topper et globalt nettverk av ledere fra varierte bakgrunner og sektorer i samfunnet. Fredsambassadørene bygger på felles verdier og er aktive for å fremme forsoning, overvinne barrierer og bygge fred.
 

Fem universelle prinsipper for fred

 1. Troen på en Gud som Skaper og Foreldre for hele menneskeheten.
  Den beste veien vi kan følge for å heve oss over trangen til selviskhet er å anerkjenne vår felles menneskelighet, gitt oss av vår skaper. På samme måten som foreldre kan hjelpe i konflikter mellom søsken, så er det foreldrehjertet, med sin opprinnelse i Gud, som kan hjelpe oss å løse konflikter mellom verdens nasjoner, kulturer og religioner.
 2. Mennesket er primært et et åndelig vesen
  Mennesket lengter etter sannhet, skjønnhet og godhet. Livets dypeste mening og innhold kan finnes gjennom å strebe etter disse essensielle, men likevel usynlige verdiene. Hvert menneske har en evig ånd som går utover det fysiske livet. Åndelige prinsipper er ment å praktiseres i dette livet slik at vi er forberedt for den evige verden.
 3. Familien er en skole i kjærlighet og en hjørnesten for verdensfred
  Familien er hjørnestenen for fred og grunnlaget for vår karakter og kultur. I familien erfarer man kjærlighet og gjensidig avhengighet og man lærer de mest grunnleggende personlige og sosiale dyder. Konseptet om familien som som en skole i kjærlighet gjør familien til den mest essensielle menneskelige institusjon. Grunnlaget for en sunn familie er et trofast, hengivent ekteskap.
 4. Den høyeste standard i menneskelige forhold er å leve for andre
  Å praktisere prinsippet "å leve for andre" gjør oss mer oppatt av andre enn oss selv. Essensen av en god karakter er sann kjærlighet, uttrykt gjennom uselviske handlinger. Å leve for andre er et felles prinsipp i verdens religioner. Vi mener den beste praksis for å skape fred er å følge prinsippet om å leve for andre.
 5. Interreligiøst og internasjonalt samarbeid er nødvendig for verdensfred
  Varig fred kan ikke oppnås gjennom politiske vedtak alene, men krever at man berører de dypeste årsakene til konfliktene. Å overvinne rasemessige, religiøse, og etniske barrierer er en nødvendighet i vår tid. Tro kan gi mennesker kraft til å tilgi og det kan fremme kjærlighet til å overvinne hat, bitterhet og vold.


En fredsambassadørs rolle

En fredsambassdør er en del av et globalt nettverk og bidrar til å skape fred og forsoning og til å bygge ned barrierene som splitter mennesker.

Teksten på Fredsambassadør-diplomet beskriver idéen med en Fredsambassadør:
"Universelt Fredsforbund anerkjenner som Fredsambassadør de mennesker som utmerker seg ved å leve for andre, og som med hengivenhet fremmer universelle moralske verdier, et godt familieliv, interreligiøst samarbeid, internasjonal harmoni, fornying av FN, et ansvarlig media og opprettelsen av en fredskultur. Ved å overvinne rasemessige, nasjonale og religiøse barrierer vil en Fredsambassadør bidra til oppfyllelsen av alle menneskers håp; en forent verden i fred, hvor både den åndelige og materielle dimensjon er forent."

Å bli en fredsambassadør

Tittelen "Fredsambassadør" kan gis til mennesker som har bidratt til fred og forsoning og som tror på prinsippet om å leve for andre. Helt uavhengig av religion, kultur, nasjonalitet kan man motta tittelen Fredsambassadør.

Universelt Fredsforbund legger vekt på å anerkjenne menneskets åndelige natur og behov. Verdens religiøse og åndelige ledere blir derfor sett på som verdifulle og nødvendige medspillere som må inkluderes i det globale fredsskapende arbeid, i samarbeid med politiske representanter og frivillige organisasjoner. Utnevnelsen til fredsambassadør, krever ingen forandring i ens religiøse tro. Alle religiøse tradisjoner blir respektert. Universelt Fredsforbund anerkjenner ellers den innsatsen som blir gjort av samvittighetsfulle mennesker på ulike områder. Det er ikke nødvendig å være troende. Vi oppmuntrer alle til å støtte fredens sak. 

Ønsker du å bli en fredsambassadør?

Fredsambassadør Du kan søke om å bli en fredambassadør ved å:
 1. Fylle ut et søknadsskjema:
  pdfSøknadskjema
 2. Legge ved en kort biografi, CV.
 3. Legg ved en anbefaling av en representant for Universelt Fredsforbund.

Utnevnelsen til fredsambassadør, forutsetter at man er generelt enig i Universelt Fredsforbunds visjon og "prinsipper for fred". 00:17:47

 

 Som Fredsambassadør får du:

 • Nyhetsbrev og informasjon per e-post.
 • Invitasjoner til å delta på seminarer, konferanser og andre begivenheter i regi av UF.
 • Blir del av et nettverk av fredsskapere både i Norge og internasjonalt.
Fredsambassadører

Universelt fredsforbund UF

NGO med spesiell rådgivende status hos FNs Økonomiske og Sosiale Råd, ECOSOC

Du finner mer detaljert informasjon og internasjonale rapporter på:
www.upf.org

Norsk kontor
Colbjørnsensgate 8c
0256 Oslo
Tel: 22 55 39 75 Fax: 63 90 92 99
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nyhetsbrev

Registrer din epost adresse for å abonnere på vårt nyhtesbrev

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Koreas plass i internasjonal kulturverden
 

 

 

 

 

Ny dokumentar fra SBS (tidligere Seoul Broadcasting Stystem) om Koreas voksende rolle på det kulturelle området. Dansegruppen Little Angels, som besøkte Norge som takk for vår hjelp under Koreakrigen er også presentert. 

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 

      Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.
MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside