«Rally of Hope» 22. november hedret de tusener av veteraner og alle nasjoner som bidro i FN mobiliseringen under Koreakrigen for 70 år siden. Statsledere fra flere land var samlet til refleksjoner om Koreas og verdens videre vei mot fred og forsoning…..

IMG 3028 70 år og et par generasjoner etter koreakrigen

70 år er gått siden Koreakrigen brøt ut og resulterte i en av de verste konfliktene i forrige århundre. Etter tre år med krig var Korea fortsatt delt. Noen fredsavtale er ennå ikke signert. De to Koreaene har utviklet seg veldig forskjellig. En ny generasjon er vokst opp,  med et svakt forhold både til  krigen og til slektninger på den andre siden av grensen. Muligheten for gjenforening virker vanskelig. Likevel vil fred, forsoning, utvikling og gjenforening av Korea kunne ha enorm positiv betydning som kan gjøre Korea til en sentral nasjon både geografisk, økonomisk og kulturelt.

Det fire timer lange, nattlige maratonprogrammet «Rally of Hope» med en flott videohilsen til veteranene,  interessante taler fra mange statsledere og fascinerende underholdning, gikk  forbausende fort.

Åpningsvideoen viste bl.a. klipp fra de landene som dansegruppen «Little Angels» besøkte på sin takketurné i 2011. Et av klippene er fra mottakelsen på den koreanske ambassaden i Oslo, der president for norske Koreaveteraner, Nils Steen Egelien, synger Arirang til stor begeistring for de koreanske gjestene.

IMG 2840 Kopi President for norske koreaveteraner Nils Steen-Egelien synger Arirang i den koreanske ambassaden i Oslo

Millioner av seere i 194 nasjoner fulgte sendingen, som ble gikk  fra World Peace senter i Gapyong i Sør-Korea. Mange fulgte live overføringen via internett og enda flere fulgte med  på nasjonale TV sendinger.  

IMG 3054Interreligiøs åpningsseremoni

 

IMG 2852 KopiStorimam Nasuruddin Umar sa at: 

"fred mellom religionene er en forutsetning for 
fred i verden"


Storimam Nasruddin Uman fra Indonesias 6 største nasjonale Istiqlal moske

 

Seremonien ble etterfulgt av en flaggdans, akkompagnert av Radetzky-marsjen. Hver av de  22 barna i dansegruppen  «The Little Angels» bar flagget til hver av landene støttet Sør-Korea under krigen, inkludert det norske.

IMG 2857   Takk tid deltakende nasjoner under koreakrigen

Veteranene ble deretter hedret med blomsteroverrekkelse fra en rekke ambassader, den koreanske koreaveteranforeningen og ti religiøse ledere.

Dr. Thomas Walsh, president i Universelt fredsforbund (UF) sa at «UF arbeider for å skape en verden i fred. Gjennom 2020 har det vært hundrevis av programmer for dette og det vil øke i tiden som kommer. Vi trenger din hjelp, la oss arbeide sammen» sa han, og inviterte alle parter til samarbeide.  

Første hovedtaler var president i Liberia, Georg Weah. President George Weah er tidligere fotballspiller og ble i 1995 kåret av FIFA til «World Player of the Year». President Weah uttrykte sitt sterke ønske om koreansk gjenforening, samtidig som han takket UF for innsatsen for interreligiøs dialog i Liberia i tiden etter den tragiske borgerkrigen.

IMG 2868  President i Liberia  George Weah 

IMG 2870Charles Rangel, amerikansk koreaveteran, dekoret med både «the Purple Heart» og «Bronze Star» for sin innsats i koreakrigen. Rangel er det nest lengstsittende medlem av  representantenes hus i den amerikanske kongressen. Rangel fortalte realistisk hvordan det var et sjokk å havne i krigen, det var et mareritt med massakrer. De var omgitt av kinesiske styrker ved Yalu elven, han ble såret, etterlatt som døende, men overlevde.  

Han tenkte etterpå at han aldri mer ville havne i en slik situasjon som skapte så mye lidelse. Men flere år senere, som representant i kongressen besøkte han igjen Sør-Korea og traff gode ledere og kunne se at landet hadde reist seg fra asken og blitt et symbol på frihet, demokrati og økonomisk utvikling. Da så han at deres offer ikke hadde vært forgjeves.

IMG 2876Christopher Hill, tidligere USAs ambassadør til Sør-Korea og en av lederne for sekspartssamtalene, beskrev korea-krigen som en av de bitreste og tragiske krigene i forrige århundre, der den kommunistiske verden og ikke- kommunistiske verden tørnet sammen.

Han uttrykte håp om å overvinne splittelsen og påpekte viktigheten av diplomati, men påpekte at det ikke bare gjelder for profesjonelle diplomater - alle kan bidra til å overvinne splittelser.

Han benyttet anledningen til takke moder Moon for hennes utrettelige innsats over mange år for å skape forening mellom Nord- og Sør Korea. Hun kjenner denne krigens tragedier mer enn de fleste av oss, avsluttet han.

President Sahle-Work Zewde i Etiopia, tidligere FN spesialutsending til den Afrikanske Union, sa at «Rally of Hope» kommer på riktig tid. Vi trenger håp i denne tiden, der globale kriser som korona og klima henger over oss.  Alle ting henger sammen, og hun understreket behovet for multilateralt samarbeid for å løse vår felles problemer.

Etiopia var blant de nasjonen som responderte på FNs forespørsel om å støtte Sør Korea mot Nord Koreas invasjon i 1950.

- Det uforglemmelige mot og offer disse menn og kvinner viste i denne konflikten er et testament til Etiopias urokkelige støtte til prinsippene om kollektiv sikkerhet som er nedfelt i FN erklæringen, sa president Zewde til slutt

IMG 3016  President Sahle-Work Zewde i Etiopia

IMG 2886Tidligere statsminister i Canada, Stephen Harper, var imponert over hvordan Korea har kunnet oppnå så mye, ut fra så lite på så kort tid. Canada var med å bidra  i Korea med 26.000 soldater

Likevel Nord- og Sør-Korea er fortsatt adskilt etter 70 år. Harper pekte likevel på at ting kan endre seg raskt og viste til utviklingen i Midtøsten der «Abraham Accord» har gitt en ny dynamikk etter flere tiår med en fastlåst situasjon. Det er en frisk påminnelse om hvordan historiske barrierer kan falle og nytt vennskap oppstå. Han sier at tilsvarende endringer kan være mulig i andre deler av verden.

Belgias tidligere statsminister Yves Leterme, sa at Belgia, som sendte 900 soldater,  føler en viss kollektiv stolthet over å se utviklingen i Sør-Korea. Han håper at hele Korea kan oppleve den samme utviklingen.

-Rally of Hope skjer mens vi opplever COVID-19 pandemien, viruset kjenner ingen grenser. På samme måte er det behov for internasjonalt samarbeid for å finne løsninger. Populisme, nasjonalisme og selviskhet hjelper ikke og må motarbeides, sier han.

IMG 3017  Belgias tidligere statsminister Yves Leterme

German Alcides Blanco Alvarez, president i representantenes hus i Columbia, sa at Columbia var det eneste landet i Sør Amerika som sendte FN tropper til Korea og siden 1950 har Columbia og  Sør-Korea hatt sterke diplomatiske forbindelser.

-Avskaffelse av kjernefysiske våpen er en forsutsetning for fred, mener  Alvarez.
Han sier at UF er med å fremme en felles identitet for både Nord- og Sør-Korea. Og et forent Korea, med en felles identitet,  vil representere et stort potensial og en stor makt.

IMG 2893  German Alcides Blanco Alvarez, president i representantenes hus i Columbia


Dr. Hak Ja Han Moon minnet igjen om at våre globale problemer ikke kan løses ved menneskelig makt alene. Hun viste til hvordan Sør-Korea på mirakuløst ble reddet ved hjelp av FN styrken på 16 nasjoner som kom til unnsetning slik at landet kunne bevare sin frihet og få mulighet til videre utvikling.

Fru Moon rettet flere ganger takk til de unge menn og kvinner som ga sin hjelp, ikke bare til de 16 som bidro militært, men også til de som bidro med medisinsk hjelp – Norge, Sverige, Danmark, India, Israel og Italia.

Moder Moon sa at et koreansk krigsminnesmerke bør finnes i alle 63 land som på en eller annen måte ga sin støtte i konflikten for 70 år siden. Det er mange nasjoner som har slike minnesmerker, men ikke alle. Hun sa at et «online minnesmerke» vil bli etablert med et register over alle de modige unge helter som tjenestegjorde eller bidro i å støtte Korea i denne mørke perioden av deres historie.

IMG 2895   Dr. Hak Ja Han Moon

Dette prosjektet vil bli lansert neste år. Året 2021 vil  være 30 år siden Moons møte med president Kim Il sung i Pyongyang, Nord Korea, der de i fellesskap utforsket muligheter for en fredelig gjenforening av den koreanske halvøya.

Uten at Fru Moon nevnte det i sin tale så venter mange på at disse planene om fred fortsatt kan bli satt ut i livet, vi håper at kan skje i nær fremtid.

IMG 2927  Sør Sudans president Salva Kiir Mayardit

-Uten fred kan vi ikke redusere klimaendringer, vi kan ikke bekjempe COVID-19 pandemien, for ikke å snakke om fattigdomskrisen, sa Sør Sudans president Salva Kiir Mayardit. Menneskehetens dårlige (åndelige) miljø med vedvarende konflikter er hovedfienden for all menneskelig utvikling. Det tømmer våre ressurser for både materielle og humanitære verdier og avsporer oss fra viktige nasjonale prioriteringer, sa Mayardit.
-For Sør Sudans del så har vår fredsavtale  med Sudan, etter 17 år med konflikt, vært et bidrag til global sikkerhet, sa han.

IMG 2934   President i El Salvadors lovgivende forsamling Mario Ponce

President i El Salvadors lovgivende forsamling Mario Ponce, kommenterte deres egen nasjonale fredsprosess. Selv om den har vært full av mangler så har vi likevel kunnet vise at løsningen til politiske kriser og væpnede konflikter er dialog og å komme til enighet mellom brødre,  avsluttet Mario Ponce som programmets siste taler

Det tredje «Rally of Hope» ble avsluttet med flere sanger, fra mange land og på flere språk fra de små englene – The Little Angles fra Korea – til takk for veteranene.

IMG 3053 Kopi   The Little Angels Children's Folk Ballet of Korea takker med sang

 

 

Tekst: Steinar Murud
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge