Kommende aktiviteter:

FNs internasjonale familiedag 2020

Torsdag 14.mai 2020 markeres  FNs familiedag i Oslo

Nærmere program kommer etterhvert.