forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.Familie og samfunn – familien er mer en privatsak, familielivet har store ringvirkninger i samfunnet

Universelt fredsforbund organiserte et program på FNs internasjonale familiedag mandag 22. mai. Arrangementet fant sted i Deichman Bjørvika for en interessert gruppe på 16 deltakere. Temaet for kvelden var «Familie og samfunn – hvordan påvirker familierelasjoner samfunnet?»

UPF-leder Steinar Murud holdt en presentasjon med tittelen «Familien - en grunnleggende enhet i samfunnet»

Un International Day of Families in Oslo 22.5.2033. In the main library in Oslo. Steinar Murud is presenting to a group of 16 participants

Murud påpekte hvordan gode familieforhold er en god ressurs for alle familiemedlemmene. Erfaring viser at både helse, skoleresultater, lykke og fremtidig utvikling for familiemedlemmene er sterkt knyttet til gode relasjoner innad i familien.

Han påpekte også at familieoppløsning representerer en stor belastning, ikke bare for familiene selv, men også for samfunnet. Ifølge den britiske stiftelsen «The Marriage Foundation» er kostnaden i Storbritannia beregnet til 50 milliarder pund i året. I tillegg kommer de emosjonelle belastningene.

Nytt Microsoft PowerPoint Presentation

Murud nevnte også at sosiologiske studier kan gi oss nyttig lærdom for organiseringen av våre samfunn. I en tid hvor kritikk av normer er en trend, er det verdt å huske at normen for tradisjonelle monogame ekteskap har vært en suksessfaktor i de fleste samfunn, ifølge forskning.

Til slutt ble boken «The Fractured Republic» av forfatteren Yuval Levin sitert. Levin snakker om hvordan en familiebasert modus for relasjoner kan "spre seg utover til mellommenneskelige forhold, nabolag, skoler, arbeidsplasser, religiøse samfunn," og til og med inn i arbeidet til lokale myndigheter, bedrifter og profesjonelle tilknytninger.

En god dialog fulgte presentasjonen. En av de deltakende lærde påpekte at artiklene hans om disse emnene hadde blitt godt mottatt i den arabiske verden og til og med sitert i Al Jazzera.

Det 2 timer lange seminaret ble avsluttet med forfriskninger og sosial mingling.
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge