Indias tidligere ambassadør til Nepal om fred i Sørøst Asia.

"Utfordringer for fred og demokrati i Sør Asia"

Ambassadør Krishna V Rajan fra India møtte sentrale personer i Oslo for å diskutere fred i Sør Asia.

30 deltakere var samlet til middag på restaurant Mr. India den 28. mai for å høre ambassadør Rajan snakke over temaet "Utfordringer for fred og demokrati i Sør Asia".

Ambassadøren som har spilt en viktig rolle i den demokratiske prosessen i Nepal, var svært realistisk, men skisserte også mulige veier for å bygge demokrati og fred.

Ambassadør Rajan var sammen med sin familie  på ferie i Norge, men ønsket samtidig å bruke noe tid til relasjons-bygging. Hans rolle som ambassadør i Nepal i fem år og hans posisjon i "National Security Advisory Board" i India er med på å gjøre ham til en ressursperson på kveldens tema. I tillegg har han i rollen som vise-executive i Universal Peace Federation i India vært svært involvert i den demokratiske utviklingen i nabolandet Nepal.

Utenrikspolitisk rådgiver for Fremskrittpartiet Diskusjon ved bordene

Utenrikspolitisk rådgiver for Fremskrittspartiet ga en introduksjon før ambassadøren snakket med tanker om hvordan Norge kan bidra med hjelp i Nepal.

Ambassadøren, snakket om hvert land i regionen, men historien fra Nepal var spesielt interessant, der ambassadøren hadde hatt en sentral rolle for å få partene sammen til den demokratiske prosessen som nå har ført til valg og innsettelse av en ny regjering.

Representanter fra bl.a. PRIO og leder av Scandinavian Kashmir Council hadde flere spørsmål til ambassadøren. Deltakerene som besto av ledere fra frivillige organisasjoner, religiøse ledere, journalister og akademikere, ga uttrykk for begeistring for Rajans innlegg og oppfordret til oppfølging.

Fullt referat av taler her

Utenfor Mr. India I hindu-tempelet 30.5.

Referat: Steinar Murud
Foto: Ivano Incerti
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge