Over FNs tema "Sustainable Peace for a Sustainable Future" ble fredsdagen markert med en to dagers leder konferanse.

 

Over 100 deltakere fra hele Europa deltok og bidro til et inspirerende program med mange sesjoner med viktige temaer for fred.

Interessante presentasjoner, gode kulturelle innslag, sosialt samvær bidro til et givende seminar for alle deltakerene.

For femte år på rad har UF markert FNs internasjonale fredsdag. Årets arrangement var i form av en to dagers europeisk lederkonferanse - European Leadership Conference (ELC), under FNs tema for dagen; Sustainable Peace for a Sustainable Future.

Bærekraftig fred eller varig fred, forutsetter en rekke faktorer. Intensjonen med konferansen var å belyse noen av dem. Gjennom sesjoner med svært varierende temaer og flere talere, ble mange viktige forhold presentert og kommentert.

Konferansen begynte fredag morgen, 21.september, på restaurant Mehfel i Oslo


Første sesjon; "A New Vision for Sustainable Peace"

murud bragtvedt brann

Møteleder, Steinar Murud, generalsekretær i UF Norge, ønsket gjestene velkommen og roste den innsatsen de alle gjør, hver på sin plass, for å bygge en fredelig verden. Ingen nasjon, religion eller institusjon kan skape fred alene. Vi er alle borgere i den samme verden og må arbeide sammen.

Stian Bragtvedt,informasjonsrådgiver ved FN sambandet, orienterte om FNs rolle og dagens aktuelle problemstillinger. Som viktige forhold nevnte han behovet for å styrke menneskers bevisshet om globale forhold og å spre informasjon om FN til det sivile samfunnet.

Mark Brann, generalsekretær for UF Europa, leste talen til UFs europeiske formann Dr. Yong Cheon Song. Han snakket mye om det han kalte kjærlighetens logikk som et suplement til maktens logikk. Det internasjonale samfunn bruker ofte makt og truer med straff for å gjennomføre sin politikk. Men en diplomatisk, vennlig, hjelpsom og tjenende tilnærming kan ofte være like effektiv. Han nevnte spesielt to forhold der UF har vært involvert, i N.Korea og Nepal. Les hele talen..

Andre sesjon med ungdom:
"Education for Global Citizenship and Sustainable Peace"

Møteleder var Bogdan Pammer, UF ungdom. Sesjonens idé var at varig fred er vanskelig å oppnå uten en global og helhetlig bevissthet blant verdens innbyggere. Dersom alle tviholder på sine egne sær-interesser vil håpet om varig fred være lite.Hvordan kan vi fremme en global bevisshtet?

DSC 0039

Hilde Ekeberg, norsk leder i Youth for Understanding, snakket varmt om verdien i kulturutveksling. Utvekslinger der man bor hos en annen vertsfamilie kan være ofte være en tøff læreprosess. Man lærer om en annen kultur på "baderomsnivå". Men å bygge varig fred forutsetter at mennesker kan lære å forstå hverandre. Slike utvekslinger representerer en uformell skole og er i seg selv et bidrag til bærekraftig fred.

Nassima Dzair, leder i International Federation of Medical Students’Associations, brukte sin egen flerkulturelle bakgrunn som utgangspunkt. Hennes røtter i Algerie, oppvekst i Norge og elev på fransk skole har gitt henne en ekstra forståelse for mange kulturer. Hennes organisasjons motto; "think globally and act locally" fungerer i alle sammenhenger.

Sarah Ben-Ammar, prosjekt koordinator og sosialarbeider fra Finland, med opprinnelse i Tunis. Sarah snakket om formell og uformell utdannelse. Samfunnet legger vekt på den formelle. Men den uformelle - livets skole - kan lære oss mer om medmenneskelige forhold enn akademiske presentasjoner. Hun snakket om sin uskolerte bestemor i Tunis som visste hvordan hun skulle opptre i forhold til andre.

Irene Incerti, styremedlem i Ung Dialog og representant for UF ungdom, snakket om frihet og ansvar. Alltid ta ansvar og være ansvarlig er nødvendig i alle forhold, fra parforhold til internasjonale relasjoner. Gode relasjoner, å leve godt sammen med andre, gir glede og skaper verdier.
Ung dialog -prosjektet er et verktøy for kommunikasjon mellom mennesker fra ulike religioner. Kommunikasjon, dialog, hjelper til å skape forståelse og fred.

Etter en hyggelig lunsj på restaurant Mehfel, fortsatte ettermiddagens sesjoner i Stortingets kinosal.


Tredje sesjon; "Our Spiritual Traditions and Sustainable Peace."
Religionene snakker om gode verdier, men ofte er det spenninger mellom dem. Noen ser på dem som en kilde til konflikt. Hvilken rolle spiller de for å skape fred?

Møteleder var Marcia de Abreu fra Spania:

abreu villumstad sajid bhante miller

Stein Villumstad, generalsekretær for European Council for Religious Leaders -Religions for Peace, åpnet med spørsmålet, hvorfor er det viktig å involvere religion i fredsprosessen? Han hadde fem svar; 1. viktigheten av Gud kan ikke ignoreres- 2. det er en voksende trend for interreligiøst engasjement - 3. religioner må engasjere seg i å løse problemer - 4. kraften fra religiøs tro er stor, f.eks. den gyldne regel - 5. religioner har viktige sosiale grupper (for kvinner, ungdom ). En rapport fra norske myndigheter siste uke konkluderte med at det er behov for bedre forståelse av religion. Religion skulle samarbeide med mennesker med god vilje. Multireligiøst samarbeid kan være mer kraftfullt en en individuell gruppe som arbeider alene.

Dr. Imam Abduljalil Sajid, formann i Dialogue of Cultures in Europe og viseformann i Religions for Peace- Europe, understreket at alle trossamfunn har ansvar for å samarbeide med mennesker fra alle bakgrunner. Vi må arbeide sammen for en felles fremtid. Handling er sterkere enn ord. Uten handling har våre ord ingen vekt. Vi må snakke med hverandre på en fredelig måte. Vi kan ikke tvinge noe på andre. Vi må respektere hverandre. Toleranse er det miste vi må vise hverandre. Uten familien vil det ikke bli fred. Uten rollemodeller kommer vi ingen sted. Det sekulære samfunnet må ha rom for religionen, hevdet imam Sajid.

Ven. Bhante Sobhana, fra Stockholm Theravada Tempel, alle religioner har en lære om hva som er godt og hva som er ondt. Moral er første skritt i vår åndelige trening. Bhante snakket om viktigheten av rett tale, å avstå fra verdiløst snakk. Han snakket om viktigheten av rette handlinger, å ikke stjele. Og han snakket om viktigheten av rett levesett. Egoisme, sjalusi og hat skaper ufred. Selv om ting er andres feil så ta ansvar for det. Om du behandler andre vennlig vil de behandle deg likedan.

Tim Miller, formann i UF Europa, tok opp prinsippet om å leve for andre, den gyldne regel. Det kan bidra til fred på mange områder. Folk flest har en tendens til å prioritere privte interesser. Det er ikke feil, men det må ikke gå på bekostning av helheten eller det offentlige. Enten man snakker om forholdet til sin egen samvittighet, sin ektefelle, sitt arbeid etc. så må den andre parten eller helheten komme først. En slik livsstil vil i det lange løp være best for både egen lykke og varig fred.

 

Fjerde panel; "Human Rights - a Necessity for Sustainable Peace ?" Menneskerettigheter er høyt prioritert i vår kultur, men hvilken rolle spiller de for å skape fred?

menneskerettighetspanelet

Ed Brown fra Stefanus stiftelsen var eksemplarisk møteleder med god kontroll på talere og publikum.

Jan Egeland , Direktør for Human Rights Watch, Europe, spurte salen; gjør vi fremskritt mot fred og menneskerettigheter? Vi har mindre væpnede konflikter og mindre risiko for å møte voldelig død i dag enn noen gang før. Antallet demokratier er doblet og antallet diktaturer er halvert. Men vi har nye utfordringer i interne væpnede konflikter, slik som i Syria. Her er FN handlingslammet, fordi sikkerhetsrådet tar ulik side i konflikten.
Menneskerettigheter og fred er knyttet sammen. Individet trenger beskyttelse fra regjeringer og væpnede aktører. Den internasjonale strafferettsdomstolen er populær for den kan stille krigsherrer for retten. Menneskeretighetene gjelder for alle, uten diskriminering

Silvia Escobar, tidligere menneskerettighetsambassador for Spania, ble en gang stilt dette spørsmålet; -om menneskerettighetene ble respektert universelt, ville vi da ha en ideell verden? Kanskje ikke, men det er ihvertfall en av forutsetningene. Kofi Annan sa i sin millenium tale, -det er ingen utvikling uten fred, og ingen fred uten menneskerettigheter. Regjeringer må innføre menneskerettigheter, men mye gjenstår.
Menneskerettigheter handler om å trygge mennesker, ikke stater og territorier. Regjeringer må fremme respekt for menneskerettigheter og gi undervisning om menneskerettigheter. Det er grunnleggende for et hvert godt styresett. Det finnes ikke noe ekte demokrati uten menneskerettigheter.

Eyal Bloch, medstifter av "Education for Sustainability", Israel, har arbeidet i konfliktsoner i 20 år. Han kommer fra Jerusalem, et sted med endeløse konflikter.
Han spør; hvordan kan vi lage interessante nyheter ut av gode handlinger? Media er jo mest interessert i konflikter! Det er tilfeller der media har bidratt til å øke konflikten mellom israelere og palestinere.

Bloch påpekte at mens konfliktene ofte er intense og kortvarige så tar det lang tid å reparere og å skape fred. Han nevnte deres fredsaktiviteter for hæren, om å lære soldater å sette pris på fred. Å delta på den offentlige arenaen er viktig for å ha innflytelse og trygge freden. Fred har både med hodet og hjertet å gjøre, men disse to snakker ikke alltid sammen. Den største distansen som finnes, er de 30 centimeterene mellom hodet og hjerte.

 

Femte og siste sesjon på fredag:
"Contributing to Sustainable Peace between Israelis and Palestinians."
Møteleder Robin Marsh, generalsekretær UF-UK, introduserte filmen Within the Eye of the Storm. Filmen er laget av Bereaved Family Forum i Israel, der alle medlemmene har mistet nære slektninger i konflikten. Filmen følger en israeler og en palestiner i deres felles antrengelser for å bidra til forsoning.
Filmen hadde premiere denne helgen ifbm FNs fredsdag. Parallellt med visningen i Stortingets kinosal, ble den vist på alle kinoer i Israel og kringkastet av mange europeiske TV kanaler.

in the eye of the storm
Premiere på filmen Within the Eye of the Storm fra Bereaved Family Forum

Feiring og kulturelle innslag på fredsdagen.
FNs internasjonale fredsdag er også en dag som bør feires. Kveldens middag, tilbake på restaurant Mehfel, bød på spesielle kulturelle overraskelser

Torhild Nigar, komponist og sanger, fremførte sin egen sang "I evighet" som i sin tid vant den norske finalen i MGP med Elisabeth Andreassons fremføring.

Kjell Elvis var for mange et høydepunkt. Kjell Elvis Bjørnestad vant i 2006 rollen som Europas beste Elvis imitatator. Han hadde et fantastisk show med mange morsomme innslag. Som et bidrag til fredsdagen fortalte han også om det omfattende arbeidet han er involvert i, som en ambassadør for Hvite Lilje som hjelper tusenvis av foreldreløse barn i Burma.

Kveldens kulturavslutning var tre flotte dikt om fred av Faizullah Khan fra London.

torhild kjell elvis
kjell elvis dikt
Varierte kulturinnslag skapte begeistring på FNs internasjonale fredsdag
 

 Konferansens andre dag, lørdag 22. september, fant sted på Høyres Hus.

 

Sjette sesjon; "Human Security and Sustainable Peace".
Spørsmål om sikkerhet er omfattende og komplisert. Hvilke forhold spiller inn og hvordan kan vi trygge menneskelig sikkerhet og trygghet?

Fra venstre; Akiko Ymanaka, Robin Marsh, Carolyn Handschin og Isabel Hillestad

yamanaka

Prof. Akiko Yamanaka, tidligere viseutenriksminister fra Japan.
-Det politiske landskapet har endret seg dramatisk siden den kalde krigen. Det er det knapphet på ressurser, tornadoer, krise i midtøsten, mm. Spørsmål om sikkerhet er blitt mer sammensatt og komplisert. Både miljøforhold og sosiale forhold er vevet sammen. Internasjonalt samarbeid er mer viktig enn noen gang før. Ikke engang USA kan fungere uten samarbeide med andre stater.

Forebyggende diplomti er stadig viktigere. Ikkevoldelige metoder for å løse konflikter er beste vei. Norge har erfaring med fredsmegling fra både Midtøsten og Sri Lanka som andre nasjoner kan lære av. Avslutningsvis siterte Yamanaka filosofen Aristoteles: "Det er vanskeligere å organsiere freden enn å vinne krigen."

schultz

Kerstin Schultz forsker ved Transnational Foundation for Peace and Future Research , i Sverige, refererte til sitt virke i kofliktområder der hun har intervjuet en rekke soldater. Stadig flere offer er sivile, ca 10% i første verdenskrig, 45% i andre verdenskrig og i de siste konfliktene er det omtrent 90% sivile offer.

I krigen i DR Kongo ble over 40.000 kvinner voldtatt. Sikkerhet er ikke bare et militært begrep, det omfatter også å bli behandlet med verdighet, ha tilgang på mat og mulighet for arbeide. Dette er grunnleggende i det sivile samfunn. Unge arbeidsløse menn kan lett bli rekrutert til uønskede forhold. I noen land er det farlig å ha kontakt utenfor din egen etniske gruppe. Fattigdomsbekjempelse burde ha prioritet fremfor militære investeringer. Kvinner møter store farer i konflikter. I Afrika organiserer mange seg på tvers av etniske grenser. Schultz påpekte avslutningsvis, at det er for få kvinner i politkken.

hillestad

Isabel Hillestad, fra Institute for Family Policy i Oslo, snakket om barnefødsler og fødselstall. Forskjellene varierer fra land til land, men i gjennomsnitt faller antall fødsler i Europa og vi får en stadig større andel eldre befolkning. Det finnes flere mennesker over 65 års alder enn under 14 års alder. Det kan føre til velferdsstatens konkurs i verste fall.

Samtidig ser vi familieoppløsning altfor ofte. Mye individualisme. Vi glemmer mennesker rundt oss, tilogmed egne barn. Skilsmisse er i mange tilfeller en for lett vei ut av en konflikt.

Familien er selve grunnlaget for fred. Vi opplever en destabilisering av familien i Europa, med en aldrende befolkning, kritisk fødselsrate og økende antall aborter.
Vi trenger gode og stabile familier, det er motgft mot individualisme. En kultur som favoriserer familien og mødrene, bidrar til menneskelig sikkerhet og trygghet, hevdet Hillestad.

carolyn

Carolyn Handschin-Moser, president i Womens Federation for World Peace i Europa, snakket om å være inkluderende, og om rettigheter og ansvar. Mange er opptatt av rettigheter, men er lite bekymret over ansvar.
Om plikter snakket hun om positive og negative. Positive plikter er motivert fra egen godhet, mens negative plikter er motivert utfra hensynet til andre - ikke krenke andre.
I en fredskultur kan vi ikke bare tenke på ytre forhold; posisjon, status, økonomi etc. Alle borgere må omfavnes og inkluderes i en fredskultur. Et godt utgangspunkt er at det jeg eier vil jeg dele med andre.

Ofte snakker vi om samfunnet eller individet. Men imellom har vi familien. Den danner en bro mellom verdensfred og personlig indre fred. Det er et system som minsker behovet for et komplisert juridisk system og makt, fordi den legger til rette for at mange problemer kan løses i samtale med ens aller nærmeste.
Handschin-Moser snakket også om den store betydningen av å styrke kvinners rolle generelt.


Sesjon syv; "Peace Loving Nations retaining Military Strength- a Prerequisite for Sustainable Peace? "
Bruk av militære midler er ikke alltid tema i en fredskonferanse. Ikkevold og nedrustning er mer nærliggende å tenke på. Men i virkelighetens verden trenger vi harde midler, men hvordan skal vi bruke dem?

Fra venstre; Jack Corley, Mark Brann, Gjermund Eide og Werner Fasslabend.

Dr. Werner Fasslabend, tidligere forsvarsminister fra Østerrike, president i AIES, vokste opp i et område i Østerrike som var okkupert av sovjetiske styrker i 10 år, 500 meter fra jernteppet. Det gjorde ham motivert til å arbeide for fred.

Han snakket om globale utfordringer i dagens verden. Europa var ikke i stand til å forhindre krisen i tidligere Yugoslavia. Hadde vi vært forberedt kunne den lett ha vær forhindret.

Det går en geografisk line med kriser fra Atlanterhavet over Nord Afrika til Afghanistan. En annen linje finner vi i møtepunktet mellom den arabiske verden og det sorte Afrika, fra Senegal til Somalia. Sør Kina havet er nok et kritisk punkt.

Situasjonen i Midtøsten mellom Jerusalem og Teheran er spent, men også i forholdet mellom Riyadh og Teheran.

I tillegg er det interessekonflikter mellom USA og Kina i vestre Stillehavet. For beskyttelse av Atlanterhavsregionen har vi NATO, men det er også behov for en forsvars-allianse i Stillehavsregionen.

Kina har for første gang ingen trusler fra nord; fra Mongolia og Sibir, heller ikke fra sydvest; fra India og Pakistan. Kina kan fokusere på sin østlige maritime front og har full makt til å utvikle sine strategiske interesser her. Kinas krav går helt ned til Indonesia.

Japan hadde under andre verdenskrig konseptet "Greater Asian Co-Prosperity System". Det okkuperte et landområde som strakte seg helt til Burma, Indonesia and Papua Ny Guinea. Nå er Kina på et liknende spor. Kina har et høyere forsvarsbudsjett enn Japan, Sør-Korea og Filippinene tilsammen. Fasslabend sa at stikkordet er å være forberedt.


Oberst Gjermund Eide, Forsvarets Høyskole, presiserte at Norges militære rolle er den samme som under den kalde krigen; å stoppe fiendtlige angrep.

Men mye har endret seg siden den kalde krigen. Det er mer uforutsigbarhet, vi har ikke-statlige trusler i form av terror, det er mer kaos og uoversiktlighet.

Vi står også overfor trusler i form av cyber-angrep og langdistanse våpen. Truslene er mange. Som Obama sa i sitt Nobel-pris foredrag; "Make no mistakes about it, evil exists." Forhandlinger alene kunne verken stoppe Hitler eller få Al Quaida til å legge ned sine våpen.

Prinsippet om rettferdig krig er at det er siste utvei, for å forsvare seg selv og det skal være godkjent av FNs sikkerhetsråd.

Vi snakker ofte om det militære som hard makt, om diplomati og forhandlinger som myk makt. Smart makt er å kombinere hard og myk makt på optimal måte. Myk makt er nødventig for å vinne freden.

Jack Corley, formann UF-UK, tok utganspunkt i historien om Kain og Abel som en arketype- konflikt. Kain planla å drepe sin bror. Abel kunne ha vunnet sin brors hjerte ved å prate vennlig med ham. Men om Kain fortsatt ville drepe ham, hva skulle han ha gjort? Han burde ha forsvart seg.

Det gamle testamentet har flere liknende historier. Om den gode siden er sterk så vil ikke den aggressive parten engang forsøke å angripe.

Historien om Esau og Jakob forteller om hvordan Jakob lykkes å vinne over sin bror med myke midler. Esau ville drepe Jakob. Jakob flyktet og kom tilbake etter 21 år. Fientligheten var fortsatt der; med 400 menn var Esau klar til å drepe Jakob. Men med generøse gaver og en ydmyk holdning forsvant fiendtligheten hos Esau og de to omfavnet hverande som brødre.

Etter først verdenkrig ble Tyskland ydmyket etter å overvunnet af Frankrike, som var en pådriver for at Tyskland skulle betale. Versaille traktaten var en traktat med mye straff og lite nåde.

Hitler spillte på det tyske folks bitterhet og tok hevn. Han fikk Frankrike til å signere sin overgivelse i den samme togvognen og i den samme byen som Versaille traktaten ble underskrevet.

Marshall planen etter andre verdenskrig gjorde imidlertid at de tapende parter ble de nærmeste allierte av USA, England og Frankrike.

Vi må rekke ut en hånd til fienden, samtidig som vi opprettholder et sterkt forsvar.

youth with VIP
Lunsjen på lørdag var organisert som et møte de de unge deltakere kunne møte en VIP til samtale og intervju. Professor Yamanaka (tidligere viseutenriksminsiter i Japan) stilte seg til disposisjon til spørsmål og samtale.

Sesjon åtte; "Role models and Pacemakers"
Presentasjoner om veier til fred er verdifullt, men gode rollemodeller kan gi ekstra inspirasjon. Denne sesjonen berørte temaet ved å snakke om en nasjon og et individ. Hva kan vi lære her?

Møteleder var Cecilie Fortune fra London, UF-UK.

tønnesson

Prof. Øyvind Tønnesson, Høyskolen på Lillehammer, snakket om Norge, og spesielt om den norske fredstradisjonen.
For de som så fram til et skryteforedrag om denne tradisjonen, kan man si at Tønnessons foredrag punkterte boblen kraftig. Våre myndigheter ønsker at Norge skal være en fredsnasjon. Vår tidligere statsminister startet et fredssenter. Fred er trendy i Norge, poengterte Tønnesson. Siden 1991 har Nobels fredspris vært i det internasjonale medias fokus.

Universitetet i Oslo har gjort to analyser om denne fredstradisjonen og kommet fram til at den er en myte. Men uansett, myten er verdifull. Som Tønnesson avsluttet; -det er bedre å leve med en myte, enn å leve uten.

 

miller

Timothy Miller, viseformann UF Europe. Der Tønnesson hadde snakket om en nasjonal tradisjon, snakket Miller om en individuell tradisjon.

Miller tok utgangspunkt i biografien til UFs grunnlegger; Sun Myung Moon, som ble utgitt i 2009 under tittelen; As a Peace Loving Global Citizen. Boken kom ut på det største forlaget i Sør-Korea.

Han snakket om hvordan ett individ kan utrette mye, og tok spesielt opp hvordan Dr. Moons møter med personer som Gorbatsjov og Kim Il Sung kunne påvirke internasjonale forhold.
I begge tilfeller resulterte møtene i en åpning til omverdenen. Gorbatsjov opprettet diplomatiske forbindelser til Sør-Korea og Nord Korea sluttet med sin anti-amerikanske progaganda og åpnet for solskinnspolikken.

 

Siste og niende sesjon; Oppsummering og avslutning
Carolyn Handschin-Moser, president i WFWP Europa, ga en oppsummering av deres aktiviteter i 2012.

Mark Brann, generalsekretær UF Europa, ga en oppdatering på UF aktiviteter i 2012

Til slutt var mikrofonen åpen for publikum for diverse refleksjoner og tilbakemeldinger.

wenepai spøtdmål fra yamanaka
Refleksjoner og tilbakemeldinger fra deltakerene

Som oppsummering var det to dager med en rekke stimulerende innlegg, gode samtaler, spørsmål og kommentarer. Det var godt sosialt samvær i en fredelig ånd. Mange nye bekjentskaper ble stiftet. Flere idéer til nye prosjekter ble unnfanget. Totalt sett ga gjestene uttrykk for to gode dager i Oslo med både faglig og kulturelt påfyll, ikke minst med "Elvis Presley".

 

 

Noen refleksjoner fra deltakere:

-Takk til komitéen og frivillige som gjorde European Leadership Conference i Oslo til en stor suksess. Arrangementet var profesjonelt gjennomført og talerene meget bra. Jeg er sikker på at alle lærte mye og er motivert til å fortsette arbeidet for fred.
Major Suryaparsad Uphadya, Nepal, Deltaker fra London

-Takk til arrangørene av konferansen "A Sustainable Peace for a Sustainable Future" på fredsdagen 21. september 2012. Takk for gjennomføring av en koferanse som bringer sammen mennsker fra forskjellige bakgrunner for å diskutere hvordan vi kan skape bærekraftig fred i verden.
Alex Boysen, Baha'i samfunnet Oslo

-meget interessant konferanse
Randi Dybesland, lærer, Bergen

- interessante presentasjoner. Spesielt ungdomssesjonen med energiske og dyktige unge kvinner. Filmen fra Bereaved Family Forum var rørende
Professor Hans Göran Liljenstrøm, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

-tusen takk for fantastisk arrangement, dere er suverene til å sette sammen gode og tidsriktige temaer med topp foredragsholdere  og formår det vanskelige med å få alle til å føle seg vel. 
Mariann Aalvik, Fredsparken Braavoll

 -høyt nivå på talerene, god organisering. Jeg kommer tilbake
Delly Kazadi, styremedlem, Economic Expansion Democracy Promotion for DR Kongo, Sveits

-meget godt initiativ. Jeg inviterer til å arrangere tilsvarende konferanse i India
Arun Bedi, senior rådgiver i Indo British Consulting, London

-flott program, effektiv bruk av tiden, god personlig service
August Abdul Santo, European Representative Ahmadiyya Anjuman Lahore, Nederland

-the Conference was an amazing experience with people drawn from a wide variety of backgrounds but sharing common values.  Academics, politicians, human rights representatives and many others mixed with delegates from Europe and beyond to discuss the core theme of achieving a Sustainable Peace. The warmth and kindness of the volunteers made us all feel at ease and helped to ensure the programme ran smoothly.  Being met at the airport by the smiling faces of the UPF team made a real difference and, by the end of the Conference, it truly felt like we were "one family under God".
Shahien Khan, Birmingham UK

 

 

Vi takker alle våre gode samarbeidspartnere for flott samarbeid under forberedelser og gjennomføringen av konferansen!

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge