Humanitære prosjekter er nøytrale og gis til mennesker i nød, uavhengig av årsak. Kan slike prosjekter også bidra til fred og utvikling? Vi ser på forholdet på Koreahalvøya. 

 
1ste juli organiserte Universelt Fredsforbund et webinar om hvordan humanitære prosjekter kan bidra til fred og utvikling i Korea. Få land i verden er så strengt adskilt som Nord- og Sør-Korea. Mange forsøk på forsoning har blitt forsøkt. Forholdet har vekslet fra håpefull dialog til trusler og isfront. 

Humanitære hjelp er nøytral og gis til mennesker i nød uavhengig av politiske årsaker. Men kan de også bidra til vennskap og forsoning i en større sammenheng?

Roald Føreland Evangelisk Orientmisjon

Roald Føreland, daglig leder i Evangelisk Orientmisjon, snakket om deres engasjement i Nord Korea. I samarbeid med den amerikanske organisasjonen «Christian Friends of Korea» har de drevet prosjekter i landet siden 1995.
 
Føreland fortalte om deres ønske  om å hjelpe det nordkoreanske folket i deres vanskelige situasjon ved å etablere drivhus for å produsere grønnsaker og ved å installere vannpumper. 

USA og Nord Korea er på politisk hold uvenner, men i disse konkrete hjelpeprosjektene er dette av liten betydning, sier Føreland. Hans erfaring er at prosjektene i tillegg til å være hjelprosjekter også bidrar til å skape vennskap mellom mennesker uavhengig av bakgrunn. 

Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Norges Røde Kors fortalte om egne erfaringer etter å ha besøkt Nord Korea mer enn 30 ganger. Røde Kors prosjektene har vært innenfor områdene  helse, medisin, jordbruk og vanningsanlegg mm.,  med god og stabil finansiell støtte fra norske myndigheter gjennom 25 år.
 
Torben Bjørke Henriksen Red Cross Norway

Henriksen nevnte at  i mange tilfeller har tiltakene vært med på å skape gode relasjoner mellom Nord-Korea og omverdenen. Treplantingsprosjektet i 2003 og 2004 var et godt samarbeid mellom frivillige Røde Kors-deltakere fra Sør-Korea og Nord-Korea. Dialogen mellom Røde Kors i ROK og DPRK har vært stabil både i gode og vanskelige tider. Og over 20 gjenforenings møter mellom adskilte familier har blitt arrangert. 

I tillegg nevnte Henriksen de årlige møtene med nordkoreanere utenfor deres land, bl.a. i Norge. Disse møtene har skapt vennskap og gitt nye inntrykk som kan være til nytte og verdi i deres eget land
 
Steinar Murud, snakket om Fredsforbundets engasjement i Korea. At Fredsforbundets grunnleggere begge er født i Nord Korea spiller en stor rolle for dagens engasjement. 
 
Steinar Murud UPF SG Norway
 
I tillegg er vi inne i en periode der det er relevant å spørre om hvilken vei samarbeidet mellom nord og sør vil ta. Det er ny president i USA, neste år kommer en ny president i Sør Korea, det er nye borgermestre i både Seoul og Pusan. Hvordan vil forholdet utvikle seg?

I denne situasjonen har Fredforbundet etablert Think Tank 2022 med deltakere fra alle kontinenter og alle sektorer for å bidra til en fredelig utvikling på Korea-halvøya.
 
Murud, snakket også om et medisinsk hjelpeprosjekt som Forbundet hadde i 2012 og 2013, der de bidro til å utstyre et barnesykehus i Pyongyang med medisinsk utstyr. 

Humanitære prosjekter er definitivt til stor hjelp for mennesker i nød eller med behov. Men i tillegg så vil de også bygge varme relasjoner mellom alle involverte. Erfaringen viser at selv representanter fra nasjoner som er politiske uvenner kan samarbeide godt på «grasrota». 
 
 
 Tekst: Steinar MurudUNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge