Tragedien i Paris for en måned siden mobiliserte millioner av mennesker .

Tragedien i Paris for en måned siden mobiliserte millioner av mennesker til demonstrasjoner og markeringer mot ekstremisme og terror, og for ytringsfrihet.

Islamistisk ekstremisme og vårt forhold til ytringsfrihet er blitt debattert daglig i media de siste ukene.Med dette bakteppet ble markeringen «Nødvendige rettigheter for menneskelig utvikling» organisert i Oslo torsdag 5. februar.

Etter initiativ fra Universelt fredsforbund og med Gamlebyen og Grønland menighet som vertskap, samlet omkring 70 deltakere seg i et fullsatt menighetshus.

DSC 0792 Kopi

F.v.: Mehboob Ur Rehman, Lehmber Singh; Lars Martin Dahl, Sheikh Mahmood Jalloul, Srigandarajah Thermelindjem, Bhante Manirathana og Steinar Murud

Siden 2010 har denne første uken i februar vært «øremerket» interreligiøs harmoni etter at kong Abdullah II av Jordan la fram sitt forslag om en «World Interfaith Harmony Week» og fikk det enstemmig godkjent i FNs generalforsamling.

FNs oppfordring til å spre budskapet om interreligiøs harmoni i verdens kirker, moskeer, synagoger og templer, ga arrangementet en større ramme enn det et lokalt Oslo-arrangement ellers kunne ha gjort.

At flere media, med sendinger til bl.a. Irak og India, dekket arrangementet, bidro til å spre budskapet langt utenfor menighetshusets vegger.

Møteleder Steinar Murud, generalsekretær i Universelt Fredsforbund i Norge, ønsket alle velkommen og understreket religionens relevans, i en tid da mange har snudd ryggen til det religiøse. Med henvisning til det kinesiske tegnet for religion som betyr «floor- teaching», snakket han om hvordan religion er ment å bygge dette åndelige og moralske gulvet eller fundament i samfunnet. Våre religioner har, tross sine ulikheter, som oppgave å gjøre oss til bedre mennesker ─ i forhold til Gud, til hverandre og til våre omgivelser. Individer som Mahatma Gandhi og Nelson Mandela er eksempler til etterfølgelse på personer som fant inspirasjon i sin tro, og som hadde dette åndelige «gulvet» å stå på.

Som en symbolsk markering for fred ble møtet åpnet med en lystennings-seremoni. Religiøse ledere tente lys under lesning av tekster fra de respektive hellige skrifter.

DSC 0329 Kopi

 Lys for fred

Under buddhist Bhante Manirathanas lystenning ble Dalai Lamas ord lest: «Det endelige formålet med buddhismen, og for den saks skyld alle religioner, er å være til nytte for mennesket.»

Tekstlesningen til Srigandarajah Termelindjem fra Norges Hindu Kultur Senter, var fra Paramahsana Yogananda som sa: «Nasjonaliteter er bare ytre kapper, som til slutt vil miste sin betydning, men du er et Guds barn for all evighet

Sogneprest Arne Marco Kirsebom, fra den katolske kirke, måtte melde forfall pga. sykdom, men hadde forberedt bl.a. denne teksten fra Det andre vatikankonsil: «Ved å angi veier, det vil si læresetninger, livsregler og hellige riter, prøver også andre religioner, som finnes over hele verden, hver på sin måte å komme menneskehjertets uro i møte.»

Sheikh Mahmood Jalloul fra sjia-moskéen Tauheed Islamic Centre hadde disse tekstene fra koranen:
«Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter.»

Under sogneprest i Gamlebyen og Grønland menighet Lars Martin Dahls lystenning ble den kjente teksten til Paulus om kjærlighet lest. Den slutter slik: «Så blir de stående, disse tre; tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

candlelight.1

 Lehmber Singh, styreleder i Sikhtempelet på Alnabru

Sikhismen var representert med Lehmber Singh, som er styreleder i sikhtempelet på Alnabru. Blant de utvalgte ordene fra deres hellige bok Sri Guru Grant Sahib, var disse: «Baygumpura, dette er byen hvor det ikke finnes noe sorg. Det er ingen lidelse eller angst vi kan finne her…ingen problemer eller avgifter du må gi til herskerne, ingen frykt , lyte eller nedfalling der. Nå, har jeg funnet den beste byen. Det er varig fred og sikkerhet der , O søskens skjebne.»

Siste «lystenner» var imam Mehboob Ur Rehman fra sunni-moskéen Islamic Cultural Centre. Ett av versene som ble lest fra koranen lød slik: «De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde.»

Å tenne et lys for fred er en symbolsk handling, men det symbolske baner vei for det konkrete og sender et signal om vilje og intensjoner om harmoni, samarbeid og fred. Tekstene i lesningen viser også overlappende verdier. Kjernen i de forskjellige trosretninger kan være nærmere hverandre enn de ytre forskjellene skulle tilsi.

publikum1

 et fullsatt Grønland menighetshus

Det påfølgende panelet tok opp kveldens tema «Nødvendige rettigheter for menneskelig utvikling».

Hatef Mokhtar, sjefsredaktør i The Oslo Times snakket fritt om menneskerettighetene generelt. De gjelder alle mennesker uavhengig av religion eller annen tilhørighet.

Så mange overgrep foregår i dagens verden, men de ansvarlige representerer ingen sann religiøs tradisjon, ifølge Mokhtar.

Religion brukes som et middel til å oppnå politisk gevinst. Verdien av tro og religion ligger i å tjene mennesker. Respekt for menneskerettigheter kommer først, insisterte Mokhtar på, avslutningsvis.

panel 1 Kopi

 Panel: sittende f.v.; Hatef Mokhtar, Lars Martin Dahl, Sheikh Mahmood Jalloul og Steinar Murud

Imam Sheikh Mahmood Jalloul opplyste om at Koranen omtaler flere rettigheter for oss mennesker, men han fokuserte på tre av dem. Det første var frihet, både til tro og til ytringer. «Det er ingen tvang i religionen», kan man lese i Koranen. Vi er frie, men om vi gjør feil, må vi ta konsekvensen av det, sa Mahmood og henviste til trafikken, der det er du som bestemmer farten, men om det går for fort, risikerer du bot.

Mahmood snakket også om respekt, som den andre rettighet. Mennesket trenger å bli respektert, ikke krenket, mobbet eller baktalt.
Rettferdighet er en tredje rettighet som ble nevnt. Det er en rettighet som burde gis mer oppmerksomhet. Alle har lik rett til bl.a. utdannelse, enten det er menn eller kvinner, presiserte Mahmood.

DSC 0797

                   publikum, imam Mahmood Jalloul og Iraqi Media in Norway i bakgrunnen

Lars Martin Dahl tok utgangspunkt i spørsmålet «Hva er et menneske?» for å klargjøre hvilke rettigheter vi trenger. Med utgangspunkt i skapelsesberetningen viste han til at mennesket er et vesen skapt i kjærlighet, et vesen som Gud elsker mest av alle vesener.

En følge av dette er et iboende menneskeverd, helt uavhengig av hvem vi er, og tittel, rase, kjønn e.l.
Deretter snakket han om hvilke rettigheter vi trenger for å føle oss virkelig elsket. Dahl påpekte at retten til liv, frihet og sikkerhet er rettigheter som dekker våre primærbehov.

Han snakket også om det motsatte, hva det er som gjør at vi føler oss truet. Det er når vi blir fratatt vår menneskelighet og tilhørighet. Om slike handlinger brukte Dahl uttrykket blasfemi. Det er et uttrykk vi er vant til å bruke om krenkelse av en religion, men som absolutt også kan brukes om en krenkelse av Guds skapelsesorden.

DSC 0465

 Victoria Nordhagen  "Let there be peace on earth - and let it begin with me!"

Kommentarer og dialog mellom publikum og panel ga mulighet til utdypelse av kveldens tema, før Victoria Nordhagen avsluttet det formelle programmet med sangen «Let there be peace on earth», en sang som slutter med setningen «and let it begin with me», som en passende påminnelse og appell om hvor freden begynner, nemlig hos meg!

 

Med spesiell takk til Gamlebyen og Grønland kirke, med sokneprest Lars Martin Dahl og seniorprest Rune Behring, for godt samarbeid, gode råd og godt vertskap.

publikum3

 

Her er linken til reportasjen som ble laget av Iraq Media in Norway; https://www.youtube.com/watch?v=NZBwUa04V_M

og her er sendingen på TV i Irak; https://www.youtube.com/watch?v=s0LLBMutRts

 

The Oslo Times skrev slik; http://www.theoslotimes.com/world-interfaith-harmony-week-concludes-with-a-message-for-religious-tolerance/

 

Tekst: Steinar Murud
Foto: Mandeep Punian

 

 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge