I en tid der store konferanser er vanskelig å gjennomføre organiserte Universelt Fredsforbund et stort digitalt fredsmøte søndag 9. august.

Programmet fant sted i Cheongshim Peace World Center i Gapyeong, Sør-Korea med et begrenset fysisk publikum tilstede. Men i tillegg deltok tusenvis via toveis storskjerm som dekket hele publikumsområde. Det digitale internasjonale publikumet kunne både følge programmet og respondere med applaus.

De fleste talerne var enten tidligere eller fhv. statsoverhoder. Derfor ble programmet også sendt på nasjonalt TV i flere land. I over 70 nasjoner var det TV kanaler som dekket begivenheten. Totalt nådde sendingen ut til mange millioner mennesker.

Tidligere generalsekretær i FN, Ban- Ki-moon, talte om utfordringer i dagens verden. Han nevnte den økende spenningen mellom Kina-USA, han nevnte økende nasjonalisme og proteksjonisme, han nevnte klimakrisen og han snakket om en krise om verdier, etikk og det han kalte sosial kapital. Ingen nasjon kan løse disse utfordringen alene. Vi må samarbeide og inngå partnerskap. NGOer er viktige. Han sier, «jeg tror at Universelt Fredsforbund er en hjørnesten for å bygge en fredelig verden bygget på gjensidighet, felles fremgang og universelle verdier».

Ban Ki moon 090820 200x215 Paula White 090820 200x217


Pastor Paula White, amerikansk forfatter og åndelig rådgiver til Donald Trump, snakket om familien og dens viktige verdi for samfunnet. I tillegg snakket hun om betydningen av tro og tillit til vår Skaper. Om vi kan vise slik tro og tillit så kan vi komme igjennom de ulike kriser vi står overfor i dag.
Gud er opphavet til fred. Fred kan ikke eksistere uten Ham. Når vi er i harmoni med vår Skaper kan vi skape fred. Hun avsluttet med ordene fra Bergprekenen «Velsignet er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn»

Newt Gingrich, tidligere leder av Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, snakket om hva vi er oppe i nå og hva vi har i vente. Krisene vi står overfor kan bli langvarige, men han påpekte at det kan også være noe som kan skape endringer og gi en ny begynnelse for vår verden.

Kambodsjas statsminister Samdeck Hun Sen, talte mye over COVID 19 og dens konsekvenser. Han fortsatte med å påpeke at fred ikke kommer av seg selv. Vi må unngå rasisme og må slutte å anklage og legge skylden på hverandre. I stedet vi må leve sammen i fredelig sameksistens mellom religioner og kulturer, både innen og mellom nasjoner.

IMG 1063 IMG 1111 Kopi

                              Newth Gingrich                                                      Samdech Hun Sen

Senegals president Macky Sall påpekte at COVID 19 ikke har avslørt alle sine hemmeligheter ennå. Det er mye vi ikke vet og det usikkert når vi kan få en vaksine. Han fremhevet at både tro, vitenskap og vilje til samarbeid er viktig og nødvendig. Det vil hjelpe oss å vinne over sårbarhet og svakhet. Selv-sentrerthet er ikke noe alternativ dersom vi ønsker å vinne en seier, men solidaritet, sa han.

Nigers statsminister Brigi Rafini, snakket om utfordringene i den lite utviklede regionen sør for Sahara. I hans eget land har de en visjon om en kulturell renessanse om å bringe alle stammer, klaner og ulike grupper sammen. Han sa at det finnes universelle verdier i alle kulturer som går forbi de ytre forskjellene. Disse verdiene kan bidra til et harmonisk fellesskap.
Han uttrykte et ønske om å støtte familiene slik at de i størst mulig grad kan være selvstendige og stå mest mulig på egne ben. Nigers endelig mål med den kulturelle renessansen er gjenoppbygge landet både åndelig, moralsk, politisk og økonomisk.

IMG 1067 Kopi IMG 1205 Kopi Stephen Harper 090820 200x148 Kopi IMG 1208 Kopi

      Macky Sall                          Brigi Rafini                   Stephen Harper                 Date Chuichi

Kanadas tidligere statsminister Stephen Harper, påpekte at det er lett å forhaste seg og komme opp med dårlige løsninger når man er stilt overfor store kriser. Avgjørelser som hovedsakelig fremmer egne, akutte interesser er ofte en kortsiktig løsning. Det er nettopp i en slik situasjon at det gjelder å tenke på vår gjensidige avhengighet i dagens verden, og heller finne veier som kan lede oss til felles fremgang basert på felles verdier.

Chuichi Date, tidligere president i overhuset i Japans nasjonalforsamling, anerkjente begrepene «gjensidig avhengighet, felles fremgang og universelle verdier» som er tema i denne konferansen og som moder Moon fremmer. I sin avslutning sa han at verden i dag trenger noen som kan ta rollen som en mor for verdens mennesker og som kan bringe forsoning mellom alle og skape harmonisk brorskap.

Hak ja Han 090820 cr 400x393 Jimmy Morales 090820 200x195 IMG 1114

              Hak Ja Han Moon                      Jimmy Morales                                        Alfred Moisiu

Nylig avgått president i Guatemala, Jimmy Morales, viste til et historisk eksempel i bekjempelse av pandemier. Han snakket om hvordan den romerske keiseren Markus Aurelius mobiliserte mot koppe- pandemien som herjet i Romerriket på hans tid. Situasjon på den tiden var langt mer dramatisk, men historien om hva som skjedde og hvilke tiltak som ble satt inn er et interessant studium.

Alfred Moisiu, Albanias president 2002-2007, kommenterte Fredsforbundets støtte til fredsprosessen på Balkan. Dette urolige hjørnet i Europa kan bli en bro mellom øst og vest og representerer et stort potensiale.

Hovedtaler var Hak-ja Han Moon. Hun spurte hvorfor det nå er vanskelig å forestille seg en fremtid fylt med håp. Hun snakket om Guds opprinnelige drøm, som ikke ble en realitet pga menneskets fall. Hun snakket om hvordan Gud, gjennom en lang gjenoppreisningsprosess, har arbeidet for å gjenopprette dette idalet. Gud er vår alles Forelder, som Far og Mor. Ved menneskelige anstrengelser alene vil vi ikke komme frem til en fredleig verden. Men med Gud som sentrum vil vi bli veiledet, til en fredelig verden for oss alle.

The Little Angels 090820 400x225                           Mellom talene var det kulturelle innslag, både fra dansegruppen «The Little Angels» og to  sørkoreanske sangere.

Det store fredsmøtet brukte det siste innen teknologi. Den nye AR-teknologien (Augmented reality – utvidet virkelighet) kombinerer synsinntrykk fra vår fysiske verden med virtuell data. Dermed får vi et ekstra lag med data opp på bildene fra begivenheten i Sør-Korea. På den måten utvides virkeligheten ved hjelp av ekstra informasjon.
Over 2,5 millioner logget seg på og så sendingen direkte. Gjennom TV sendinger nådde den et publikum på 190 millioner mennesker.

IMG 1083 IMG 1105 IMG 1093
IMG 1092 IMG 1104 IMG 1074

                           '                                                 

                                                                                         

 

                                                                        Hilsener fra Europa og Midtøsten

 

 

 Her er en video med høydepunkter fra møtet:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekst: Steinar Murud

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge