topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!På en pressekonferanse på Nagoya Castle Hotel ble det lørdag 5. oktober kunngjort at Macky Sall, president i Senegal og biskop dr. Munib Younan fra den lutherske kirken i Palestina er vinnerne av Sunhak fredspris 2020.

Ifølge Nam In-seog, generalsekretær for fredspriskomiteen, var det foreslått 86 kandidater fra 46 land til den fjerde Sunhak fredspris.

Vinnerne ble kunngjort av komiteens formann dr. Hong Il-shik, tidligere rektor ved Korea University i Seoul. Som i 2015, 2017 og 2019 er det to vinnere, som deler pengepremien på en million amerikanske dollar. Selve prisutdelingen finner sted i Seoul 5. februar 2020.

Sunhak fredspris ble opprettet for å bidra til en fredelig fremtid for hele menneskeheten, som er visjonen til grunnleggerne, dr. Sun Myung Moon og dr. Hak-ja Han Moon. Vanligvis blir prisen utdelt annethvert år, men ettersom 2020 er året for hundreårsmarkeringen av Sun Myung Moons fødselsdag vil det også neste år bli utdelt en Sunhak fredspris.

I tillegg kunngjorde dr. Hong at det vil bli utdelt en spesiell «Grunnleggernes pris» til Ban Ki-moon, FNs generalsekretær fra 2007-2016.
Ifølge en pressemelding fra Sunhak fredspriskomité bidro Ban sterkt til fred og menneskelig utvikling. 

Han gjorde en stor innsats for å takle globale utfordringer og kriser, inkludert den globale finanskrisen, klimaendringer, terrorisme og flyktningspørsmålet.
 
Ban Ki moon crsm 200x288 Macky Sall crsm 200x287 Munib Younan crsm 200x292
President Macky Sall av Senegal, den ene av de to fredsprisvinnerne, er ifølge pressemeldingen en leder som eksemplifiserer et godt styresett. Siden han først ble valgt i 2012, har han konsekvent opprettholdt rettsstaten og menneskerettighetene, samtidig som han arbeider for å utrydde fattigdom og for å fremme økonomisk utvikling, noe som gjør Senegal til et av de mest stabile landene på kontinentet.

Biskop Munib Younan fra Palestina er den andre prisvinneren. Fredspriskomiteen trekker fram at Younan legger vekt på interreligiøs dialog og forsoning som grunnleggende for fred for menneskeheten. Han har viet hele sitt liv til å fremme religiøs harmoni.

Biskopen Younan ble født i Jerusalem i 1950 og har fremmet harmoni mellom religionene i mer enn 40 år, siden han ble ordinert som luthersk prest i 1976. Spesielt fra 2010 til 2017, da han fungerte som styreleder i det lutherske verdensforbundet, som representerer over 70 millioner kristne. Han etablerte et bredt nettverk av religiøse ledere fra forskjellige trosretninger, og har gjort en kontinuerlig innsats for harmoni blant religionene.

Mest av alt har biskop Younan fremmet interreligiøs dialog for å bringe fred til Jerusalem. Han har fremmet dialog og forsoning blant jøder, kristne og muslimer i Jerusalem, en by som har vært et senter for konflikt i århundrer. Gjennom mangeårig dialog med den katolske kirken, var biskop Younan i stand til å overvinne forskjeller og bygge gjensidig tillit mellom de katolske og de protestantiske kirkene, og han demonstrerte at harmoni mellom troende fra forskjellige trosretninger er mulig. 

Sunhak 2020 kunngj 400x342 2Dr. Hong, leder av fredspriskomiteen, sier: «Mottakerne av dagens pris er fredsskapere. Hvis vi alle assosierer verdens skjebne med vår egen skjebne, og hvis vi står samlet og samarbeider på tvers av landegrenser, rasemessige, ideologiske og religiøse skillelinjer, vil verden kunne bevege seg et skritt nærmere et velstående fredelig samfunn.»
 
 
 
 
  
 
 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside