topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!10. august opplevde vi en terroraksjon mot Al-Noor moskéen i Bærum. I kjølvannet av dette er holdninger til både muslimer og jøder blitt diskutert og regjeringen har kommet med en handlingsplan mot muslimhat.

Spenninger mellom grupper, nasjoner eller kulturer truer freden og er grobunn for konflikter. Hvilken vei går utviklingen? Og hvordan kan vi skape fred. 

Dette var spørsmål på Universelt Fredsforbunds markering av FNs fredsdag som ble arrangert i Central Jamaat E-Ahle Sunnat i Oslo, under temaet «Perspektiver på fred», torsdag 19. september 2019.
 
Parallellt med Fredsforbundets markering i moskéen pågikk også et møte mellom den nye politimesteren i Oslo; Beate Gangås, og moskéens styre. Beate Gangås kom innom møtet og fikk en kort orientering om vårt initiativ av sekretær i moskéen. 
paanelet
 
Syed Nehmat Ali Shah, imam i Central Jamat E-Ahle Sunnat, åpnet kveldens markering med noen velkomstord og en resitasjon fra Koranen.  

bhanteFørste taler var hovedmunken fra Sri Lanka-tempelet; Oslo Buddhist Vihara i Oppegård, Bhante Manirathana. Han snakket om evige verdier.
 
Bhante snakket om viktigheten av balanse mellom den åndelige og den fysiske dimensjon i livet. Han understreket hvordan man kan oppnå indre fred og dvelte ved det buddhistiske konseptet «den åtteleddede vei», som i realiteten har en universell appell ikke bare til buddhister, men til alle mennesker, da det inneholder mye god veiledning for alle menneskers åndelige utvikling.

rimehaugNeste taler var tidligere redaktør i avisen Vårt land, Erling Rimehaug. I tillegg til sin bakgrunn som redaktør er Rimehaug også både forfatter og en erfaren turleder fra Midtøsten. Han snakket om sine positive opplevelser med «vandringer eller pilgrimsturer for fred».

Fra Rimehaugs erfaringer kan mennesker både lære mye, utvikle tillit og overkomme eventuelle barrierer gjennom å vandre og tilbringe tid sammen. Han delte en personlig historie om hvordan han som kristen kunne utvikle et nært vennskap med sin muslimske turguide. 

soltaniVår tredje taler var sjia-imam fra Kawther Al-Nabi; Sayed Masih Soltani,  som talte over «felles verdier i våre religiøse tradisjoner». Alle er klar over spenningen som forholdet mellom sjiaer og sunnier i verden representerer. I mange tilfeller slår det også ut i full konflikt. Imidlertid bidro Soltani til å overvinne dette ved å belyse vers i Koranen som snakker om enhet og fellesskap. 

En kurdisk gjest blant publikum var flyktning fra Irak.  Hele hans familie hadde opplevd denne konflikten gjennom krigen mellom Iran og Irak. Den kurdiske gjesten var oppmuntret over å se en sjia- og sunni-mullah sitte ved samme bord og snakke om fred. Vi trenger mer slike dialoger, sa han. 

murud1Siste taler var leder i Fredsforbundet, Steinar Murud, som talte over temaet «religion og fred». Når konflikten utvikler seg ropes det gjerne på politikerne, nå må noe gjøres. Dette er ofte både nødvendig og viktig i akutte situasjoner.


Men det er viktig å huske at bærebjelken til fred ligger i familien. Det er grasrota. Når ting bryter sammen her får det sosiale konsekvenser. Tilsvarende, når alt er vel vil samfunnet blomstre. Fredens vugge ligger i familien og våre hellige tekster gi mye god veiledning. 

Avslutningsvis hadde moskéen dekket på langbord, både til politiet og oss og bød på en generøs middag. 
 
forsamling
 
 
 
 
 
 
Text: Steinar Murud
Photo: Ole Toresen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside