toppIRFF
International Relief and Friendship Foundation - IRFF
er en søsterorganisasjon til Universelt Fredsforbund. Den har bidratt med hjelpearbeid på mange områder i verden. Arbeidet omfatter områder som
1.) helsearbeid og ernæring
2.) utdanning - fra generell leseopplæring til yrkesrettet opplæring og
              3.) øyeblikkelig hjelp ved katastrofer.

Fra norsk side har det pågått et prosjekt over flere år for å støtte vanskeligstilte barn i Baltiske land.
I tillegg samarbeider UF med IRFF om et hjelpeprosjekt i Nord-Korea, les mer
Mer info på: www.irff.org.rys logoReligious Youth Service - RYS
Siden 1985 har Religious Youth Service besøkt 120 samfunn i 43 nasjoner og vist en modell for fred gjennom sine interreligiøse hjelpe-prosjekter. RYS er imidlertid mer enn bare et hjelpeprosjekt, det viser også at mennesker fra ulike religiøse tradisjoner kan samarbeide ved å praktisere prinsippet om å leve for andre. I tillegg til å gjøre praktisk nytte har denne modellen vist seg å være til hjelp i arbeidet for å skape forsoning, samtidig som den også formidler en visjon for hvordan lokalsamfunn kan gjenoppbygges.
Du finner mer informasjon her: http://www.religiousyouthservice.org/home.php

PeaceRoad Logo

PEACE ROAD prosjektet involverer over 125 nasjoner i aktiviteter for en fredelig verden. Gjennom maratonløp, sykling eller fredsvandringer er idéen om en global infrastruktur løftet frem. En ny «silkevei» som kan knytte øst og vest, nord og syd, sammen til ett fellesskap kan representere en ny begynnelse for en konfliktfylt verden.
I opprinnelseslandet Korea er fokuset på en fredelig gjenforening mellom nord og sør.


Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside