Arnljot Stromme Svendsen 01Arnljot Strømme Svendsen døde i Bergen 5. januar 2022, 100 år gammel. Strømme Svendsen var  professor ved Norges Handelshøyskole fra 1966 til 1992. Han var også leder for Raftostiftelsen i 10 år. I en årrekke var han leder for Den Nationale Scene og styremedlem i Festspillene i Bergen og Grieghallen.  Han var også ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.
 
Strømme Svendsen ble kjent med Enhetsbevegelsen i 1980. Han ble introdusert til bevegelsen av sin gode venn Helmer Dahl, forskningssjef ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen. De deltok begge på flere av Enhetsbevegelsens internasjonale vitenskapskonferanser ICUS (International Conference on the Unity of Sciences). Strømme Svendsen kom raskt med i styret i PWPA (Professors World Peace Academy), der han satt sammen med sosialantropolog Jan Brøgger og Helmer Dahl. Strømme Svendsen bidro sterkt i dette arbeidet i Skandinavia til langt utpå nittitalet, da han pensjonerte seg.
 
I 1987 var professor Strømme Svendsen en hovedtaler på bevegelsens studentkonvensjon i Vest-Berlin. Han skrev dette:

«I tillegg til de akademiske konferansene jeg deltok på tenker jeg med stor glede tilbake på det store arrangementet i Vest-Berlin i 1987, under Den kalde krigens siste dager, der jeg holdt en tale for et kjempemessig publikum der Enhetsbevegelsens studenter sto i spissen for en aksjon mot det kommunistiske diktatur og dens brudd på alle menneskerettigheter. Arrangementet som ble gjennomført med politibeskyttelse, mot kommunistiske motdemonstranter, hadde som parole Die Mauer Muss Weg – Muren må bort. At denne parolen ble oppfylt ett år etterpå, da vi så Berlinmuren falle, gjorde at vi hadde følelsen av å ha vært med på en historisk begivenhet.»
Strømme Svendsen holdt også en gratulasjonstale ved den offisielle stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet på Grand Hotell, Oslo, 1. des. 1996. Han ønsket Familieforbundet lykke til med aktivitetene fremover i et samfunn som sårt trenger sunne familier og en vektlegging av familieverdier.
 
På en minnemarkering i 2012, etter Sun Myung Moons bortgang, sendte Strømme Svendsen disse ordene: 

«Det er med tristhet at jeg fikk høre om dr. Moons bortgang. Men det er med oppriktig glede jeg vil bringe dere trofaste idealister min varme hilsen. For vel 35 år siden ble jeg involvert i bevegelsens arbeid av mine venner professor Jan Brøgger og forskningssjef Helmer Dahl. Og jeg deltok i årene som kom, på en rekke internasjonale konferanser og seminarer. Jeg var deltaker i Seoul i Sør-Korea, i Philadelphia og New York i USA, i Berlin og Frankfurt i Tyskland og på tallrike arrangementer i Oslo. Som økonom representerer jeg vitenskap. Men vitenskap og religion har samme verdigrunnlag. Nettopp dette var temaet på de 21 ICUS-konferansene som dr. Moon i sin tid tok initiativ til, der temaet alltid handlet om å søke absolutte verdier. Vitenskap uten moralsk forankring kan lede i feil retning. Vitenskap og religion har de samme moralske plikter, nemlig å leve med godhet, nestekjærlighet og visdom. Hovedformelen for dette er ganske enkel: gjør mot andre, hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Dersom vi alle kan praktisere denne formelen, er vi på god vei til å skape det menneskeverdige samfunn, som også har vært hovedhensikten med Enhetsbevegelsen.»
 
Professor Arnljot Strømme Svendsen var en mann med et stort engasjement, han var meget dyktig på sitt felt innen skipsfartsøkonomi, der han mottok annerkjennelse og priser. Han bidro sterkt i kulturlivet, og han utga en rekke bøker. Men bakenfor alt var han en mann med et stort hjerte for sine medmennesker og for rettferdighet og fred. 
 UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge