LangesundBadLangesund Bad er et klassisk badehotell fra det 19. århundre, bygget i en tid da medisinske kurbad var høyeste mote.

Med sine naturskjønne omgivelser i havgapet ut mot Skagerak, var stedet en perfekt ramme for European Leadership Conference, som samlet 70 deltakere fra alle kanter av Europa 8.-10. august, under tittelen "Leadership and good governance - innovative approaches to peace". Hvilken ramme kunne være bedre for en slik mangfoldig sammensatt gruppe om temaet fred.

Gruppen på 70 deltakere representerte et mangfold av mangfold, både i alder og bakgrunn med representanter fra syd, nord, øst og vest i Europa, så vel som fra forskjellige religiøse tradisjoner og etniske bakgrunner. Atter en gang, ga mange uttrykk for hvor godt alle gikk sammen med stor varme og åpenhet.

En variert forsamling En variert forsamling II

Utfordringen med å finne gode flybilletter til Torp for alle gjorde at vi satte opp buss fra Gardermoen. Den tre timer lange bussturen som tok med mesteparten av gruppen ga tid til lunsj, romfordeling og innsjekking og til å bli nærmere kjent med hverandre.

Mer enn å finne politiske og ytre tiltak for fred er ELC en konferanse som søker for å finne de grunnleggende verdiene og prinsippene for fred. Konferansen presenterer forutsetninger for fred og et verdigrunnlag som fred må hvile på; enten vi snakker om i oss selv som individer, eller i vår egen familie, på nasjonalt nivå eller i verden som helhet. Mahatma Gandhis utsagn om at du må være den freden/forandringen som du ønsker å se i verden, røper mye av essensen i konferansen.

På lørdagen var det satt av tid for turgåing i Langesunds vakre skjærgård, svømming for de spreke eller hyggelig samvær på verandaen i praktfullt solskinn.

Samtaler på verandaen Turgåing i skjærgården

Minikonferansen på lørdag ettermiddag med temaet "Unity in Diversity - finding the way to harmony in a multicultural society", et tema som passet godt med norske myndigheters sterke fokus på mangfold, ga verdifull innsikt i hvordan vi kan bygge harmoni i våre samfunn.

Konferansen ble åpnet av Lars Rise, som med sin lokalkunnskap, ønsket velkommen og ga en interessant historisk beskrivelse av stedet.

Saleha Jaffer fra London, en ressursperson innenfor begrepet "Community Cohesion", ga et overblikk over hvordan dette begrepet har vokst frem, om ulike aktivteter og sine egne erfaringer fra London i samarbeid med politi og regjering. Hun nevte hvordan Community Cohesion har blitt et "buzz-word", at mange driver med det, men at UPF er best "in the market".

Dr. Bertens Kommentar fra publikum Svar på kommentar

Dr. Jan-Willem Bertens, tidligere Europa Parlament-medlem , snakket om internasjonale aspekter ved Community Cohesion. Om hvordan lokale begivenheter får internasjonale effekter og omvedt. Med utgangspunkt i sitt eget land Nederland, snakket han om forhold som truet prosessen og som bekymret ham i stor grad.

Alf Mønnesland, lektor, fokuserte på erfaringer som kan binde mennesker sammen gjennom temaet " Familyvalues - as the common factor in all cultures". Han viste til hvordan disse felles, universelle erfaringene kan bidra til å bygge bedre relasjoner og hvordan de kan være viktige for å skape en global familie.

Lørdagens kulturkveld bidro til å bringe deltakerene sammen gjennom et kulturelt "spleiselag". Fra klassisk fiolin og piano til yoga og gospel; fra arabisk sang til poesi og afrikansk dans ble kvelden en sann fest.

Klassisk fiolin fra tsjekkisk virituos Hindu dans
Gospelmusikk Smektende pianotoner

Presentasjonene fra Tim Miller (viseformann i UPF- Europe) over temaene: "Menneskeheten - som en familie under Gud", "Den åndelig og moralske dimensjon", "Familien som en skole i kjærlighet", "Årsaker til konflikter" og "Konfliktløsning" ble godt mottatt av forsamlingen. Presentasjonene viste en praktisk vei for hvordan fred kan bygges fra bunnen av og hvordan hver og en kan bidra. Kommentarene fra publikum viste at deltakerene må ha tatt til seg konferansens ånd, siden alle kommentarene viste at enhet kan finnes i mangfoldet.

Morgen-meditasjon Diskusjoner i god atmosfære
Tur i skjærgården Samtaler under måltidene

I sum var de tre dagene en god blanding av ulike elementer; kultur, presentasjoner, turgåing, og sosialt samvær i en perfekt ramme. Alt til sammen en opplevelse som brakte alle nærmere sammen, skapte relasjoner og ga inspirasjon til videre arbeid.

Nye fredsambassadører En mangfoldig forsamling

Om bidragsyterene:

Lars Rise:
.Tidligere stortingsmann for kristelig folkeparti

Ms. Saleha B. Jaffer:
.Advisor to the Ministry of Community Affairs
.Senior consultant for Community Cohesion and Regeneration
.Boardmemeber of Governors of King’s College Hospital
.Working in project with Metroplitan police and the government on reducing crime and extremism.

Dr. Jan-Willem Bertens:
.Fhv. nederlansk ambassadør
.Fhv. medlem av Europa parlamentet
.Tidligere talsmann for Innenriks Departementet i Nederland
.Formann i the "Dutch Institute of Multi-party Democracy".
.President i "the Institute of Migration Issues"

Alf Mønnesland:
.Ingeniør
.Lektor ved Holtet Videregående Skole
.Styremedlem i Universelt Fredsforbund

Tim Miller:
. Viseformann i UPF Europe
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge