Familie og samfunn – familien er mer en privatsak, familielivet har store ringvirkninger i samfunnet

Universelt fredsforbund organiserte et program på FNs internasjonale familiedag mandag 22. mai. Arrangementet fant sted i Deichman Bjørvika for en interessert gruppe på 16 deltakere. Temaet for kvelden var «Familie og samfunn – hvordan påvirker familierelasjoner samfunnet?»

UPF-leder Steinar Murud holdt en presentasjon med tittelen «Familien - en grunnleggende enhet i samfunnet»

Un International Day of Families in Oslo 22.5.2033. In the main library in Oslo. Steinar Murud is presenting to a group of 16 participants

 Murud påpekte hvordan gode familieforhold er en god ressurs for alle familiemedlemmene. Erfaring viser at både helse, skoleresultater, lykke og fremtidig utvikling for familiemedlemmene er sterkt knyttet til gode relasjoner innad i familien.

Han påpekte også at familieoppløsning representerer en stor belastning, ikke bare for familiene selv, men også for samfunnet. Ifølge den britiske stiftelsen «The Marriage Foundation» er kostnaden i Storbritannia beregnet til 50 milliarder pund i året. I tillegg kommer de emosjonelle belastningene.

Nytt Microsoft PowerPoint Presentation

 Murud nevnte også at sosiologiske studier kan gi oss nyttig lærdom for organiseringen av våre samfunn. I en tid hvor kritikk av normer er en trend, er det verdt å huske at normen for tradisjonelle monogame ekteskap har vært en suksessfaktor i de fleste samfunn, ifølge forskning.

Til slutt ble boken «The Fractured Republic» av forfatteren Yuval Levin sitert. Levin snakker om hvordan en familiebasert modus for relasjoner kan "spre seg utover til mellommenneskelige forhold, nabolag, skoler, arbeidsplasser, religiøse samfunn," og til og med inn i arbeidet til lokale myndigheter, bedrifter og profesjonelle tilknytninger.

En god dialog fulgte presentasjonen. En av de deltakerne  nevnte at mange av hans artiklene  om disse emnene hadde blitt godt mottatt i den arabiske verden, ofte bedre enn her hjemme,  og til og med blitt sitert i Al Jazzera.

Det 2 timer lange seminaret ble avsluttet med forfriskninger og sosial mingling.
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge