Legacy of Peace 0106101. juni hadde mange mennesker funnet veien til Amatisenteret for å vise respekt til mennesker som har etterlatt seg en arv av fred.

 

En spesiell seremoni med taler og kulturinnslag ga en spesiell ære til åtte utvalgte personer som har betydd mye for fred og positiv menneskelig utvikling.

Seremonien samlet representanter fra ulike religiøse tradisjoner, Storting, ambassadører og frivillige organisasjoner.

En vakker sommerkveld 1. juni hadde mange mennesker funnet veien til Amatisenteret for å vise sin respekt for mennesker som har ettelatt seg en arv av fred. En spesiell seremoni med taler, bønner og kulturelle innslag viste en spesiell ære til åtte utvalgte personer som har betydd mye for fred og menneskelig utvikling. Seremonien samlet representanter fra ulike religiøse tradisjoner, Storting, ambassader og frivillige organisasjoner.

Legacy of Peace Ceremony

Foranledningen til arrangementet var UFs grunnleggers egen 90 års dag, der han uttrykte ønske om å ære minnet til mennesker som har betydd mye for fred og som har gått bort i løpet av de siste månedene. Kort tid etter ble en seremoni holdt i FN bygget i New York under tittelen " Honoring a Legacy of Peace Ceremony", der disse personene ble æret. se video

.FN ambassadør Heidi Annabi, som omkom i jordskjelvet i Haiti tidligere i år, sammen med 100 andre FN arbeidere.

.Tidligere president i Sør Korea; Kim Dae Jung, som fikk Nobelprisen i 2000 for sin solskinnspolitikk og som døde ifjor. I tillegg ble de 46 omkomne fra marineskipet Cheonam, som ble senket nylig, hedret.

.General Alexander Haig jr. , ansvarlig for FN invasjonen i Incheon for 60 år siden, ble hedret for en operasjon som reddet Korea fra kommunistisk okkupasjon.

.Indonsias fhv. president Abdurrahman Wahid for sin innsats for dialog og forsoning.

I tråd med UF filosofi er døden ikke bare en ende, men også en begynnelse. Den er begynnelsen på et nytt liv i en ny dimensjon og er, utfra et slikt perspektiv en gledelig begivenhet. Tilværelsen i denne nye dimensjonen vil være basert på ens liv og gjerning på jorden. Et liv i fred og tjeneste for andre er det beste grunnlaget for ens åndelige liv og eksistens.
Kvelden stimulerte således til refleksjon om hvordan hver enkelt praktiserer dette idealet i sitt eget liv og i egne relasjoner.

Torhild Nigar Vien Ngo,

I tillegg til de nevte personene viste vi ære til 4 nordmenn som har bidratt positivt til utviklingen av vårt samfunn og som har vært gode støttespiller i vårt arbeid på ulik måte.

Torolf Rafto for sitt engasjement for forfulgte i Øst Europa og for sitt bidrag i PWPA*.

Helmer Dahl for sin forskningsinnsats og for sine bidrag på ICUS**, PWPA.

Jan Brøgger for sin forskning, innsats for frihet og modige forsvar av vår bevegelse.

Haakon Lie for sitt sterke og modige arbeid for frihet og mot totalitære regimer i en periode da den kalde krigens innflytelse var sterk i vår kultur.

Nils Steen Egelien med Arirang Imam Mehbood ur Rehman

Kommentarer fra president i Norges Korea veteraner; Nils Steen Egelien, fra Pål Arne Davidsen, utenrikspolitisk rådgiver, FrP, Stortinget, og bønner fra religiøse ledere bidro til en flott seremoni.

 

Kakeskjæring I midten: General Counselar Indonesias ambassade

*PWPA= Professors World Peace Academy
** ICUS= International Conference on the Unity of Scieneces, etablert i 1972.
Begge organisasjoner ble etablert av dr. Sun Myung Moon, UFs grunnlegger.

Foto: Erik Toresen
Referat. Steinar Murud
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge