topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!PEACE ROAD 2018 - Sykling for fred

25. juni er det 68 år siden koreakrigen brøt ut, en krig som lett kunne ført til nordkoreanske tilstander på hele den koreanske halvøy. Men en FN styrke på 16 nasjoner stilte opp og trygget fred og frihet for dagens Sør Korea.
PEACE ROAD 2018 markerer støtte til den positive dialogen som er kommet igang...

Årene etter krigens slutt har vært preget av stadig spenning mellom Nord- og Sør Korea, der mulighetene for nye krigsutbrudd hele tiden har vært til stede. Imidlertid, i disse dager blåser det en varm vind over Korea, der dialogen er kommet på et nytt og håpefullt spor.

Her i Norge, langt borte fra Korea ble støtte til denne dialogen markert i fredsparken ved Morokulien der koreanske håndverkere har bygget en pagode og montert en fredsklokke. Arrangementet kan sees på som en kulturell utveksling og en respons på et koreansk fredsinitiativ.

PEACE ROAD er et internasjonalt initiativ med aktiviteter på alle kontinenter. I Russland var det nylig en 1150 km marathonstafett for fred. På Balkan vil unge mennesker sykle 1300 km gjennom alle land i regionen for å fremme gode relasjoner. I Korea var det et program med 3000 der det bl.a. ble syklet nær grensen mellom Nord- og Sør Korea.2.the cyclist with the mayor in Nes

  Utenfor Nes rådhus med ordfører i Nes Grete Sjøli

I Norge, søndag 24. juni, deltok 18 syklister fra Fjellfoten sykkelklubb i årets PEACE ROAD. Arrangementet startet ved rådhuset i Nes kommune der syklistene mottok oppmuntrende ord og ønsker om god tur fra ordfører i Nes, Grete Sjøli. Med PEACE ROAD logo på ryggen la de avgårde akkompagnert av rop om god tur fra stab og fremmøtte.

1.mayor in Nes thumb 3.departure

   Tale fra ordfører                                                     Avreise fra Nes

4. arrival at the border between norway and sweden 5.arrival at the peace park

  Ankomst fredsparken                                           Ved Morokulien

Gruppen syklet over 80 km gjennom fire kommuner før de nådde sitt mål i fredsparken ved Morokulien på grensen mellom Norge og Sverige. Denne parken har en naturlig tilknytning til Korea gjennom den koreanskbygde pagoden med fredsklokken som er donert av byen Hwacheon i Sør Korea på grensen til Nord Korea.

6.peace program at a korean built pagoda 5a

   Fredsprogram

7 8

 Barnekor                                         Leder for sykkelgruppen; Bjørn Larshus

Med pagoden som midtpunkt ble det holdt et fredsprogram. Syklistene ankom og fant sine plasser til varm applaus fra stab og gjester. Et interkulturelt barnekor sang; “vi tar hverandres hender”. Leder for UF, Steinar Murud, forklarte om bakgrunn og formål med PEACE ROAD. Leder for sykkelgruppen Bjørn Larshus, kommenterte om å sykle for fred. Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, ønsket syklister og PEACE ROAD velkommen. Tilslutt ga doktorgrad stipendiat, Seongbong Hong, fra Korea en takketale med et avsluttende “kamsahamnida” – koreansk for takk.

9 10.greeting from Korea

  Ordfører i Eidskog Kamilla Thue                          Hilsen fra Korea ved Seongbong Hong

12.final refreshments 13.explanation

  Kaffe og vafler                                   Forklaring på fredsklokken

Som punktum for fredsmarkeringen ringte fredsklokken tre ganger for en fredelig gjenforening i Korea og for fred i verden.

Over 70 mennesker deltok i markeringen, men langt flere kunne lese om begivenheten som ble dekket av avisene Raumnes og Glåmdalen.

Flere lokale krefter hadde sponset med mat og andre rekvisita for dagen. Takk til Cirkel K i Nes for vafler og Nes Bluesklubb for utlån av stoler. Selv værgudene virket å være på vår side ettersom forholdene ble perfekte i kontrast til dagene og uker før.

Begivenheten ble avsluttet med kaffe, vafler og forfriskninger.

 14a

Tekst: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen og Daniel Murud

  

Glåmdalen, 26.juni 2018

15.Glåmdalen newspaper

 Raumnes, 26.juni 2018

16.Raumnes newpaper

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside