toppfamilie-og-seksualmoralvar tema på UFs konferanse 28. Mars. Selv om Norge er kåret til verdens beste land ifølge FN, opplever vi daglig altfor mange sosiale tragedier. Mange av disse kan relateres til problemer i familieforhold og seksualitet. Norge er av FN kåret til verdens beste, likevel er våre sosiale problemer påtagelige. Samlivsbrudd, høye aborttall, overgrep, prostitusjon, uønskede graviditeter, sexpress og fokus på seksualitet er ute av proporsjoner.

kvinners-rolle-som-fredsskaperble tatt opp på kvinnedagen. Arrangementet var i samarbeid med IHSG og Global Peace. Temaer som kvinners identitet og kvinners rolle i ulike kulturer ble tatt opp. I tillegg til presentasjoner ble en fredsbro-seremoni arrangert og vi fikk oppleve tre fantastiske tamilske dansere.

moenneslandFor mange er fredsarbeidet et politisk engasjement eller engasjement mot våpen. Vi ser på sammenhengen mellom familie og fred og viser til at varig fred må ha sitt grunnlag i harmoniske familier. Det er vanskelig å tenke seg krig eller konflikter i et samfunn eller verden bestående av sunne familier. 

Kveldskonferanse i samarbeid med Global Peace og Internasjonal Helse og Sosial Gruppe IHSG , Håndverkeren konferansesenter 19.2.2007

taler-29020.11.2006
34 personer var samlet på Håndverkeren konferansesenter. Forsamlingen var bredt sammensatt, med deltakere fra kristen, muslimsk, hindu og sikh-bakgrunn.

mintro220.05.2006
I slutten av april arrangerte Universelt Fredsforbund seminar med deltakere fra kristendommen, islam, bahá'í og jødedommen.

proffesor-perssonSøndag 3. september arrangerte Universelt Fredsforbund sin Festival for fred.

Arrangementet var en del av fru Hak Ja Han Moons tale-turne til 180 nasjoner. I juli besøkte hun Europa og flere av oss hadde muligheten til å høre henne tale direkte.

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside