Nordisk dugnad om prinsippene «gjensidig avhengighet og felles fremgang».

Møteleder Steinar Murud ønsket velkommen med en orientering om programserien «Rally of Hope». Fem internasjonale programmer har blitt laget med sendinger fra Korea. En rekke statsoverhoder, politikere og religiøse ledere har bidratt. Programmene har blitt overført til millioner via internett og flere nasjonale TV kanaler. 
 
Denne gangen er det et nordisk program med talere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Programmet begynte med en åpningshilsen fra Fredsforbundets europeiske leder Dr. Michael Balcomb.
 
Lysbilde2
 
Dr. Balcomb uttrykte at «Rally of Hope» serien er en respons på korona pandemien. For ett år siden var over 7000 deltakere samlet i Korea til Fredsforbundets «World Summit», rett før pandemien brøt løs. Gjennom «Rally of Hope» har vi kunnet holde oppe et momentum gjennom denne digitale møteserien. Blant deltakere i «Rally of Hope» nevnte Balcomb  tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, flere tidligere visepresidenter fra USA og religiøse ledere fra Afrika, Russland og Midtøsten.
 
Spesielt nevte han Frederik Willem de Klerk som sammen med Nelson Mandela mottok Nobels Fredspris i 1993. de Klerk nevnte at prosessen mot en ny start i Sør Afrika ofte så mørk ut, mange krefter prøvde å avspore prosessen. Men de ga ikke opp, holdt håpet levende og det umulige ble mulig. 

Balcomb avsluttet med et oppfordrende spørsmål til alle:  hva kan hver og en av oss gjøre for å bidra til  fred og håp i våre land  og verden? 
 
Interreligiøs seremoni for håp og fred
 Lysbilde3
 
Murud introduserte den digitale interreligiøse seremonien. Seremonien illustrerer at vi alle er del av en større sammenheng. Uansett nasjonalitet, kultur eller religion er vi alle del av en større helhet. Vi kan alle bidra til dette storsamfunnet på hver vår måte.
 
I seremonien vil hver deltaker bidra med en mugge med vann som helles i en stor felles bolle. Den lille individuelle vannmuggen representerer ens eget bidrag til det store samfunnet som er representert med den store bollen. 
 
Lysbilde4
 
Første taler var Steen Hildebrandt fra Danmark. Hildebrandt er professor emeritus i organisasjons- og ledelsesteori på Institutt for Marketing og Organisasjon ved Aarhus Universitet. Han har bl.a. skrevet boken «Bæredyktig global utvikling» som handler om FNs bærekraftsmål. 

Hildebrandt åpnet med å henvise til John Lennons sang “Imagine” og minnet oss om betydningen av å alltid ha håp. Håpet holder oss i live og driver oss fremover. 
 
Han kommenterte korona pandemien som har lært oss to ting: alt vi gjør har betydning og alt er forbundet med hverandre. 
Hildebrandt snakket om dagens kriser og at  krisene også skaper  muligheter. Det kan hjelpe oss på vei til å håndtere klimakrisen, løse flyktningekrisen, reversere trusselen mot biologisk mangfold og hjelpe oss til å komme i en situasjon der FN får mer myndighet til til å bli mer aktiv  for fred og sikkerhet i verden. 
Han refererte til John F. Kennedys berømte tale 4. juli 1962 på Amerikas uavhengighetsdag. Her poengterte Kennedy at vi ikke bare bør tenke på uavhengighet, men også på at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Kennedy foreslo å opprette en Gjensidighets Dag. 
 
Vi lever i en tid med ustabilitet, og våre samfunn er i rask endring. I hvilken vei endringene går avhenger av oss. Hildebrandt avsluttet her ved å vise til FNs 17 bærekraftsmål med mottoet «leave no one behind».  Med disse målene følger både håp og  fred og gode anbefalinger for å utvikle verden mot fred og fremgang. 

Alle taler kan leses i sin helhet ved å klikke på linken nederst på siden:
 
Lysbilde5
 
Andre taler var Anneli Jäätteenmäki fra Finland. Jäätteenmäki er tidligere statsminister i Finland, første kvinnelige statsminister. Hun var også justisminister og har i flere år vært medlem i Europaparlamentet. 
 
Jäätteenmäki kommentere lenge den alvorlige koronasistusjonen. Hun refererte også til møtet i «International Association of First Ladies for Peace»  som møttes i Seoul for et år siden. De diskuterte  kvinners situasjon. Korona situasjonen har nå  skapt en vanskelig situasjon for mange kvinner.
 
Jäätteenmäki avsluttet med å si at ingen regjering kan håndtere denne situasjona alene. Pandemien er en sterk påminnelse om at ingen er sikker før alle er sikre og at vi alle er sterkere når vi står sammen
 
Lysbilde6
 
Tredje taler var Peter Åkerbäck fra Sverige. Han har en doktorgrad i religionshistorie ved Dalarna Universitet og leder forskning på nye religiøse bevegelser. Han er også direktør for studier i sosiologi ved Universitetet i Stockholm. 

Åkerbäck  snakket om behovet for felles verdier. Åkerbäck anbefalte en praktisk øvelse. Skriv ned en liste over det du mener er gjensidige verdier. Tenk på det. La det arbeide. Vis gjene listen til en annen som du stoler på. Slik kan vi komme frem til felles verdier

Felles verdier kommer ikke gratis. Det krever en anstrengelse. Vi må gjøre en innsats for finne dem og opprettholde dem. Om alle gjør en innsats så kan vi komme dit at vi kan leve med felles gjensidige verdier i våre samfunn. 
 
Lysbilde8
 
Hak Ja Han Moon, medstifter av Universelt fredsforbund snakket om betydningen av å lytte til Himmelen. Mennesker har altfor ofte handlet ut fra egen kraft alene, uten å komme frem til varige løsninger. Vi må lytte til Guds stemme. 

Hun snakket også om kostnadene forbundet med kriger og opprustning. Om bare en liten prosent av dette budsjettet kunne brukes til menneskelig utvikling vil det hjelpe betydelig. 

Lysbilde9
 
Neste taler er Kristinn August Fridfinnsson fra Island. Han er prest med spesialutdannelse i «clinical pastoral care».  Han har også en utdannelse i «mediation and conflict resolution» og er sertifisert i klinisk hypnoterapi. I tillegg er han freelance foredragsholder og uavhengig forsker ved Universitetet i Reykjavik. 

Fridfinnsson referert til moder Moons tale og at vi alle må være Guds forlengede hender i denne verden. 
Ellers snakket han mye om balanse eller homeostasis som beskriver balanse i kroppen. Slik balanse må man strebe etter i alle sammenhenger. Søke å finne likevekt og harmoni i alle forhold. 

Men alle parter må være villig til å søke dette. Dette er utfordringen - å overtale og overbevise myndigheter i verden om å slutte seg til en bevegelse mot kjærlighet og rettferdighet. 


Lysbilde10
 
Siste taler var Lars Rise. Rise var stortingsrepresentant  for KrF fra 1997-2005. Han har ellers vært og er en fredsaktivist som engasjerer seg i mange saker  for fred og retferdighet i verden. 

Rise snakket konkret om utfordringer i dagens verden slik som flyktningesituasjonen og ekstremisme,  og spurte hvordan vi kan møte den moderne konflikten mellom sivilisasjoner som Samuel Huntington beskriver. 
 
Han nevnte at mens mange er skeptiske til Islam i dag, så har Islam ingen ting å gjøre med ideologiene som drepte 188 millioner i forrrige århundre. Alle disse hadde sin opprinnelse i vår kristne kultur.
 
Rise nevnte at den beste vei å gå for å møte nye kulturer er å søke etter felles verdier. Å lete etter det beste i hverandres tro og kultur. Det vil gi en god plattform for sameksistens. 
 
 
Lysbilde11
 
Som avslutning snakket Torhild Nigar om sangen "I evighet" som hun har komponert og skrevet teksten til. Sangen vant 2. plass i Melodi Grand Prix i 1996. Programmet avsluttet med Elisabeth Andreassens  fremføring av sangen. 
 
 

Video fra "Nordic Rally of Hope"
 
 
 
 
 Gjensidighet og felles fremgang side 2UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge