«Rally of hope» er et digital program med sendinger fra innendørsarenaen Cheongshim Peace World Center i Gapyeong, Sør-Korea. Programmet streames til 194 land og oversettes til 12 språk.

I tillegg  kringkastes stevnet  over 400 TV kanaler i verden. 
 
Søndagens stevne, 12. september fra kl. 02:00-05:00 norsk tid, var det syvende i rekken. Temaet var: fred og utvikling på Koreahalvøya. Høydepunktet var videreutviklingen av tankesmien «Think Tank 2022», med formål å arbeide for en fredelig gjenforening i Korea. 
 
interreligøs velsignelse
 
Etter en åpningsseremoni  med deltakere fra ulike religioner fra både Korea, Japan og USA, fortsatte programmet med hilsener fra borgermesterne i Seoul, Busan og Kwangju. I tillegg talte guvernørene i fire sørkoreanske provinser og presidentene i to provinsforsamlinger
 
Donald Trump
 
En av hovedtalerne var USAs tidligere president Donald Trump. Mange har sterke meninger om Trump, men det som er viktig i denne sammenhengen er hans bidrag i den over 70 år lange koreakonflikten. Trump var den første sittende amerikanske president som besøkte Nord Korea. Og han lykkes i å få til  håpefulle, historiske dialoger mellom  Nord- og Sør-Korea og USA.
  
Trump snakket om sine møter med Kim Jung un i Nord-Korea, Singapore og Hanoi.  Selv om forventningen ikke ble innfridd uttrykte han håp om en god fremtid for Nord Korea, han roste samarbeidet med president  Moon Jae in og Japans statsminister Shinzo Abe. 
 
Jose Manuel Barosso

Tidligere president for Europakommisjonen  José Manuel Barroso snakket om EUs støtte til  forsoning og avspenning på koreahalvøya. Han understreket imidlertid at selv om det er mange omkringliggende nasjoner med interesser i utviklingen i Korea så er det koreanene selv som har hovedansvar for å finne en forsonende løsning. Veien frem er vanskelig, men mulig, og han siterte Nelson Mandela som sa:

                           "Det ser alltid umulig ut inntil det er gjort». 

Barroso fremhevet her opprettelsen av tankesmien «Think Tank 2022» under ledelse av FNs tidligere generalsekretær Ban Ki moon som en lyspunkt i en slik forsonings-prosess. 
 
Gloria Arroyo
 
Gloria Macapagal Arroyo, tidligere president på Filippinene, minnet om det store potensialtet for konflikt som finnes mellom Nord- og Sør-Korea. Men hun sa at det er håpefullt at Moon Jae in og Kim Jung un har utvekslet brev siden april og annonsert åpning av flere kommunikasjonskanaler i juli. 
 
Shinzo Abe
 
Etter et kulturinnslag med tradisjonell koreansk sang:  «Hollo Arirang»,  talte Japans tidligere statsminister Shinzo Abe. Han poengterte at gode mellom-menneskelige forhold ikke kan bygges ved makt. Inspirasjon og  sympati må bygges på frivillighet. Vi lever i en tid der totalitære og demokratiske stater kjemper om hvem som er den overlegne. Og han advarte mot land og hegemonier som bruker makt i sine politiske manøvreringer. Dette må ta stopp og verdier som frihet og demokrati  trengs mer enn noensinne, sa han.
 
Natasha Micic
 
Tidligere president i Serbia, Natasa Micic, viste til parallelle erfaringer på koreahalvøya og balkanhalvøya. Begge har opplevd å bli invadert og okkupert av fremmede makter. Samtidig viste hun også til tendenser som gir grunn til håp. 
 
Anthonuy Carmona
 
Anthony Carmona, forhenværende president i Trinidad og Tobago og tidligere dommer ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, roste initiativet bak «ThinkTank 2022» og kalte det visjonært og forvandlende. Han minnet også om det viktige møtet i Pyeongyang for 30 år siden mellom Kim Il sung og Sun Myung Moon der bl.a. dansegruppen «The Little Angels» bidro til å knytte bånd og styrke vennskap mellom Nord og Sør ved å vise frem den lange tradisjonen og felles kulturen de to statene deler sammen. 
 
Little Angels viftedansen
 
Før innlegget til Dr. Hak Ja Han Moon fikk vi en demonstrasjon på denne kulturen gjennom The Little Angels’ glansnummer: viftedansen. For øvrig kan vi nevne at denne barne-dansegruppen i mange år har vært et flaggskip for tradisjonell koreansk kultur. I 2011 besøkte de Norge på sin turné for å takke koreaveteranene for innsatsen under koreakrigen
 
Dr. Moon snakket om de lange linjene i historien og henviste bl.a. til den indiske dikteren Rabindranath Tagore som i sin tid, for hundre år siden, viste stor sympati med det koreanske folkets ønske om frihet og selvstendighet. Tagore skrev:
 
«I Asias gylne tidsalder var Korea en av dets lampebærere, og den lampen venter på å bli tent igjen, for å lyse opp Østen».
 
Dr. Moon
 
Hun beskriver Koreas rolle som en nøkkel for fred i Asia. Langs den 38. breddegrad møtes øst og vest, kommunisme og demokrati og interessene fra supermaktene Kina og USA i en grense som er mer ekstrem enn noen annen grense i verden. 
Hun beskriver det som om det ligger et himmelsk forsyn over situasjonen og når denne konflikten løses så vil det åpne for en ny tidsalder for hele Stillehavs-regionen, Asia og verden
 
Dr. Moon erkjenner naturligvis at det med et menneskelig øye er vanskelig å se en snarlig løsning. Men hun henviser stadig til nødvendigheten av å rette blikket opp og søke Guds eller himmelens hjelp. 
 
Og i det lyset, mot alle eksperters analyser,  sier hun at utsiktene er gode og at det vil skje. Vi håper at hun ser noen gryende løsninger som er skjult for de fleste andre. 
 
think tank 2022
 
Siste del av programmet var viet til selve stiftelsen av «Think Tank 2022». Tankesmien vil bestå av 1000 eksperter fra Korea og 1000 fra resten av verden. Formannsskapet vil være delt mellom FNs tidligere generalsekretær Ban Ki moon og statsminister i Kambodsja Samdech Hun Sen. Kambodsja har sine indre utfordringer, men landet har en god relasjon til Nord Korea, noe som kan være meningsfullt når det gjelder å bygge bro mellom Nord og Sør. Kambodsjas kong Norodom Sihamoni har bl.a. studert filmkunst i Nord Korea. 
 
signering av mou
 
En samarbeids-avtale ble signert mellom Universal Peace Federation UPF, tankesmien Asian Vision Institute AVI  og kambodsjanske myndigheter representert ved visepresident Khuon Sudary.

Avtalen innebærer organisering av en World Summit for fred og utvikling i Korea, enten senere i år eller ved begynnelsen av 2022 og statsminister Hun Sen vil lede organisasjonskomitéen. I avtalen blir også sekretariatet for Asia- Stillehavsregionen av «Think Tank 2022» stiftet, med hovedsete i Phnom Penh og i samarbeid med Asian Vision Institute AVI. I tillegg ble det avtalt samarbeid mellom AVI, UPF og andre internasjonale organisasjoner om utvikling i  Mekong-elv regionen. 
 
hun sen
 
Siste taler på nattens program var statsminister i Kambodsja Samdech Hun Sen. Han kommenterte den dramatiske utviklingen i Afghanistan og fortalte at det vakte bitre minner om det som skjedde i Kambodsja 17. april 1975 da Røde Khmer tok over i Phnom Penh. Det kambodsjanske folket glemmer ikke denne tragedien og er fast bestemt på å forhindre at  noe slikt kan skje igjen.
 
Hun Sen sa at selv om mange nasjoner er villige til å hjelpe til i konfliktsituasjoner så er det alltid   nasjonen selv som må ta eierskap til konflikten og finne en løsning. Han avsluttet med å takke for samarbeidet som er innledet mellom UPF og AVI, han uttrykte sin tro på «Think Tank 2022s» rolle for fred og utvikling  og ønsket alle deltakere god helse og lykke. 
 
 UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge