Ifølge FNs kriterier, er vi blant de beste land i verden, likevel finnes mange sosiale problemer. Forholdene i hjem og familie spiller en viktig rolle for utviklingen av individ og samfunn.

Familiens viktige funksjon for utviklingen av barn og unge er åpenbar. Sterkere fokus på familien er god sosialpolitikk og vil kunne forebygge mange av våre sosiale problemene. I tråd med FNs anbefaling ble familiedagen markert.

DSC 0033a

I samarbeid med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ble FNs internasjonale familiedag markert med en kveldskonferanse i moskéens lokaler i Oslo. Familiedagen er egentlig 15. mai, men av hensyn til nærhet til vår nasjonaldag, ble dagen markert torsdag 14.

Møteleder, Steinar Murud, ønsket velkommen med et ønske om å få familien på agendaen. Individuelle roller diskuteres, men det er i familien som helhet at alle rollene skal harmoniseres. Suksess i denne lille samfunnsenheten, som familien er, har uvurderlig betydning for vårt samfunns utvikling. Derfor bør fokuset flyttes i større grad fra individ til familie. Familiedagen, med sitt FN-program og "mission statement", er et meget gunstig utgangspunkt for en slik utvikling.

Markering av dagen åpnet med ett minutts stillhet i solidaritet med de mange familier som går igjennom store lidelser rundt i verden, enten vi snakker om på Sri Lanka, i Midtøsten, i Afrika eller andre steder.

Familiedagen Hilsen fra moskéen

Generalsekretær i moskéen; Imran Shahid hilste forsamlingen med å gi perspektiver på familiens rolle fra Islam.

Biskop Per Lønning snakket over temaet "Foreldrerollen - samfunnets viktigste ressurs?" Han beskrev hvordan mange strømninger i vårt samfunn, både politiske og livsstilsmessige, går på tvers av tradisjonelle verdier. Han konkluderte med at foreldrene er selve den bærende grunnopplevelsen til et menneske. Og i medmenneskelighet representerer denne rollen vår største ressurs.

FNs generalsekretær; Ban Ki-moons tale for dagen "Mothers and Families: Challenges in a changing world" ble lest. Generalsekretæren beskrev familien som en mektig kraft for sosialt samhold og integrering. Han snakket om mødrenes viktige rolle i familien og de store og ofte livstruende utfordringer som mange kvinner møter i sin hverdag. Han kommenterte de utfordringer mange står overfor ifbm. fødsel, vold, utdannelse og likestilling. Han understreket betydningen av mødres tidløse bidrag i å oppdra en ny generasjon og at vi ved å anerkjenne deres anstrengelser og forbedre deres levestandard, kan vi trygge en bedre fremtid for oss alle.

Innlegg DSC 0036

Karin Woldseth, FrP, fra Stortingets familie- og kulturkomité, tok utgangspunkt i Ban Ki-moons tale. Mens Ban Ki-moons adresse var til kvinner generelt, snakket Woldseth om "Utfordringer for morsrollen i vårt samfunn". Hun hadde merket seg at til tross for problemer i mange land holdt familiene sammen. I vårt samfunn, med all vår velstand, er problemet nesten omvendt, vi sliter med en dårlig statistikk når det gjelder samlivsbrudd og familieoppløsning. Karin Woldseth snakket videre om viktigheten av det nære bånd mellom mor og barn i tidlige år og om hvordan dette forholdet er under press i dagens samfunn og med vår livsstil. Hun fremhevet sterkt at å trygge dette båndet ville skape mer fred og sikkerhet hos mange barn.

Professor Sigurd Skirbekk - forfatter av boken "The Dysfunctional Culture" som ble sitert på Al Jazzera - snakket over temaet " Funksjonalitet/dysfunksjonalitet som målestokk på forskjellig familieformer". Han diskuterte definisjon på familien og hvordan mange sivilisasjoner har forfalt som følge av en indre kollaps i familierelasjonene. Skirbekk indikerte paralleller til vår egen tid. Han vurderte videre familieformer i østlig og vestlig kultur, ingen er ideell og vi kan lære av hverandre.

UF formann Knut Holdhus, ga en presentasjon "Familien - dens universelle verdier i dagens samfunn". Holdhus poengterte familiens universelle karakter. Uavhengig av tid, politisk regime eller kultur så finner vi famileenheter - enten de er store eller små. Det er en enhet som ingen kommer utenom, den representerer selve livssyklusen. I kraft av denne universelle rollen er det viktig å legge til rette for at den kan fungere mest mulig optimalt.

I kommentarrunden ble det uttrykt ønske om å gjøre mer ut denne dagen.

Diskusjon Takk for samarbeidet

Møteleder avsluttet med å si at sosial utvikling skjer gradvis. Det skjer ikke bare gjennom en stortingsperiode, men over en generasjon, eller to, eller tre.

Hvilket samfunn vil vi ha om en generasjon om vi fører utviklingstendensen fra de siste 30 år videre i samme spor? Vi må ha et langt perspektiv når det gjelder å ta vare på og utvikle den viktige institusjonen som familien representerer.

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge