FNs-internasjonale2008Nærmere 80 deltakere var samlet på Amati senteret for å markere FNs internasjonale dag for fred. Ett minutts stillhet, etter FNs tradisjon, markerte åpningen på kveldens arrangement.

 

Appeller fra FN representant, stortingspolitiker, religiøse ledere og ledere fra frivillige organisasjoner, hadde viktige budskap om fred . Kveldens kulturprogram ga smakebiter på klassisk og moderne musikk ved artister fra både Øst og Vest.

Siden 2001 har 21.september vært en årlig dag for våpenhvile og ikke-vold. Dette året har det sivile samfunn, med frivillig organisasjoner, blitt invitert av generalsekretær Ban Ki-moon, til å spille en viktigere rolle i arbeidet for å bygge en kultur med fred.

Han sier: " Let us promise to make peace not just a priority, but a passion. Let us pledge to do more, wherever we are, in whatever way we can to make every day a day of peace." Ordene formidler en oppfordring til enhver om en ekstra innsats for fred.

Kveldens arrangement fulgte tradisjonen med ett minutts stillhet. Møteleder, Steinar Murud, leder for Universelt Fredsforbund, ga en nærmere orientering om dagen.

En deklarasjon, utformet av Universal Peace Federation, med vekt på de religiøse tradisjonenes viktige bidrag, familien som en skole i etikk, fredsundervisning, universell solidaritet og fredskultur, ble lest av Jane Toresen fra Kvinneforum for verdensfred.

UPF deklarasjon for fred Global Peace

Denne innledningen ble fulgt av en rekke appeller:
Major Nils Steen Egelien, med med lang tids tjeneste i FN styrkene og nå leder for Koreaveteranene og Norges Gardistforening, talte med innlevelse om sine personlige erfaringer i FN tjeneste.

Pål Arne Davidsen, utenrikspolitisk rådgiver fra Stortinget , snakket om frihet, økonomisk utvikling og demokrati som viktige faktorer for fred.

Grunnlegger av Buddhadhamma Foreningen og mangeårig styremedlem i Norges Buddhistforbund, Shantana Berg, ga et interessant innlegg om buddhismens tilnærming til fred.

Hatef Mokhtar, leder i organisasjonen Global Peace, la vekt på respekt for alle religiøse tradisjoner, og understreket viktigheten av dette for fred i verden.

Anwar Chaudhary, leder i Asra Norway, minnet tilslutt om betydningen av menneskerettighetene for å skape fred.

Alle appellene berørte viktige aspekter for fred og var en påminnelse om verdier som vi stadig trenger en påminnelse om.

Global Peace Festival presentasjon Buddhisme og fred

Møteleder introduserte et betydningsfullt fredsprosjekt for 2008 ; Global Peace Festival. Festivalen, som inkluderer hjelpeprosjekter og konferanser for verdens ledere, har samlet tusenvis av mennesker i flere nasjoner. Ofte har tidspunktet vært perfekt, som i Kenya, der statsminister Odinga takket GPF for å ha samlet så mange kenyanere for et fredelig formål i en tid med stort behov for en ny start. Eller i Mongolia, der festivalen samlet 120.000 deltakere etter de nylige voldelige opptøyene etter valget for noen uker siden. I Washington D.C., var festivalen det største interreligiøse arrangementet i USAs historie, ifølge Washington Post. Innen årets slutt vil 16 festivaler ha blitt arrangert.

Klassiske toner Moderne rytmer
Overrekkelse av diplom Kveldens bidragsytere

Kveldens kulturkveld omfattet både klassisk og moderne musikk med artister fra både Øst og Vest. Overrekkelser av blomster, "Fredsambassadør"-diplomer og sosialt samvær avsluttet kveldens program.

Mange takk til alle som bidro til et vellykket arrangement.

Kveldens deltakere

 

Publisert 25. september 08
Referat: Knut Holdhus, S.M.
Foto: Ole Toresen, S.M.

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge