toppMiddle East peace initiative - MEPI

Middle East peace initiative
MEPI er et globalt fredsinitiativ som startet i 2002 med regelmessige arrangementer i Midtøsten. Deltakere fra hele verden har deltatt i fredsvandringer, konferanser, hjelpeprosjekter, forsoningsseremonier, møter med politikere og religiøse ledere og kulturelle og sportslige arrangementer.

Gjennom sitt brede program og omfattende nettverk av mennesker fra alle lag av samfunnet er MEPI et unikt prosjekt for fred.

MEPI Prinsipper:

  1. Det finnes én Gud, det gjør menneskeheten til én familie med Gud som felles foreldre.
  2. Mennesker er mer enn materielle vesener. Våre høyeste verdier er av moralsk og åndelig natur.
  3. Ekteskap og familie er hellige institusjoner og en hjørnesten for fred.
  4. Grunnprinsippet for forsoning mellom fiender er å leve for andre.
  5. Interreligiøst samarbeid er nødvendig for fred.

Dialoger:

Samtaler:
Jøder, kristne og muslimer har gjennom en serie møter utforsket sin felles arv for å finne veier til forståelse, forsoning og en ny begynnelse. Samtalene har vært på alle nivåer, fra "grasrotnivå" til dialoger mellom politiske og religiøse ledere.

Pilegrimsreiser:
Religiøse ledere har deltatt i felles pilegrimsreiser, besøkt hverandres hellige steder, studert hellige skrifter sammen, bedt sammen og deltatt i fredsvandringer.

Personlig kontakt:
I fredsbro-serionier har mennesker fra ulike bakgrunner møtt hverandre i en ånd av tilgivelse og forsoning. Tidligere "fiender" har møttes som venner.
Mange deltakere har besøkt familier og individer for å lytte til deres bekymringer og forstå deres livssituasjon.

Kulturell utveksling:
Musikere har knyttet sammen kristne, jødiske og arabiske tradisjoner på nye måter. Musikeren Yair Dalal som sang ved Nobels Fredpris-utdeling i Oslo i 1994 har med sin musikk bidratt til fred på flere MEPI-arrangementer.

Aktiviteter:

Hjelpe prosjekter:
I Gaza og Beth Shiesh ble 400 unge mennesker gitt data-opplæring og tilsvarende antall PCer ble donert. Israelsk og palestinsk ungdom fikk gjennom dette mulighet til å kommunisere med hverandre.

Freds-akademi:
Et fredsakademi er i utvikling i Jordan for å utdanne mennesker som vil arbeide for fred.

Fredsvandring:
Flere interreligiøse fredsvandringer er gjennomført både i øst- og vest Jerusalem. Etter bombingen av Radisson Hotel i Amman (Jordan), organiserte UF en internasjonal vandring fra kondolanseveggen ved hotellet til Hyatt Hotell for å vise sin støtte til Jordans befolkning. Al Jazeera dekket deler av arrangementet.
Immamene i Al Aksa-moskeen åpnet flere ganger moskeen for hele gruppen, i takknemlighet for initiativet.

"Voices of Peace":
"Voices of Peace" er en internett-basert TV kanal som formidler budskap om fred og forsoning fra moderate stemmer fra hele regionen.
Se www.uptv.org og www.peacefederation.org/publications/vopeace/#vop

"Play Soccer Make Peace" organiserte 16 fotballag blant ungdommer i Gaza og gjorde det mulig for mennesker fra forskjellige deler av Gaza å delta i en fotballturnering. I Israel spilte jødiske og arabiske ungdomslag om en Freds Cup i en atmosfære av kjærlighet og vennskap.

Hva sier folk?

"Dere har gitt håp til mennesker som altfor lenge har opplevd desperasjon".
Naila Kharroub, Rektor DarAl-Kalima Videregående Skole l, Bethlehem

"Dere er velkomne, velkomne, velkomne"
Yassir Arafat

"Dere driver et hellig arbeid. Dere gir oss så mye håp ved å komme hit i disse vanskelige tider."
Yona Yahov, Borgermester i Haifa

"Jeg føler at dette initiativet vil ha stor betydning i å endre oppfatningen og rollen til religionene"
Rabbi Itzhak Bar-Dea, Ramat Gan, Israel

"Når fredsambassadører fortsetter å komme fra alle religioner og alle nasjoner så gir det oss styrke til å overvinne alle barrierer. Vi føler at verden støtter oss i våre anstrengelser for å få slutt på vold og fremme dialog og forståelse"
Sheikh Aziz Bukhari, Jerusalem

"Ambassadører for fred snakker ikke bare fred, vi arbeider for fred, vi gjør fred".
Abouna Hatoum, Melkite Catholic priest, Nazareth

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside