De 10 årene som er gått siden MEPIs begynnelse ble markert med en konferanse i Jerusalem 17. mai 2013
pdfLes mer

                                               Fredskonferanse 2013

MEPI er et globalt fredsinitiativ som startet i 2003 med regelmessige arrangementer i Midtøsten. Deltakere fra hele verden har deltatt i fredsvandringer, konferanser, hjelpeprosjekter, forsoningsseremonier, møter med politikere og religiøse ledere og kulturelle og sportslige arrangementer. Flere delegasjoner fra Norge har deltatt
Les mer...

Gjennom sitt brede program og omfattende nettverk av mennesker fra alle lag av samfunnet er MEPI et unikt prosjekt for fred.                 

MEPI Prinsipper:

  1. Det finnes én Gud, det gjør menneskeheten til én familie med Gud som felles foreldre.
  2. Mennesker er mer enn materielle vesener. Våre høyeste verdier er av moralsk og åndelig natur.
  3. Ekteskap og familie er hellige institusjoner og en hjørnesten for fred.
  4. Grunnprinsippet for forsoning mellom fiender er å leve for andre.
  5. Interreligiøst samarbeid er nødvendig for fred.

 

Dialoger:

Samtaler:
Jøder, kristne og muslimer har gjennom en serie møter utforsket sin felles arv for å finne veier til forståelse, forsoning og en ny begynnelse. Samtalene har vært på alle nivåer, fra "grasrotnivå" til dialoger mellom politiske og religiøse ledere.

Pilegrimsreiser:
Religiøse ledere har deltatt i felles pilegrimsreiser, besøkt hverandres hellige steder, studert hellige skrifter sammen, bedt sammen og deltatt i fredsvandringer.

Personlig kontakt:
I "fredsbro-seriemonier" har mennesker fra ulike bakgrunner møtt hverandre i en ånd av tilgivelse og forsoning. Tidligere "fiender" har møttes som venner.
Mange deltakere har besøkt familier og individer for å lytte til deres bekymringer og forstå deres livssituasjon.

Kulturell utveksling:
Musikere har knyttet sammen kristne, jødiske og arabiske tradisjoner på nye måter. Musikeren Yair Dalal som sang ved Nobels Fredpris-utdeling i Oslo i 1994 har med sin musikk bidratt til fred på flere MEPI-arrangementer.

Aktiviteter:

Hjelpe prosjekter:
I Gaza og Beth Shiesh ble 400 unge mennesker gitt data-opplæring, og PCer ble donert. Israelsk og palestinsk ungdom fikk gjennom dette mulighet til å kommunisere med hverandre.

Fredsvandring:
Flere interreligiøse fredsvandringer er gjennomført både i øst- og vest Jerusalem. Etter bombingen av Radisson Hotel i Amman (Jordan), organiserte UF en internasjonal vandring fra kondolanseveggen ved hotellet til Hyatt Hotell for å vise sin støtte til Jordans befolkning. Al Jazeera dekket deler av arrangementet.
Immamene i Al Aksa-moskeen åpnet flere ganger moskeen for hele gruppen, i takknemlighet for initiativet.

"Play Soccer Make Peace"
organiserte 16 fotballag blant ungdommer i Gaza og gjorde det mulig for mennesker fra forskjellige deler av Gaza å delta i en fotballturnering. I Israel spilte jødiske og arabisk ungdomslag om en fredscup i en vennskapelig atmosfære.
Flere lag har kunnet reise ut og spille på Monza i Italia og i San Marino
Les mer her:
https://eume.upf.org/what-we-do/other-activities/sport/358-2019/863-italians-discuss-ethics-and-values-in-sport

 

Uttalelser om MEPI:

"Dere har gitt håp til mennesker som altfor lenge har opplevd desperasjon".
Naila Kharroub, Rektor DarAl-Kalima Videregående Skole l, Bethlehi

"Dere er velkomne, velkomne, velkomne"
Yassir Arafat

"Dere driver et hellig arbeid. Dere gir oss så mye håp ved å komme hit i disse vanskelige tider."
Yona Yahov, Borgermester i Haifa

"Jeg føler at dette initiativet vil ha stor betydning i å endre oppfatningen og rollen til religionene"
Rabbi Itzhak Bar-Dea, Ramat Gan, Israel

"Når mennesker fortsetter å komme fra alle religioner og alle nasjoner så gir det oss styrke til å overvinne alle barrierer. Vi føler at verden støtter oss i våre anstrengelser for å få slutt på vold og fremme dialog og forståelse"
Sheikh Aziz Bukhari, Jerusalem

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge