IHSG:

Fredsbroseremonien
Reidun Berger pekte det faktum at kvinner føder barn som utgangspunktet for kvinnelig identitet. Ut ifra dette hviler alle identiteter som tillegges kvinner enten det er som mor eller andre roller i samfunnet.
Hun påpekte maktovergrep over kvinner i historien og viste til at der kvinner er synlige i styre og stell, får man et bedre samfunn.

Hun redegjorde for utviklingen i kvinnebevegelsen fra 30 år tilbake og hva som er oppnådd og at kvinners stilling i dag er langt friere og mer uavhengig enn den gang. Siden slutten av 60-tallet har mange kvinner skaffet seg høy utdannelse og inntatt posisjoner i stat, kommune og næringsliv på høyt nivå. Mange har markert seg i politikken.

En følge av globaliseringen er menneskehandel med jenter og gutter, bruk av unge jenter i pornografi, seksualiserte bilder av unge jenter i media og reklame samt utenlandske prostituerte her i landet.

Slankehysteriet ble nevnt. Media markedsfører idealet om den magre kvinnen.

Moteindustrien ble beskrevet som nådeløs. Presset om å tilpasse seg en viss figur har gitt mange unge kvinner spiseforstyrrelser. Fokus på kropp, og en mest mulig avkledd kropp, har vært katastrofalt for mange kvinner, som har endt opp med spisevegring og psykiske lidelser som følge av det.

"Unge kvinner bør orientere seg om langt viktigere ting enn klesmoter. Vi må være subjekter over vårt eget liv. Kvinner pådyttes lett identiteter som gjør oss stakkarslige og fratar oss selvrespekt. Da risikerer vi å ikke bli tatt på alvor i sammenhenger som er viktige for oss. Vi må bli så selvbevisste at vi selv velger den identiteten som passer oss" sier Reidun Berger.

"Kvinners rolle i ulike kulturer"

av Savera Arshad (frivillig hjelper til IHSG):
Savera Arshad sammenligner kvinners rolle i det pakistanske og norske samfunn. Hun nevner at kvinner både i Norge og Pakistan må forholde seg til de samme rollene; som datter, søster, kone og mor. Hovedforskjellen er hvordan de ser på og oppfyller sine roller. I Pakistan er forventningene fra samfunnet ( inkludert foreldre, mann og barn) store til at kvinner oppfyller sine roller. Kvinnen har hovedansvaret for familien og får skylden for å ha bragt skam på familien hvis familien får problemer. Det er lite plass for egne ønsker og personlige behov.

I det norske samfunnet er forholdene nesten diametralt motsatt. Her er det kvinnens personlige ønsker og behov som står i sentrum. Som myndig kan hun gjøre hva hun vil og hennes liv trenger ikke inkludere noen familiemedlemmer, verken søsken eller foreldre.
Hun trenger ikke gifte seg, kan inngå samboerskap uten at familiens ære blir krenket. Morsrollen kan hun oppfylle enten som gift, som samboer eller som alenemor. Det er viktig for henne å ta vare på sitt eget jeg.
Hun lever i et samfunn hvor hun ikke trenge å forholde seg til noen. Kan rett og slett kjøre sitt eget løp uten å være redd for å bli isolert fra samfunnet.
På spørsmålet "Hva kan vi lære av hverandre?" er svaret at alle trenger å ta vare på sitt eget JEG, men samtidig ikke bli selvsentrert og bare tenke på egne behov. Å tenke på behovene til de du omgir deg med er også svært viktig.

"Kvinnens verdi i vårt samfunn"

Hatef Mokhtar, leder Global Peace:
"Kvinner har selvsagt en viktig rolle og et stort ansvar for å utvikle samfunnet. Samfunnet kan ikke utvikles uten kvinner. Hvis vi ikke tar hensyn til kvinnens verdi, betyr det at vi lukker øynene for menneskerettigheter generelt. Uten likestilling får vi ikke en utviklet sivilisasjon.
Likevel blir kvinner undertrykt og utsatt for overgrep over hele verden. Kvinner er blitt misbrukt opp gjennom historien. I mange land blir menn som begår overgrep mot kvinner, ikke straffet. Myndighetene ser gjennom fingrene med ugjerningene.
Ifølge rapporter fra Human Rights Watch blir kvinner utestengt fra arbeidslivet i land som Guatemala, India, Sør-Afrika, Mexico og mange flere land. Kvinner i Marokko, Jordan, Kuwait og Saudi-Arabia blir diskriminert av myndighetene og har rett og slett ikke samme status som menn foran loven.
Millioner av kvinner tvinges inn i ekteskap mot sin vilje.
Det er vår plikt som fredsaktivister å avsløre og motarbeide kvinneundertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Vi respekterer menneskeverdet bare ved å anerkjenne kvinners verdi.
La oss stå opp og arbeide sammen for fred, likhet og avskaffelsen av diskriminering. Jeg tror på likhet for menn og kvinner på forskjellige livsområder".

Fredsbroseremonien

Fredsbroseremonien

På kveldens konferanse deltok kvinner fra mange nasjoner. Temaet er kvinners rolle som fredsskaper. Innenfor denne rammen er en seremoni som symboliserer forsoning, harmoni og fred, spesiellt meningsfull. Kvinner fra ulike bakgrunner møttes, utvekslet en rose, omfavnet hverandre og ble kjent med en person fra en annen kultur, til akkompagnement av vakker musikk.

"Et godt ekteskap -en dimensjon i kvinnearbeidet"

Steinar Murud leder i UF
Likestillingen har ført mange kvinner ut i arbeidslivet. Parallellt med dette må vi prioritere de nære relasjoner vi finner i vår egen familie.
Kvinner har mange roller. Utfordringen er å å vurdere sine roller helhetlig. Alle roller, oppgaver krever oppmerksomhet.
Rollen i et ekteskap er fundamental for sin egen familie, samtidig som det kan virke berikende i forhold til sine yrkesmessige oppgaver.
Murud berørte hvordan ekteskapet kan være en ressurs og virke utviklende for ektefellene.

Kaffe, bevertning og sosialt samvær avsluttet kvelden.
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge