Religiose-ledereReligiøse ledere samlet for fred på Grand Hotell

Religion blir mye diskutert i disse dager. Ofte skapes det steile fronter mellom oss og de andre. Mange føler seg stigmatisert og ydmyket. Slike "dialoger" bidrar neppe til fredelig sameksistens.

Arrangementet på Grand Hotel 17. mars samlet en rekke religiøse ledere om en felles visjon for fred, under mottoet én familie under Gud.

Arrangementet på Grand Hotel var et samarbeid mellom stiftelsen Dialog for fred og Universelt Fredsforbund. Arrangementet samlet mennesker fra mange ulike religiøse bakgrunner om en felles visjon for fred i det 21. århundre - én familie under Gud.

Hvis man vil sitere Martin Luther King jr. som sa "We must all live together as brothers [and sisters] or perish together as fools", så kan man knapt tenke seg et bedre parole eller fredsvisjon enn denne.

DSC 0045 quwali musikk
Ben Lorentzen religiøse ledere

Kulturelle innslag med Quwali-musikk, hindu-dans og norske sangartister varmet opp publikum. Religiøse ledere fra seks forskjellige religioner, kristen, islam, hindu, sikh, buddhist og brahma kumaris, sto ved siden av hverandre på scenen og åpnet møtet ved å formidle sin velsignelse for fred på kvelden.

Flere talere ga verdifulle kommentarer om fred:

Daniela Rapisarda fra Kirkelig Fredsplatform, ved Norges Kristne Råd, snakket om kvinners viktige rolle i fredsprosessen. Hun påpekte skjevheten i kvinners manglende representasjon i fredsarbeidet og hvor viktig forutsetning det er at kvinner blir mer synlige.

Generalsekretær Imran Shahid fra Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (Norges største moské) hadde et interessant innlegg om islams bidrag til fred. Han påpekte viktigheten av indre fred. Han viste hvordan dette er en forutsetning for fred i familier og samfunnet. Han hadde også en interessant kommentar om jihad, der han understreket at vi skulle bruke vår energi til å bli et bedre menneske. Det er den type jihad vi trenger.

Daniela Rapisarda Imran Shahid Arne Sæverås

Arne Sæverås, leder i avdeling for fred og forsoning , i Kirkens Nødhjelp, snakket om religiøse lederes viktige rolle for å skape fred. Religion har et stort potensiale for fredsbygging. Han nevnte eksempler der raske endringer kunne skje ved å mobilisere religiøse ledere. Han påpekte at slikt samarbeid skaper mer troverdighet. Han var også inne på hvordan misbruk av religion er konfliktdrivende.
Tilslutt snakket han om visjonen én familie under Gud, der han presiserte at vi trenger ikke være ett, alle har et ståsted i sin religion, men vi kan samles på en felles plattform.

UPFs europeiske president formidlet sitt budskap om én familie under Gud på en måte som de fleste kunne gi sin anerkjennelse til. Han nevnte at før vi er kristne, muslimer, jøder eller buddhister, eller nordmenn, pakistanere eller koreanere, så er vi barn av Gud og medlemmer av hans evige familie.

Møteleder konkluderte med et sitat fra FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskiold, som sa: "Uten en åndelig renessanse vil det ikke bli fred i verden."

I vår globale tidsalder er behovet for å stå sammen større enn noen gang før. Et slikt samhold må bygge på mer enn økonomiske eller materielle interesser. Som Hammarskiold antyder, er et åndelig fellesskap en forutsetning for fred. Visjonen om hele menneskeheten som én familie under Gud passer godt inn i denne sammenhengen.

Overrekkelse av diplom overrekkelse av diplom
200 gjester I evighet, Torhild Nigar

Sangen "I evighet", komponert og fremført av Torhild Nigar var en god avslutning på kvelden, som samlet 200 mennesker rundt en felles visjon for fred.

 

Tusen takk til alle som bidro, enten det var med innlegg, kulturinnslag eller som publikum.

DSC 0032 

                                 Imam Mehboob Ur Rehman, Young Cheon Song UF og Arne Severås KN

 

 

Noen tilbakemeldinger fra deltakerene:

.
Det var godt å oppleve en visjon om en familie skapt av en felles Gud i går. Fine taler, positiv visjon mot fredelig verden og fine kultur innslag.
.
Det var et vellykket arrangement. Dere gjør en glimrende jobb. Jeg brenner også veldig for fred i verden og håper at jeg kan bidra enda mer enn jeg har gjort hittil. Du må gjerne bruke meg på forskjellige arenaer og er åpen for å jobbe enda mer med dette tema.
.
Ønsker dere lykke til videre med spennende arrangementer og håper å kunne delta i flere slike arrangementer i fremtiden.
.
Jeg blir rørt når jeg ser disse flotte bildene. Selvfølgelig er det utrolig mye bra integreringsarbeid som gjøres. Det er mye som er felles mellom mennesker, selv om de har ulik religiøs bakgrunn, MEN våre media og politikere er ikke alltid interessert i å få frem dette. Håper at jeg får med meg det neste arrangementet deres.
.
Vi setter stor pris på deres arbeid. Viktigste arbeid i dagens samfunn.
.
Hyggelig å treffe dere alle på det flotte og viktige fredsarrangementet. Det er viktig at vi kommer sammen i disse forandringstider for å forebygge og skape arenaer for dialog og forsoning.
.
It was so lovely to be there, so interesting and so important - the gathering of the leaders of different religions. I was so touched, so happy to see you working so strongly with this, in these days when many conflicts are happening in the name of religion. Religions normally come for peace , but human being as always.....
Also the lovely sweet daughter of my neighbour was so impressed and she thinks that the meeting was so good
.
Thank you so much for the invitation and for giving me the chance to bring up a theme that is very important to me.

 

Referat. Steinar Murud , Foto: Ole ToresenUNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge