Kan Skandinavia bidra til fred og utvikling på den koreanske halvøy? På hvilken måte? Korea-eksperter fra Norge, Sverige og Danmark utdyper.


Mandag 1st mars organiserte UPF* i Norge, Sverige og Danmark i fellesskap et webinar med tittelen «Hvordan kan Skandinavia bidra til fred og utvikling på koreahalvøya?». Kveldens moderator Steinar Murud forklarte betydningen av å ha webinaret på 1ste mars.

talere Kopi

Denne datoen blir feiret av både Nord- og Sør-Korea, riktignok på ulik måte, som en dag som representer en felles kamp for det koreanske folket for frihet. Datoen skriver seg fra opprøret som fant sted 1. mars 1919,  i tiden da Korea var et protektorat under Japan. Det er i webinarets ånd å finne flere slike felles punkter eller interesser  som kan bringe de to statene sammen.

tønnesson

Første taler var Stein Tønnesson, forsker ved Peace Research Institute Oslo, PRIO. Han åpnet med å beskrive dagens Nord Koreas selvpålagte isolasjon. Grensen til Kina er stengt. Mange diplomater har forlatt Pyongyang. At økonomien fortsatt er god er ifølge Tønnesson et mysterium.

I denne situasjonen hva kan vi gjøre? Å finne nye kanaler til Nord Korea er et godt bidrag. Den diplomatiske kanalen er en vei. Her har Sverige en god historie med et langvarig diplomatisk bånd til Nord Korea.

Tønnesson delte også et par personlige råd i forhold til Washington: En lett reduksjon i sanksjonene og å gjenoppta de gode samtalen vi opplevde mellom DPRKs leder Kim Jung Un, president Trump og president Moon Jae In. Om vi fra skandinavisk side har noen mulighet til å påvirke dette ville det være bra, sa Tønnesson

helgesen

Andre taler var Geir Helgesen, leder (inntil 2019)  for Nordisk Institutt for Asia Studier i København. Helgesen pekte på at våre nordiske land har en samfunnskultur som kan være interessant for Nord Korea. Han snakket av egen erfaring etter samtaler med nordkoreanere både i Pyongyang, Shanghai og Skandinavia.

I Shanghai organiserte han et seminar for nordkoreanere om den nordiske samfunnsmodellen. I skandinavia ledet han en delegasjon for å studere energi. Hans erfaring var at de var åpne, nysgjerrige og villige til å lære. Helgesen fremmet denne veien for å skape vennskap, bygge tillit og utveksle erfaringer som den beste veien mot fred og utvikling, fremfor «hardline policy» og sanksjoner.

swanström

Tredje taler var Niklas Swanström , direktør ved Institute for Securrity & Development Policy i Stockholm. Swanström påpekte at det stor mangel på forståelse mellom de to partene: mellom DPRK og resten av verden. For Nord Korea er sikkerhet det som prioriteres høyst. Dette kan ikke bli forhandlet bort for økonomi, sa Swanström.

Han snakket om Skandinavias rolle som en mellommann eller megler, der spesielt Sverige kan vise til over 50 år med sammenhengende diplomatiske relasjoner med Nord Korea både i gode og dårlige tider.

Swanströms egen erfaring med nordkoreanere er at de er engasjerte og villige til å lære. Og han sa at det er verdifullt å gjøre f.eks. forskningsprosjekter sammen, selv om man er uenig i flere forhold. Å vise seg frem for hverandre er en god ting, sa han.

 

marion


UPF leder i Europa og Midtøsten, Jacques Marion, avsluttet webinaret med å gi en bakgrunn for vår webinar serie om Korea. Han forklarte at Fredsforbundets grunnleggere, hr og fru Moon, begge er født i Nord Korea og i likhet med de fleste koreanere har en naturlig ønske om å se en gjenforening av landet. 

I 1991 møtte de president Kim Il Sung, etter 40 år i eksil. Dette møtet ble en suksess og resulterte i en rekke felles prosjekter. Relasjonen som ble etablert den gangen er fortsatt god, 30 år senere. Basert på dette ønsker UPF å holde momentumet og interessen oppe for en gjenforening i Korea, både i Korea og verden. 

*UPF=Universal Peace Federation (Universelt Fredsforbund)

Her er videoopptak fra webinaret:

 

Text: Steinar Murud
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge