Sunhak fredspris til biskop Munib Younan og Senegals president Macky Sall...

 

På en pressekonferanse på Nagoya Castle Hotel ble det lørdag 5. oktober kunngjort at Macky Sall, president i Senegal og biskop dr. Munib Younan fra den lutherske kirken i Palestina er vinnerne av Sunhak fredspris 2020.

Ifølge Nam In-seog, generalsekretær for fredspriskomiteen, var det foreslått 86 kandidater fra 46 land til den fjerde Sunhak fredspris.

Vinnerne ble kunngjort av komiteens formann dr. Hong Il-shik, tidligere rektor ved Korea University i Seoul. Som i 2015, 2017 og 2019 er det to vinnere, som deler pengepremien på en million amerikanske dollar. Selve prisutdelingen finner sted i Seoul 5. februar 2020.

Sunhak fredspris ble opprettet for å bidra til en fredelig fremtid for hele menneskeheten, som er visjonen til grunnleggerne, dr. Sun Myung Moon og dr. Hak-ja Han Moon. Vanligvis blir prisen utdelt annethvert år, men ettersom 2020 er året for hundreårsmarkeringen av Sun Myung Moons fødselsdag vil det også neste år bli utdelt en Sunhak fredspris.

I tillegg kunngjorde dr. Hong at det vil bli utdelt en spesiell «Grunnleggernes pris» til Ban Ki-moon, FNs generalsekretær fra 2007-2016.
Ifølge en pressemelding fra Sunhak fredspriskomité bidro Ban sterkt til fred og menneskelig utvikling. 

Han gjorde en stor innsats for å takle globale utfordringer og kriser, inkludert den globale finanskrisen, klimaendringer, terrorisme og flyktningspørsmålet.
 
Ban Ki moon crsm 200x288 Macky Sall crsm 200x287 Munib Younan crsm 200x292

 

President Macky Sall av Senegal, den ene av de to fredsprisvinnerne, er ifølge pressemeldingen en leder som eksemplifiserer et godt styresett. Siden han først ble valgt i 2012, har han konsekvent opprettholdt rettsstaten og menneskerettighetene, samtidig som han arbeider for å utrydde fattigdom og for å fremme økonomisk utvikling, noe som gjør Senegal til et av de mest stabile landene på kontinentet.

Biskop Munib Younan fra Palestina er den andre prisvinneren. Fredspriskomiteen trekker fram at Younan legger vekt på interreligiøs dialog og forsoning som grunnleggende for fred for menneskeheten. Han har viet hele sitt liv til å fremme religiøs harmoni.

Biskopen Younan ble født i Jerusalem i 1950 og har fremmet harmoni mellom religionene i mer enn 40 år, siden han ble ordinert som luthersk prest i 1976. Spesielt fra 2010 til 2017, da han fungerte som styreleder i det lutherske verdensforbundet, som representerer over 70 millioner kristne. Han etablerte et bredt nettverk av religiøse ledere fra forskjellige trosretninger, og har gjort en kontinuerlig innsats for harmoni blant religionene.

Mest av alt har biskop Younan fremmet interreligiøs dialog for å bringe fred til Jerusalem. Han har fremmet dialog og forsoning blant jøder, kristne og muslimer i Jerusalem, en by som har vært et senter for konflikt i århundrer. Gjennom mangeårig dialog med den katolske kirken, var biskop Younan i stand til å overvinne forskjeller og bygge gjensidig tillit mellom de katolske og de protestantiske kirkene, og han demonstrerte at harmoni mellom troende fra forskjellige trosretninger er mulig. 
Sunhak 2020 kunngj 400x342 2Dr. Hong, leder av fredspriskomiteen, sier: «Mottakerne av dagens pris er fredsskapere. Hvis vi alle assosierer verdens skjebne med vår egen skjebne, og hvis vi står samlet og samarbeider på tvers av landegrenser, rasemessige, ideologiske og religiøse skillelinjer, vil verden kunne bevege seg et skritt nærmere et velstående fredelig samfunn.»
 
 
 UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge