Dette var et felles svar fra deltakerne i panelet på Min tro-konferansen torsdag 29. august 2013.

Arrangementet fant sted i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo. Representanter fra den katolske kirken, sikhsamfunnet, adventistsamfunnet, familieforbundet og islam deltok i panelet. 

Under temaet ”tanker om Gud - i forkjellige religioner” bidro deltakerene med refleksjoner ut fra sitt religiøse perspektiv.

panel

                                                                    kveldens panel

Moskeens styreleder Ghulam Sarwar ønsket velkommen med ordene:

-vi setter stor pris på at dette arrangementet kan være her i vår moské. Vår profet Muhammed (fvmh), sa; ” min moské er åpen for troende fra andre religioner”

Deretter velsignet imamen møtet med resitasjon fra Koranen.

Isabel Hillestad, informasjonsmedarbeider i Caritas, snakket om vår lengsel etter Gud og at vår gode natur vitnet om Gud. Gud har skapt oss for å elske oss, og vi er skapt for å elske ham. Vi er skapt for et fellesskap med ham. Vi er skapt i Guds bilde som gode vesener. Denne gode stemmen er i alles hjerter og gjør oss alle til moralske vesener. Jesus viser oss Guds kjærlighet.

Loveleen Kaur, fra sikhtempelet på Alnabru, påpekte at Gud er én, han har skapt alt og er tidløs. Gud har ikke bare skapt alt, men bor i denne verden, er med oss og i oss. Vår oppgave er å hjelpe hverandre. Våre liv og vår fremtid bestemmes av hvordan vi lever i overensstemmelse med denne oppgaven. Himmel eller helvete er ikke steder vi blir sendt til, men det er noe vi skaper selv, gjennom vår egen livsførsel. Å leve i tjeneste for andre skaper en himmel, mens å leve på bekostning av andre leder motsatt vei.

Knut Holdhus, styreleder i Familieforbundet, snakket om Gud som skaper, utenfor tid og rom, og at han designet den fysiske verden før han skapte den. Holdhus snakket om Guds energi som alt det synlige er sprunget ut ifra, men påpekte samtidig at det mest sentrale med Gud er hans hjerte. Ut fra kjærlighet ble mennesket skapt, i et forhold til Gud som foreldre - barn.

sarwar hillestad DSC 0819 - Kopi DSC 0830 - Kopi liseth DSC 0828 - Kopi

Paul Oddvar Liseth, fra adventistsamfunnet, sa:

-Gud har skapte hver eneste en for en høyere hensikt. Og Gud arbeider både i historien i våre liv. Gjennom bønn, tilbedelse og meditasjon kan vi nå Gud. Jeg mediterer hver morgen for at Gud kan slippe til. Vær villig til å gjøre det Gud vil at du skal gjøre. Jesus og Den hellige ånd er sentralt. Blir du ledet av Guds ånd, gjør du ikke gale gjerninger.

I kommentarrunden ble det stilt spørsmål om vi snakker om samme Gud. Vi snakker om Allah, Jehova eller Gud, og vi har ulike ritualer i vår tilnærming til Gud. Tilber vi ulike guder eller snakker vi om ett og sammen vesen, men som tilbes på ulik måte?

Hver og en konkluderte med at vårt univers bare kan ha én felles opprinnelse og dermed én Gud. Noe annet er utenkelig.

Det er et enkelt svar på et enkelt spørsmål. Men om denne oppfatningen kunne få bred aksept blant verdens kulturer så ville det være et fundamentalt skritt på vei mot at menneskeheten kunne leve sammen som en global familie, under en felles gud.

publikum

 Møteleder, Steinar Murud, avsluttet med et sitat fra en tale fra ”Assembly for Worlds Religions” fra 1985, der Fredsforbundets grunnlegger sa:

-religioner skulle være mer opptatt av Guds vilje for verden enn av egen individuell frelse og velferd. Så vidt jeg vet er ikke Gud sekterisk eller opptatt av detaljer i doktriner. Vi skulle fri oss fra teologiske konflikter og samle oss om levende kommunikasjon med Gud. Ii Guds hjerte er det ikke diskriminering basert på hudfarge eller nasjonalitet. Gjennom interreligiøst samarbeid kan vi kan vi sammen nærme oss en fredelig verden.

En omvisning i moskeen, som for øvrig er skandinavias største, etterfulgt av god bevertning avsluttet kveldens program.

visning DSC 0867 - Kopi

                      omvisning i moskeen                                                               avsluttende bevertning

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge