Ungdom-fred Over 40 unge mennesker var samlet til konferansen "Ungdom, fred og fremtid", på Amatisenteret 15. april 2008.

 

Ungdomsledere fra forskjellige organisasjoner ga sitt syn på temaet. En rekke felles tanker ble formidlet om veien frem til både fred og lykke.

Amatisenteret var arena for ungdomskonferansen; "Ungdom, fred og fremtid", tirsdag 15. april.

Møteleder Nicholas Johansen, fra Universelt Fredsforbunds ungdomsgruppe, ønsket velkommen.

Gruppen Peace and Music åpnet med vakker instrumental musikk fra Iran. Tonene skapte en fredfull stemning i forsamlingen og var en god begynnelse på konferansen.

Første innlegg var ved Eivind Skjellum, ungdomsleder i Peace Point Foundation, med sitt innlegg "Forholdet mellom materiell velstand og indre lykke".
Skjellum hevdet at penger er som en ny religion for mange mennesker. Materiell velstand er blitt et mål i seg selv.
Istedenfor å bruke våre ressurser til sjelelig utvikling bruker vi mer tid på å tjene mer penger. Mange begraver seg i et slaveri til penger.
Samtidig lever vi i en kultur som på mange måter "ugleser" de rike, men vi ønsker penger likevel.
Både penger og sjelelig utvikling er viktig, men vi trenger balanse. Både penger og religion er viktige drivkrefter for samfunnsutviklingen
Lykke ligger ikke i jag etter penger alene, men å ha nok med penger og samtidig indre ro. Som en levende illustrasjon på indre ro ga Frode Karlsen en praktfull demonstrasjon av Tai Chi som en del av innlegget.

Velkomst med møteleder Penger og lykke
Tai Chi demonstrasjon Fred i vår tid

Sundeep Singh, fra Sikh-ungdommen, snakket om "Fred i vår tid".
Sundeep åpnet med påstanden; hvis det ikke er krig så er det ikke nødvendigvis fred - det kan likevel være både fattigdom og nød. Med dette åpnet han for at fred omfatter et minimum av velferd og livskvalitet.
Sundeep siterte fra Napoleon som skal ha sagt at "krig er naturlig" og han fortsatte med å legge til at den viktigste krigen foregår i vårt indre. Freden er ikke noe vi finner ute på gaten, men i oss selv. For å finne fred; ikke bruk kikkert, men speil, sa han. Freden må finnes i deg selv.
Å lære å legge bånd på seg selv og kontrollere egne tanker og følelser er viktig lærdom for unge mennesker.
Fred er mer enn en avtale på et A4-ark. Richard Chamberlain ropte stolt "peace in our time" idet ha vinket med avtaledokumentet. Året etter kom krigen.
Sundeep viste til lotus-blomsten som fra mørkt og skittent vann blomstrer skinnende hvit. Den kan være et bilde for oss alle. Vi må vinne krigen i oss selv hvis vi vil bidra til fred i verden. Fred i verden er avhengig av oss.

Ben Lorentzen bidro med et musikalsk innslag med to sanger før neste innlegg.

Musikalsk innslag Fred

Hera Syed Ali, fra Internasjonal Helse og Sosial Gruppe IHSG, snakket om "Fred". Hera sa at det er lett å starte en krig, men vanskelig å skape fred. Ønsker du fred så forbered deg på krig. Hun påpekte sterkt behovet for utdanning for å fremme en kultur av fred. Institusjoner bør lære bort fred.
Flere unge burde arbeide for fred. Utdanning er en søyle for fred. Vi har alle et ansvar for fred fordi fred begynner hos en selv. Våre tanker er viktige, vi må tenke positive tanker om fremtiden, avsluttet hun.

Thomas Johansen, fra ungdomsgruppa til Universelt Fredsforbund UF, snakket om "Familien". Han fremhevet familiens viktige rolle for å bygge et samfunn i fred. Familierelasjonene og forholdene i familien vil avspeiles i samfunnet. En blomstrende kultur bygger på blomstrende familieforhold. Johansen snakket om kjerne-verdier som; respekt, leve for andre (uselviskhet), om lagarbeid og om å ta eieransvar. Han snakket også om at vi kan utrette store ting, men vi må våge å drømme stort.

Familien Deltakere

Filmen Global Peace Festival, introduserte fredsfestival-inititativet til UF. Fjorårets største arrangementet var på Fillippinene. Gjennom konserter, konferanser, konkurranser og hjelpeprosjekter, der korps, skoler, politikere og kunstnere var mobilisert, ble håpet om at menneskeheten kan bli én familie under Gud demonstrert.

Leder i UF, Steinar Murud, fremhevet at dagens unge vil være morgendagens ledere. Derfor er det viktig at unge mennesker vokser opp med verdier. Murud mente at myndighetene har store ambisjon om å formidle kunnskap, men at formidlingen av verdier, holdninger, etikk og moral er svak.
Tidligere ble slike verdier formidlet gjennom religion, men i dagens samfunn blir religion stadig mer privatisert og samfunnet mer og mer sekularisert.
Ungdom med verdier er muligens samfunnets største kommende ressurs. Og han hevdet at å bruke ressurser på å lære ungdom å leve gode liv er et mer grunnleggende tiltak enn å reparere på de sosiale problemene vi har i vårt samfunn.
Han oppfordret deltakerene til å samarbeide om å finne veier for å bringe felles verdier ut av sine egne miljøer og ut i samfunnet. Han mente at et slikt samarbeid ville bli ønsket velkommen, at det var et stort "marked" for dette og ønsket lykke til videre.

Konferansen ble avsluttet med bevertning og sosialt samvær.

Avslutning

Om bidragsyterene:

Gruppen "Peace and Music" består av bl. a.:
Siavash Sangtarash; fra Iran. Politisk aktiv i Oslo SU, medlem i fylkesstyre og i etnisk likestillings utvalg.
Behrooz Jamshidi; også fra Iran. Studerer nå til mastergrad på Blindern.

Eivind Skjellum: Leder for Peace Point Youth Council. Grafisk designer. Jobber han med ulike bokprosjekter, trener jujitsu.

Frode Karlsen; Eivinds samarbeids-partner i PPYC. Aktiv KungFu-praktikant og trener ved Norsk Taiji Senter. Involvert i prosjektet; Martial Arts for Peace.

Sundeep Singh; Går siste år allmennfag på Oslo Katedralskole. Praktiserende Sikh og studerer Sikhismen.

Ben Lorentzen; Miljøarbeider; Arbeider med ungdom i aldersgruppen 14-18 år med atferdsvansker. Medlem av gruppen Brent som har gitt ut 2 CDer, 1EP, og en ny CD på vei.

Hera Syed Ali; Jobber i Internasjonal Helse og Sosial Gruppe IHSG.

Thomas Johansen; Studerer arkeologi på UiO. Mye erfaring med internasjonale, karakterbyggende programmer for ungdom i regi av UF.
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge