empaty2009Dagens ungdom vil forme morgendagens samfunn. Hvordan er engasjementet blant dagens unge? På hvilken måte engasjerer ungdom seg?

Hvordan kan ulike programmer eller prosjekter være til hjelp for ungdom i en turbulent tid?  

Møteleder Nicholas Johansen ønsket forsamlingen velkommen.

Duoen Young Prayaz åpnet kvelden med et ungdommelig rappe-show. I karakteristisk stil rappet de fram sitt budskap om ungdomstidens vanskeligheter og foreldres bekymring.

Velkommen Young Prayaz
Forsamling Karakterutvikling

Irene Incerti, fra UF ungdom, snakket om temaet "Hva menes med karakterutvikling?". Hun forklarte prinsippene for hvordan å utvikle sin karakter. Hun snakket om forholdet mellom vårt sinn og kropp og om hvordan begge disse påvirker oss.

Innlegget ble etterfulgt av Ben Lorentzen som presenterte konseptet moralsk resoneringstrening; ART, et konsept som ble utviklet for å hjelpe ungdom med adferdsvansker. Han snakket om ulike nivåer av moral og om hvilke faktorer som utvikler oss oppover langs disse nivåene.
Han nevnte at "moral utvikles på samme måte som vi utvikles mentalt; gjennom utfordring. Med å utfordre menneskers moral på en ikke-moraliserende måte, og på en slik måte at man kan "uroe" tidligere oppfatninger, vil mennesket bevege seg fra et nivå til et høyere. Dette viser forskning på området".

En Tai chi demonstrasjon viste en alternativ vei for å utvikle sin karakter. Toan Jackie Nguyen demonstrerte ulike teknikker.

Ben Tai Chi
Skjæringspunkt mellom frivillighet og deltakelse Interessert forsamling

Per Christian Vollebæk valgte temaet "I skjæringspunktet mellom frivillighet og deltakelse". Han mente at ungdom er like engasjert i dag som før, men på en annen måte. De liker å være deltaktig i oppgaver, ikke bare gå inn i ferdige prosjekter, men bidra til å skape dem selv. På den måten føler de mer eieransvar for det de gjør og vil dermed vise en mer ansvarlig holdning.

Irene Incerti rapporterte fra Global Peace Festival som ble arrangert i London sist måned. Festivalen samlet tusenvis av mennesker til alt fra konferanser, fredsutstilling, kulturfestival og serviceprosjekter. Hun fokuserte på sin deltakelse i et serviceprosjekt der ungdommer fra mange bakgrunner arbeidet sammen.

Både Vollebæk og Nguyen ble overrakt diplom for sitt prisverdige engasjement for ungdom.

Sosialt samvær med bevertning; med julekaker, mineralvann og kaffe, avsluttet kvelden

Om talerene:

Nicholas Johansen; UF ungdom, psykologistudent ved UiO.

Irene Incerti; UF ungdom

Ben Lorentzen; ART instruktør og metodeansvarlig på Milepælen Ungdomshjem.

Toan Jackie Nguyen; fra Vietnamesisk Norsk Forbund, Tai Chi-instruktør

Per Christian Vollebæk; leder i "Ungdomsbølgen Mortensrud" et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon

 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge