toppBeringstredet fredsprosjektet
"For fredens skyld foreslår jeg å bygge en passasje gjennom Beringstredet. Denne passasjen vil være et knutepunkt i et internasjonalt motorveisystem som vil gjøre det mulig å reise fra Afrikas Kapp det Gode Håp til Santiago i Chile og fra NewYork til London og binde verden sammen til et felles samfunn.
Dette prosjektet vil bryte ned menneskeskapte barrierer mellom raser, kulturer, religioner og nasjoner og etablere et rike med fred; en ideell verden som også har vært Guds etterlengtede ønske.
USA og Russland kan forenes. EU, Kina, India, Japan, Brazil og alle nasjoner kan samle sine krefter for å lykkes i dette prosjektet. Å lykkes i dette prosjektet vil være avgjørende for å bygge en fredelig ideell verden, hvor mennesker ikke lenger vil krige mot hverandre
". UFs grunnlegger Dr. Sun Myung Moon, i sin tale fra stiftelsesmøtet for UF

Dr. Moon oppfordrer til å gripe den historiske muligheten å bygge bro over barrierene mellom raser, kulturer, religioner og nasjoner. Gjennom sitt liv har han hatt en visjon om et internasjonalt veisystem som forbinder alle kontinenter.

En tidlig tilhenger husker at Moon som flykning i det krigsherjede Sør Korea, en vårdag i 1950, forutsa at det en dag ville komme en tunell mellom fiendenasjonene Korea og Japan, mens de betraktet strømmen av fartøy som ankom havnen.

På en konferanse med nobelprisvinnere og andre vitenskapsmenn i 1981, gjentok Moon ideen om en tunell fra Kina via Korea gjennom en undersjøisk tunnel til Japans Kyushu-øyer og nordover til Hokkaido.

I 2005 og på hans verdensomspennende taleturne har han fremmet et enda mer ambisisøst prosjekt, konstuksjonen av en Fredstunell gjennom Beringstredet. En tunell på 85 km med et budsjett på 200 milliarder dollar for å forbinde øst og vest, Amerika og Asia. "En slik forbindelse vil bidra til å gjøre verden til et felles samfunn".

En slik forbindelse vil åpne for en friere handel. Økonomisk og kulturell utveksling ville hjelpe til å skape sosial utjevning. Selv om vær-forholdene ville favorisere gods-tog aller først, så har Moon en visjon om passasjer-trafikk, turisme og til og med ekteskap mellom mennesker langs ruten.
"Noen tviler kanskje på at et slikt prosjekt kan fullføres, men der det er vilje er det vei - spesielt hvis det er Guds vilje. Både vitenskap og teknologi i det 21. århundre gjør det mulig å konstruere en tunell under Beringstredet".

Angående kostnadene på 200 milliarder dollar for tunellen og 400 milliarder dollar for en jernbanelinje så er Moon sikker på at ressursene finnes. "Tenk på hvor mye penger verden sløser bort på kriger, tiden er kommet for nasjoner å arbeide sammen og forene sine krefter og som profeten Esaias en gang lærte", "å smi sin sverd og spyd til hakker og vingårdskniver".
Eller i det minste til gravemaskiner og jernbaneskinner.

Yakunin vil ha tunnel, 11.april 2012

President Medvedev støtter tunell-prosjektet

 

Uttalelser:

"Beringstrede-prosjektet er ikke bare et godt prosjekt, men et essentielt prosjekt for verdensfred".
Craig Burroughs, president i Beringstrait Project and Railway Group.

"Hvorfor skulle noen ønske å bygge en tunell over det avsidesliggende Beringstredet? Den raskeste veien mellom New York og Beijing går faktisk nord for Beringstredet. Slik sett er Beringstredet for langt syd.
Louis Cerney, Fhv. Direktør i American Railway Engineering Association.

"En forbindelse over Beringstredet ville skape nødvendig infrastruktur for videre utvikling. Det vil gjøre det mulig å frakte gods i volum som ville være umulig med fly. Det vil skape arbeidsplasser, og mulighet for handel som ikke eksisterer i dag".
Craig Burroughs, President i Beringstrait Project Tunnell and Railway Group.

"Når gode prosjekter kommer på bordet så vil pengene komme. Tilgangen til nye områder vil skape nye økonomiske muligheter. Utviklingen av en fattig region vil skape et nytt skattegrunnlag for myndighetene".
James Edgerly, Ambassadør for Fred

"En naturlig måte å bringe mennesker sammen på for å løse problemer som fattigdom, mangel på ressurser, mangel på arbeidsplasser og mangel på forståelse.
Craig Burrougs, President i Beringstrait Project Tunnell and Railway Group. 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside