Øst og vest. Religion og politikk. Markeringen av FNs fredsdag 22. september i Wat Thai Buddhisttempel viste to til nødvendige veier til fred.

 Om religiøse mennesker generelt, og -ledere spesielt, kan vise åndelige verdier i praksis så kan de gi god drahjelp til å realisere FNs bærekraftsmål. 

 S2 Kopi

                                                                            paneldeltakere

FNs internasjonale fredsdag ble markert sammen med Wat Thai Buddhisttempel på Kløfta, torsdag 22. september. FNs tema for dagen var  bærekraftsmålene som ble vedtatt sist høst. Vi ønsket imidlertid å inkludere religion og satte «FNs bærekraftsmål og religion» som tittel på programmet.  Vårt spørsmål var: «Hvordan kan religion bidra til fred?»

mlvRådgiver fra FN-sambandets østlandsavdeling, Malin Lenita Vik, presenterte de 17 bærekraftsmålene som en ambisiøs plan for å utrydde ekstrem fattigdom, skape fred og stoppe klimaendringene  i løpet av en tidsplan på 15 år, innen 2030.

I sin presentasjon berørte hun situasjonen i dagens verden og snakket om behovet for disse målene. Hun redegjorde for målene og om prosessen som førte frem til at de ble vedtatt, og understreket viktigheten av at mange hadde vært inkludert i utvelgelsesprosessen.

Å ha klare mål hjelper til å rette fokuset i samme retning. De forrige FN-målene, tusenårsmålene, bidro blant annet til å redusere ekstrem fattigdom med 50 prosent, sa hun.
– Å virkeliggjøre bærekraftsmålene er ikke bare en oppgave for nasjonale regjeringer; vi kan alle bidra, enten vi er enkeltindivider eller organisasjoner, avsluttet Vik.

 

 

 

 

S2 Kopi Kopi

Pramaha Apinon, munk ved Wat Thai Buddhisttempel, snakket om «et buddhistisk perspektiv på fred»
– Til tross for mange gode resolusjoner for fred, ser vi fortsatt konflikter, sa han.
Mennesker ser ut til å være mer tiltrukket av vold enn av fred. A skape fred er ofte lettere enn å opprettholde den. Fred ser ut til å være et midlertidig fenomen.
– Konflikter oppstår i sinnet og burde bli løst i sinnet. Vi er sinn, sa Apinon.

Han la til at fred og lykke går sammen. Uten fred er det ingen lykke og vise versa. Han tilføyet også en annen viktig forutsetning for fred – frihet. Bare et fritt menneske kan være fredelig og lykkelig. Han utdypet videre om tre friheter: den fysiske, den sosiale og den åndelige.
Meditasjon er en buddhistisk praksis for å hjelpe sinnet til frihet. Det er vanskelig å kontrollere verden, men vi kan i hvert fall kontrollere vårt sinn.
– Vi må inspirere mennesker til å spre lykke, var Pramaha Apinons tilnærming til fred.

 


sm
Steinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, snakket om «Åndelige verdier og verdensfred». Han sa at bærekraftsmålene er universelle og noe alle mennesker burde kunne enes om. Fred i seg selv er noe alle burde kunne være skjønt enige om. Men likevel har vi konflikter. Ingen fred har vært bærekraftig. Hvorfor ikke?

– Intelligente og kunnskapsrike mennesker er bra, men er ingen garanti for fred, sa Murud. Kunnskap er bare et skritt på veien, men er ikke alt som skal til. 
Det virkelige fundament for ethvert samfunn er et spørsmål om verdier, ikke materielle verdier, men åndelige verdier.  Det er dette grunnlaget som har inspirert og utviklet fredelige samfunn. 
I UNESCOs konstitusjon heter det:  Siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet at forsvaret for fred må bygges opp.
Fred må begynne i menneskesinnet. Derfra må det komme til uttrykk på en synlig måte. Dette er en utfordring. Vi kan ha gode målsetninger, men hvis de ikke er rotfestet i vårt hjerte, så vil de lett forbli utopiske idealer. 

Murud henviste til FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskiöld, som sa at verden trenger en åndelig gjenfødsel. I den grad våre samfunn har et sunt fundament, basert på åndelige verdier, kan de ytre målene bli oppfyllt. Murud konkluderte med at det er i en slik forstand religion kan bidra.

 


 S1 Kopi

                                                              en del av de 50 deltakerene på markeringen av fredsdagen

I diskusjonen som fulgte, ble det påpekt at FNs tilnærming til fred er helt forskjellig fra den østlige, religiøse veien til fred. Den første fokuserer på ytre mål, mens den andre fokurerer på åndelige mål. Men begge er nødvendige og komplementære veier for å bygge en fredelig verden.

Staben i tempelet fortjener ros for sine sjenerøse forberedelser med thaimat, forfriskninger og dekorasjoner til kveldens arrangement. Dette var noe alle satte stor pris på, noe som kom til uttrykk under den sosiale minglingen som avsluttet kveldens feiring av FNs fredsdag på Kløfta.                                

oversetter2              en  god oversetter

reg                           registrering
minglig unggammel

                             gode samtaler                                             Øst og Vest

 

  

IMG 4084

Peter Keogh, leder for Brahma Kumaris i Norge, skulle ha plass i panelet, men ble forhindret fra å delta. Han hadde imidlertid forberedt et innlegg med et eksempel på hvordan religiøse organisasjoner (Faith Based Organizations FBO) kan bidra til en fredelig og bærekraftig utvikling.

Med utgangspunkt i Brahma Kumaris, som er registrert som en ikke statlig organisasjon i FN, viser han hvordan de har bidratt ved flere anledninger og på flere måter til å bedre miljøet.


Se artikkelen her:
pdfsustainability_and_religion.pdf

 

 

 

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Pokki Steen
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge