kvinneorganisasjon24. februar ble kvinneorganisasjonen UN Women opprettet. Etter iherdig jobbing fra flere hold, vedtok FNs Generalforsamling i juli å etablere UN Women.

Ban Ki-Moon, utnevnte Chiles tidligere president Michelle Bachelet som visegeneralsekretær og leder av den nye FN organisasjonen.

We are UN Women

FNs Generalforsamlingssal var pyntet til fest og på stemningen i salen var det tydelig at noe spesielt skulle skje. På alle plasser lå beskjeden: WE ARE READY! Og vi var alle klare. Kvinneorganisasjoner fra hele verden, ambassadører, regjeringsrepresentanter, internasjonale organisasjoner, til sammen to tusen kvinner og menn, var kommet for å feire den historiske begivenheten. Og med slagordet We are UN Women på storskjermer, på mange språk og fra hele verden, var vi i gang.

Det har vært en lang vei å gå for å få etablert en ny, sterk kvinneorganisasjon i FN. Under Kvinnekommisjonens møte i fjor var det mye som tydet på at det ville bli vanskelig å få den etablert fordi forslaget møtte sterk motstand fra blant annet Egypt og regionen rundt. Et paradoks er at ett år senere ville kanskje Egypt hatt en annen mening om dette enn den gang. Men så skjedde ting. Etter iherdig jobbing fra FN-delegasjoner, internasjonale kvinneorganisasjoner og ikke minst GEAR-kampanjen, vedtok FNs Generalforsamling i juli å etablere UN Women. FNs Generalsekretær, Ban Ki-Moon, utnevnte i september 2010, Chiles tidligere president Michelle Bachelet som visegeneralsekretær og leder av den nye FN organisasjonen.

UN Women

UN Women har fem strategiske områder den vil jobbe spesielt med. Disse er å styrke kvinners stemme, ledelse og deltakelse, bekjempe vold mot kvinner, styrke kvinners deltakelse i fredsprosesser, styrke kvinners økonomiske rettigheter og sikre at kjønnsperspektivet er reflektert i nasjonale planer og budsjett.

På lanseringen deltok FN-prominenser og kjente navn som blant annet skuespiller Geena Davis, CNN-mogul Ted Turner, Bandana Rana fra Nepal, FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon, Nicole Kidman og ikke minst UN Women's nye leder Michelle Bachelet.

I sin tale under lanseringen la Michelle Bachelet vekt på at det er ingen grenser for hva kvinner sammen kan klare.

- Jeg håper vi en dag kan se tilbake og se 2011 som et vendepunkt og begynnelse på en ny tidsalder med full kjønnsbalanse og en bedre verden for alle, sa hun.

FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon sa i sin tale at FN investerer i kvinner fordi det er det riktige å gjøre og smart å gjøre. Kanskje noe av det smarteste man kan gjøre. Jeg forplikter meg til å støtte UN Women på alle måter og med hele min energi, lovet han. Videre lovet han å jobbe for en verden hvor kvinner er beskyttet mot vold, hvor jenter kan vokse opp i sikkerhet og være sunne og sterke og en verden som setter pris på og lytter til kvinner og jenter.

FNs Generalsekretær lovet også å jobbe videre for å skaffe økt finansiering til UN Women. Mangel på finansiering er en bekymring som har dukket opp. Det var nok forventet at flere stater ville bidra med mye større beløp og det jobbes nå iherdig for å få mer finansiering, slik at UN Women kan gjennomføre alle planer og program som er nødvendig for å kunne endre kvinners stilling på alle plan.

Women’s rights are human rights var et gjennomgående tema på lanseringen. La oss håpe at dette blir gjort til virkelighet og at UN Women blir er sterk organisasjon som også tør å ta opp mer kontroversielle temaer.

Les mer om UN Women på www.unwomen.org
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge