29. november ble det kunngjort hvem som blir tildelt neste års Sunhak fredspris. Som i 2015 kåret Sunhak-komiteen to vinnere: den italienske legen Gino Strada og den afghanske pedagogen Sakena Yacoobi.

Vinnerne ble kunngjort på en konferanse i Washingtron DC av komiteens formann Il-shik Hong, tidligere rektor ved Korea University i Seoul, Sør-Korea.  

Han påpekte at tema for tildelingen denne gang er flyktningekrisen. Begge vinnerne har således i lang tid utmerket seg med sin store humanitære innsats blant mennesker på flukt.   

Dr. Gino Strada er først og fremst kjent for å ha gitt medisinsk nødhjelp til flyktninger i Midtøsten og Afrika i 25 år.

Gino Strada 2

Han har blant annet opprettet organisasjonen "Emergency", som driver 60 akuttmedisinske anlegg i 16 land og skal ha bidratt til å redde mer enn sju millioner liv hittil.

"Emergency" tilbyr gratis medisinsk behandling til krigsofre. Gino Strada ser på retten til å motta medisinsk hjelp som en menneskerett og har gjort en stor innsats for å gi medisinsk behandling, kostnadsfritt, til verdens fattigste.

Med fast besluttsomhet bygger han en bevegelse for å motvirke vold og konflikter, utfra både et moralsk og politisk syn om at krig ikke kan rettferdiggjøres under noen omstendighet.

Han har kommet til enighet med 15 afrikanske stater som har forpliktet seg til å gi fri helsehjelp  til alle, og han har vært en forkjemper i skape sterkere bevissthet om menneskerettigheter. 


Dr. Sakena Yacoobi er viden kjent for sitt arbeid i afghanske flyktningeleirer og har utviklet utdanningsprogrammer spesielt  for kvinner som venter på omplassering.

Sakena Yacoobi 2

I et konservativt land som Afghanistan er hennes prosjekt ganske revolusjonerende i og med at hun har en fast tro på at «å utdanne jenter er å utdanne fremtidige generasjoner». 3000 jenter har mottatt skolegang i hennes prosjekt. Dette måtte foregå i det skjulte, på grunn av Talibans sterke forbud mot dette.

Som følge av hennes langvarige innsats så har hun bidratt til å bedre kvinners status og rettigheter  i Afghanistan. Flere av kvinnene som har fått utdanning av Dr. Yacoobi spiller nå viktige roller i den omfattende prosessen med å gjenoppbygge samfunnet.  

Hun etablerte "Afghan Institute of Learning" i 1995 og har i over 21 år formidlet undervisning og yrkestrening for mer enn 13 millioner flykninger.

Hennes brede erfaring har gitt henne en rådgivende rolle i FN som en ressurs på å løse flykningekriser.

Sunhak-komiteens formann, dr. Hong, forklarer at prisen er basert på visjonen om «én menneskehetens familie under Gud».
– Vi står nå overfor den største flyktningekrisen siden annen verdenskrig og må ikke glemme verdien til hvert enkelt menneske.

Gjennom solidaritet og samarbeid må vi løse denne krisen sammen, sier Hong.

Sunhak fredspris ble opprettet av dr. Hak-ja Han, enken etter dr. Sun Myung Moon, og gis annethvert år til individer eller organisasjoner som har kommet med varige bidrag til fred og menneskelig utvikling.

Prisen inkluderer 1 million dollar. Tildelingsseremonien finner sted i Seoul, Sør-Korea 3. februar 2017.

 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge