IRFF
International Relief and Friendship Foundation - IRFF
er en søsterorganisasjon til Universelt Fredsforbund. Den har bidratt med hjelpearbeid på mange områder i verden. Arbeidet omfatter områder som
1.) helsearbeid og ernæring
2.) utdanning - fra generell leseopplæring til yrkesrettet opplæring og
              3.) øyeblikkelig hjelp ved katastrofer.

Fra norsk side har det pågått et prosjekt over flere år for å støtte vanskeligstilte barn i Baltiske land.
I tillegg samarbeider UF med IRFF om et hjelpeprosjekt i Nord-Korea, les mer
Mer info på: https://irff.us/


rys logoReligious Youth Service - RYS
Siden 1985 har Religious Youth Service besøkt 120 samfunn i 43 nasjoner og vist en modell for fred gjennom sine interreligiøse hjelpe-prosjekter. RYS er imidlertid mer enn bare et hjelpeprosjekt, det viser også at mennesker fra ulike religiøse tradisjoner kan samarbeide ved å praktisere prinsippet om å leve for andre. I tillegg til å gjøre praktisk nytte har denne modellen vist seg å være til hjelp i arbeidet for å skape forsoning, samtidig som den også formidler en visjon for hvordan lokalsamfunn kan gjenoppbygges.
Du finner mer informasjon her: https://www.upf.org/rys

 

PeaceRoad Logo

PEACE ROAD prosjektet involverer over 125 nasjoner i aktiviteter for en fredelig verden. Gjennom maratonløp, sykling eller fredsvandringer er idéen om en global infrastruktur løftet frem. En ny «silkevei» som kan knytte øst og vest, nord og syd, sammen til ett fellesskap kan representere en ny begynnelse for en konfliktfylt verden. I opprinnelseslandet Korea er fokuset på en fredelig gjenforening mellom nord og sør. Norsk Peace Road 2018; Les merUNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge