topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Øst og vest. Religion og politikk. Markeringen av FNs fredsdag 22. september i Wat Thai Buddhisttempel viste to til nødvendige veier til fred. Om religiøse mennesker generelt, og -ledere spesielt, kan vise åndelige verdier i praksis så kan de gi god drahjelp til å realisere FNs bærekraftsmål. 

 S2 Kopi

                                                          paneldeltakere
FNs internasjonale fredsdag ble markert sammen med Wat Thai Buddhisttempel på Kløfta, torsdag 22. september. FNs tema for dagen var  bærekraftsmålene som ble vedtatt sist høst. Vi ønsket imidlertid å inkludere religion og satte «FNs bærekraftsmål og religion» som tittel på programmet.  Vårt spørsmål var: «Hvordan kan religion bidra til fred?»

mlvRådgiver fra FN-sambandets østlandsavdeling, Malin Lenita Vik, presenterte de 17 bærekraftsmålene som en ambisiøs plan for å utrydde ekstrem fattigdom, skape fred og stoppe klimaendringene  i løpet av en tidsplan på 15 år, innen 2030.

I sin presentasjon berørte hun situasjonen i dagens verden og snakket om behovet for disse målene. Hun redegjorde for målene og om prosessen som førte frem til at de ble vedtatt, og understreket viktigheten av at mange hadde vært inkludert i utvelgelsesprosessen.

Å ha klare mål hjelper til å rette fokuset i samme retning. De forrige FN-målene, tusenårsmålene, bidro blant annet til å redusere ekstrem fattigdom med 50 prosent, sa hun.
– Å virkeliggjøre bærekraftsmålene er ikke bare en oppgave for nasjonale regjeringer; vi kan alle bidra, enten vi er enkeltindivider eller organisasjoner, avsluttet Vik.

 

S2 Kopi KopiPramaha Apinon, munk ved Wat Thai Buddhisttempel, snakket om «et buddhistisk perspektiv på fred»
– Til tross for mange gode resolusjoner for fred, ser vi fortsatt konflikter, sa han.
Mennesker ser ut til å være mer tiltrukket av vold enn av fred. A skape fred er ofte lettere enn å opprettholde den. Fred ser ut til å være et midlertidig fenomen.
– Konflikter oppstår i sinnet og burde bli løst i sinnet. Vi er sinn, sa Apinon.

Han la til at fred og lykke går sammen. Uten fred er det ingen lykke og vise versa. Han tilføyet også en annen viktig forutsetning for fred – frihet. Bare et fritt menneske kan være fredelig og lykkelig. Han utdypet videre om tre friheter: den fysiske, den sosiale og den åndelige.
Meditasjon er en buddhistisk praksis for å hjelpe sinnet til frihet. Det er vanskelig å kontrollere verden, men vi kan i hvert fall kontrollere vårt sinn.
– Vi må inspirere mennesker til å spre lykke, var Pramaha Apinons tilnærming til fred.


smSteinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, snakket om «Åndelige verdier og verdensfred». Han sa at bærekraftsmålene er universelle og noe alle mennesker burde kunne enes om. Fred i seg selv er noe alle burde kunne være skjønt enige om. Men likevel har vi konflikter. Ingen fred har vært bærekraftig. Hvorfor ikke?

– Intelligente og kunnskapsrike mennesker er bra, men er ingen garanti for fred, sa Murud. Kunnskap er bare et skritt på veien, men er ikke alt som skal til. 
Det virkelige fundament for ethvert samfunn er et spørsmål om verdier, ikke materielle verdier, men åndelige verdier.  Det er dette grunnlaget som har inspirert og utviklet fredelige samfunn. 
I UNESCOs konstitusjon heter det:  Siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet at forsvaret for fred må bygges opp.
Fred må begynne i menneskesinnet. Derfra må det komme til uttrykk på en synlig måte. Dette er en utfordring. Vi kan ha gode målsetninger, men hvis de ikke er rotfestet i vårt hjerte, så vil de lett forbli utopiske idealer. 

Murud henviste til FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskiöld, som sa at verden trenger en åndelig gjenfødsel. I den grad våre samfunn har et sunt fundament, basert på åndelige verdier, kan de ytre målene bli oppfyllt. Murud konkluderte med at det er i en slik forstand religion kan bidra.
 S1 Kopi

                        en del av de 50 deltakerene på markeringen av fredsdagen
I diskusjonen som fulgte, ble det påpekt at FNs tilnærming til fred er helt forskjellig fra den østlige, religiøse veien til fred. Den første fokuserer på ytre mål, mens den andre fokurerer på åndelige mål. Men begge er nødvendige og komplementære veier for å bygge en fredelig verden.

Staben i tempelet fortjener ros for sine sjenerøse forberedelser med thaimat, forfriskninger og dekorasjoner til kveldens arrangement. Dette var noe alle satte stor pris på, noe som kom til uttrykk under den sosiale minglingen som avsluttet kveldens feiring av FNs fredsdag på Kløfta.
                                

oversetter2              en meget god oversetter reg                           registrering
minglig unggammel

                             gode samtaler                                             Øst og Vest

 

  

IMG 4084

Peter Keogh, leder for Brahma Kumaris i Norge, skulle ha plass i panelet, men ble forhindret fra å delta. Han hadde imidlertid forberedt et innlegg med et eksempel på hvordan religiøse organisasjoner (Faith Based Organizations FBO) kan bidra til en fredelig og bærekraftig utvikling.

Med utgangspunkt i Brahma Kumaris, som er registrert som en ikke statlig organisasjon i FN, viser han hvordan de har bidratt ved flere anledninger og på flere måter til å bedre miljøet.


Se artikkelen her:
pdfsustainability_and_religion.pdf

 

 

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Pokki Steen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside