topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Det er bred enighet i Norge om å gi humanitær hjelp til mennesker i nød uavhengig av politiske forhold. Man kan diskutere årsaken til nøden i Nord-Korea, men at størsteparten av befolkningen trenger hjelp er udiskutabel.

Behovet for humanitær hjelp
UNICEF rapporterer at hvert tredje barn lider av underernæring. Uten hjelp utenfra vil mange barn få uopprettelige skader. Sykehusene mangler både utstyr og medisiner og nødvendige operasjoner foregår til tider uten bedøvelse.

Et europeisk hjelpeprosjekt for barn
Som et europeisk prosjekt har UF, i samarbeid med International Relief and Friendship Foundation IRFF, bidratt med brukt medisinsk utstyr til oppbygging av barnesykehus i Pyongyang (Pyongyang General Hospital number 3 – PGH3). UFs europeiske president, som er koreaner, besøkte Nord-Korea i mars 2011 og signerte en intensjonsavtale med the Red Cross Society of North Korea og sykehuset i Pyongyang, om å bidra med medisin og utstyr til oppbyggingen av barnesykehuset.

I henhold til sykehusets egen ønskeliste og tilgjengelig utstyr fra norske givere, har vi fra norsk side sendt tre forsendelser. Utstyret omfatter alt fra brukte bærbare PCer donert av privatpersoner, avhendet medisinsk utstyr fra Ahus og innkjøpte anestesi-medisiner.
Blant utstyret er maskiner for pustehjelp, anestesimaskin, EKG apparat, kirurgisk mikroskop med mer.
Sammen med givere fra en rekke europeiske land har det hittil blitt sendt 5 forsendelser fra Europa.

Vår kontaktperson, Ri Ho-rim, har uttrykt stor takknemlighet for prosjektet gjennom flere brev og bilder.

IRFF and hospital staff001 - Kopi

                         Pakking av utstyr fra Ahus                                         Mottak av utstyr i Pyongyang

Et fredsaspekt.
I disse tider med trusler om krig, er det lett å reagere med fordømmelse og boikott. Men spørsmålet er hvor produktivt det er . Mer boikott kan drive det allerede isolerte regimet enda lenger inn i isolasjonen og føre til enda mer provoserende utspill.

Humanitært arbeide er humanitært arbeid, og skal ikke ha en politisk agenda! Likevel vil alle handlinger sende ut et signal. Stans i hjelpesendinger kan tolkes som et tegn på uvennskap, mens mottakelse av slike sendinger tolkes som en utstrakt arm.

UFs strategi vært å vise en vennlig side, uavhengig av årsåken til nøden. Mange år med denne holdningen har åpnet for en god dialog med myndighetene. Det har åpnet for kulturutvekslinger, industriutvikling, opprettelse av fredssenter i Pyongyang med mer. I dette fredssenteret mottok UFs grunnlegger en nasjonal gjenforeningspris av nordkoreanske myndigheter, til tross for sin klare mening om landets politikk.

En endelig løsning
Hjelpearbeid er viktig, men er ingen varig løsning. Først ved en endring i politisk utvikling, vil løsningen komme innenfra og landet vil kunne stå på egne ben. Men inntil dette skjer må verden fortsette å bidra med humanitær hjelp, samtidig som man gjør sitt beste for å skape en konstruktiv dialog for en positiv utvikling i den vanskelige situasjonen som Nord-Korea befinner seg i.

irff staff002 - Kopi

 

 

 

 

 

                  Ferdigpakket utstyr klart til sending                                   I bruk på sykehuset i Nord-Korea

 

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside