forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.10. august opplevde vi en terroraksjon mot Al-Noor moskéen i Bærum. I kjølvannet av dette er holdninger til både muslimer og jøder blitt diskutert og regjeringen har kommet med en handlingsplan mot muslimhat.

Spenninger mellom grupper, nasjoner eller kulturer truer freden og er grobunn for konflikter. Hvilken vei går utviklingen? Og hvordan kan vi skape fred. 

Dette var spørsmål på Universelt Fredsforbunds markering av FNs fredsdag som ble arrangert i Central Jamaat E-Ahle Sunnat i Oslo, under temaet «Perspektiver på fred», torsdag 19. september 2019.
 
Parallellt med Fredsforbundets markering i moskéen pågikk også et møte mellom den nye politimesteren i Oslo; Beate Gangås, og moskéens styre. Beate Gangås kom innom møtet og fikk en kort orientering om vårt initiativ av sekretær i moskéen. 
paanelet
Syed Nehmat Ali Shah, imam i Central Jamat E-Ahle Sunnat, åpnet kveldens markering med noen velkomstord og en resitasjon fra Koranen. 
 
 
bhanteFørste taler var hovedmunken fra Sri Lanka-tempelet; Oslo Buddhist Vihara i Oppegård, Bhante Manirathana. Han snakket om evige verdier.
 
Bhante snakket om viktigheten av balanse mellom den åndelige og den fysiske dimensjon i livet. Han understreket hvordan man kan oppnå indre fred og dvelte ved det buddhistiske konseptet «den åtteleddede vei», som i realiteten har en universell appell ikke bare til buddhister, men til alle mennesker, da det inneholder mye god veiledning for alle menneskers åndelige utvikling.


rimehaugNeste taler var tidligere redaktør i avisen Vårt land, Erling Rimehaug. I tillegg til sin bakgrunn som redaktør er Rimehaug også både forfatter og en erfaren turleder fra Midtøsten. Han snakket om sine positive opplevelser med «vandringer eller pilgrimsturer for fred».

Fra Rimehaugs erfaringer kan mennesker både lære mye, utvikle tillit og overkomme eventuelle barrierer gjennom å vandre og tilbringe tid sammen. Han delte en personlig historie om hvordan han som kristen kunne utvikle et nært vennskap med sin muslimske turguide. 

soltaniVår tredje taler var sjia-imam fra Kawther Al-Nabi; Sayed Masih Soltani,  som talte over «felles verdier i våre religiøse tradisjoner». Alle er klar over spenningen som forholdet mellom sjiaer og sunnier i verden representerer. I mange tilfeller slår det også ut i full konflikt. Imidlertid bidro Soltani til å overvinne dette ved å belyse vers i Koranen som snakker om enhet og fellesskap. 
En kurdisk gjest blant publikum var flyktning fra Irak.  Hele hans familie hadde opplevd denne konflikten gjennom krigen mellom Iran og Irak. Den kurdiske gjesten var oppmuntret over å se en sjia- og sunni-mullah sitte ved samme bord og snakke om fred. Vi trenger mer slike dialoger, sa han. 

murud1Siste taler var leder i Fredsforbundet, Steinar Murud, som talte over temaet «religion og fred». Når konflikten utvikler seg ropes det gjerne på politikerne, nå må noe gjøres. Dette er ofte både nødvendig og viktig i akutte situasjoner.


Men det er viktig å huske at bærebjelken til fred ligger i familien. Det er grasrota. Når ting bryter sammen her får det sosiale konsekvenser. Tilsvarende, når alt er vel vil samfunnet blomstre. Fredens vugge ligger i familien og våre hellige tekster gi mye god veiledning. 

Avslutningsvis hadde moskéen dekket på langbord, både til politiet og oss og bød på en generøs middag. 
 
forsamling
 
 
Tekst: Steinar Murud
Foto: Ole ToresenUniverselt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge