Torsdag 20. februar organiserte Universelt fredsforbund, for syvende gang, et program i FNs «World Interfaith Harmony Week» i Oslo.

Markeringen var i partnerskap med nettverket «Min Nabo», som ble startet av dialogprest i Grønland kirke sist desember, og med moskeen Central Jamaat E Ahle Sunnat som også var vertskap for kveldens arrangement.

Panelet Kopi 5

                                                                                                Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Temaet var, i tråd med tidligere år, «verdensfred gjennom interreligiøs harmoni – samarbeid om felles verdier». Selv om religion har betydd stadig mindre for mennesker i vår del av verden, så slutter vi oss til den katolske teologen Hans Küng som sa «ingen fred uten fred mellom religionene».

-Historisk og globalt er religion en viktig dimensjon i menneskers liv og samfunns utvikling. Med sine dypere forklaringer på tilværelsen formidler religionen, for de troende, en meningsfull identitet og verdifull vei til en bedre fremtid (enten i dette eller i det neste liv).

-Om disse religiøse oppfatningene skal kunne bidra positivt for den globale utviklingen må de utvikle harmoniske relasjoner seg imellom. Om ikke, kan de komme på kollisjonskurs og i beste fall bli en bremsekloss på utviklingen og i verste fall en konfliktskaper.

DSC 0666 3 Kopi DSC 0663 3 Kopi Kopi DSC 0663 4 Kopi Kopi

        Imam Syed Nehmat Ali Shah                              Muhammedullah Naqid                                     Yossi Somer

På kveldens arrangement var det imam Syed Nehmat Ali Shas sønn som ønsket velkommen der han uttrykte glede over at moskeen kunne være vertskap for dette arrangementet.

Kveldens første taler var Muhammedullah Naqid, som i sin tid var industriminister i Rabbanis Afghanske regjering. Naqid flyktet til Norge da Taliban overtok makten. Naqid snakket om alle menneskers felles slektskap. Han refererte til våre hellige tekster som snakker om våre felles foreldre; Adam og Eva. En bevissthet om dette enkle budskapet kan bidra til å bygge broer mellom alle mennesker.

Neste taler var Yossi Somer, som er jødisk, israelsk filmskaper. Han har vunnet mange priser for sine produksjoner og har i lengre tid vurdert et filmprosjekt som kan vise til fellesskapet mellom alle abrahamske religioner. Somer overrasket med å hevde at religionene ikke kan bidra til fred. Han utdypet med sin forståelse av ordene religion og harmoni.

Religion består bl.a. av et sett med regler og dogmer, gitt av en høyere autoritet som du ikke kan være ulydig mot. Den som ikke følger mister sin tilhørighet i gruppen. Religion kan bli en mektig institusjon som vil ha vanskeligheter med å forandre seg.

Om ordet harmoni, så sammenliknet Somer det med musikk, der alle stemmer spiller på lag og som gir en avslappende, fredelig følelse og gjør en lett til sinns.

Religioner med sine ulike systemer kan ifølge Somer vanskelig fungere sammen slik musikk gjør. Det Somer imidlertid peker på som en vei til gode relasjoner er å legge vekt på spiritualiteten i religionen. Det kan være «limet» som kan binde oss sammen på tvers av de religiøse båsene. Kjærligheten, vennligheten og å gjøre gode tjenester for hverandre er selve det spirituelle lyset som kan gi fornyelse.

DSC 0636 3 KopiTredje taler var Bhante Manirathana som er hovedmunk i Sri Lanka Buddhist-tempel i Oslo. Bhante er også buddhistforbundets representant i STL. Bhante sa at troende fra alle religioner har en fred de ønsker å nå. Men det er forskjellige måter å oppnå fred på. Vi trenger ikke bli redde for det, men vise toleranse og respektere for at det finnes ulike veier. 

Bhante snakket også om karma som en naturlov som også andre skrifter omtaler på sin måte: å høste som man sår. Alle våre gjerninger har konsekvenser, både for oss selv og for andre. Derfor bør vi alltid handle med respekt, toleranse, kjærlighet og godhet. Religion er en metode som kan få disse verdiene til å blomstre i oss etterhvert. Bhante sier at empati er en egenskap som kan trenes opp i oss.  

DSC 0645 3 KopiVår fjerde taler var dialogprest i Grønland menighet, Ingrid Nyhus. Som initiativtaker til forumet «Min Nabo» snakket hun om viktigheten av å møtes på tvers av religiøse grenser for å bidra til økt forståelse og respekt mellom de ulike samfunnene. Men hun presiserte at målet med slike møter og treff ikke nødvendigvis var å bli enige. For man kan ikke bli enig om alt. Religioner er jo forskjellige. Derfor må vi tolerere uenighet. Vi må akseptere at vi er forskjellige, men lære å forstå hverandre og finne gode måter å leve sammen på.

Nyhus imøtegikk også påstanden om at religion ofte skulle være årsak til kriger og konflikter. Oftest ligger det økonomiske eller geopolitiske interesser bak. Mange går til og med  så langt som å si at det er ikke religionen det er noe galt med, for alle religioner ønsker fred. Men Nyhus påpeker at det ikke finnes en "ren religion", alle er tolket og preget av tiden og omgivelsene. Derfor kan det være vanskelig å både skylde på eller frita religion for ansvar når begrepet religion er så "ullent". 

Hun snakket også om begrepet fred og spurte hva slags fred snakker vi om? Konflikt er ikke alltid feil, sier hun. Noen ganger kan det kanskje være nødvendig for å komme videre. Fred betyr ikke nødvendighvis likhet, men heller at man lever med toleranse for de forskjeller som finnes.

DSC 0651 3 Kopi

 Siste taler var leder i Universelt fredsforbund, Steinar Murud, som brukte tid på å presentere boken «World Scripture – a comparative antology of sacred texts» som kom ut i 1991, i en tid da ordet interreligiøs knapt var oppfunnet. Boken viser hva de ulike religionene sier om ulike tema. For hvert tema, enten det handler om Gud, meningen med livet eller «frelse», så henvises det til sitater fra våre hellige tekster. Det interessante er at det er mange sammenfallende oppfatninger, som om de alle var inspirert av samme ånd. Og det er vel akkurat det som er tilfelle, sa Murud.

En lystenningseremoni for fred avsluttet serien med innlegg og markerte en overgang til kveldens panel-samtale der spørsmålet «hva er religion?» ble kommentert.
Lett bevertning og uformelle samtaler avsluttet kvelden, som også ble dekket av bladet Vårt Oslo.

alltoghether

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen
Foto: Morten Lauveng Jørgensen (introbilde og øverste bilde av panelet)
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge