topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Den interreligiøse FN-uken «World Interfaith Harmony Week» ble markert i Grønland menighetshus torsdag 4. februar.

Årets tema var «veier til forsoning». En tid med store spenninger mellom religioner og kulturer gjorde temaet spesielt aktuelt.  

 religious leaders

                          World Interfaith Harmony Week i Grønland menighetshus

Møteleder ønsket velkommen med en orientering om dette FN initiativet som begynte for 6 år siden. Ingen kunne dengang forutsi hvilke alvorlige utfordringer som lå foran oss.

En ting er sikkert, uten en forsonende innstilling mellom mennesker, vil det være  vanskelig å gå en lys fremtid i møte.

thumb IMG 8788Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam åpnet med en hilsen om toleranse. I et samfunn med religiøst og rasemessig mangfold er det behov for en stor grad av toleranse. Vi er ulike, vi er de vi er.

"Vi kan ikke sensurere andre eller redusere andre til å være og mene det samme som oss. Vi må vise toleranse." 

Et samfunn med et stort mangfold har mange verdier så lenge det bygges på toleranse, avsluttet Khamshajiny Gunaratnam.

Hennes innlegg ble fulgt av en lystenningsseremoni for fred.«Et bilde sier mer enn tusen ord», heter det i et ordtak. Den enkle seremonien oppsummerte i en symbolhandling  hva den interreligiøse uken går ut på: å skape fred og harmoni mellom mennesker fra forskjellige bakgrunner.

IMG 8804 Kopi

                                                                 Lys for fred

Kapellan Sjur Atle Furali fra Den norske kirke, sunni-imam Ikram Akram fra Basim Naqsbam, shia-imam Syed Mashi Soltani fra moskéen Qawther Al Nabi, pramaha Abhinin Boontan fra Wat Thai Norge og Peter Keogh fra Brahma Kumaris, tente sine lys, en etter en.

thumb religious leaders KopiLystenningsseremonien ble etterfulgt av et panel omkring temaet «forsoning».   Kapellan Sjur Atle Furali snakket om «tilgivelse». For mange er ordet knyttet til det religiøse. For mange kan det være vanskelig å bruke ordet i en sekulær sammenheng.

Uansett så er det relevant. Vi opplever enorm en strøm av flykninger til vår del av verden i disse dager. De fleste har sterke historier å fortelle. Og i mange tilfeller kan strømmen av flyktninger ha en sammenheng med  europeisk krigføring i deres del av verden. Derfor bør vi være ydmyke i møte med alle som kommer hit til Norge.

Imidlertid så finnes det ikke fribilletter for flykninger til vår kultur. Møtet mellom flyktningene og Norge må våre forsonende. Norge må lytte til fortellingene og høre deres historie. Vi må våge å ta en vanskelig dialog. Gjennom dialog finner vi krefter til å tilgi. Tilgivelse handler om å gå videre.  Og tilgivelse handler om å finne veier til forsoning, avsluttet Furali.

thumb IMG 8814Imam Sayed Masih Soltani talte over temaet «Hvem er min fiende?» Soltani påpekte at «ord» kan utløse krig og konflikt. Vær derfor forsiktig med bruk av ord. Ens valg av «ord» kan skape misforståelser. Noen ganger er det en god strategi å slutte å argumentere, selv om du mener at du har rett. Er det alltid verdt å vinne argumentasjonen, men tape freden?

Misunnelse kan være en viktig årsak til fiendskap.Men hva er årsaken til misunnelse? Det kan være forskjellen på fattig og rik og forholdet mellom dem.  I et samfunn kan denne forskjellen skape store problemer.

Forskjellsbehandling mellom en minoritet og en majoritet er også farlig. Når majoriteten ikke tar nok hensyn til minoriteten får det alltid uheldige konsekvenser.

Imam Soltani nevnte også misforståelser og uvitenhet som en forklaring på konflikten mellom to parter. Gode spørsmål og en god samtale kan løse opp mange vanskelige forhold.   

thumb IMG 8818Steinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, tok opp temaet «forutsetninger for forsoning».

Murud påpekte den religiøse betydningen av begrepet forsoning. I kristendommen brukes begrepet om forholdet mellom Gud og menneske. Mennesket falt bort fra Gud og må forsones med sin Skaper. I videre forstand har alle religioner sine veier for å forsones med sin Gud.

Forsoning kan også handle om forholdet til seg selv.  Det er ikke alle sider ved eget liv man er like stolt av. For å leve gode liv må finne en vei til forsoning også i eget liv, i forhold til seg selv.

Men det vi er mest opptatt av, er forsoning i forhold til andre mennesker. Når alt kommer til alt, henger vel alle disse sammen, både forholdet til Skaperen, til en selv og forholdet til andre.

Uansett, i alle konfikter snakker vi alltid om to parter som er kommet alvorlig på kant med hverandre. Så lenge dette fortsetter vil begge parter lide og leve i utrygghet. Derfor bør det være i begges interesse å forsones så snart som mulig. Og det er mulig, men det krever noe fra begge. Kanskje høres det enkelt ut, men altfor ofte rettes pekefingeren på den ene part. Det er få som spør; hva kan jeg gjøre? . Det burde vi gjøre oftere, avsluttet Murud.

thumb IMG 8840 Kopi thumb IMG 8845 Kopi

             Anja Toresen fra "Ung Dialog"                                      Victor Lorentzen

Avslutningsvis ble to praktiske prosjekter presentert. Imam Ikram Akram introduserte sitt eget prosjekt for vanskeligstilte innvandrere. Med sin bakgrunn i arbeid mot rusmisbruk, tok han initiativ til Hassami Hussaini Welfare senter som hjelper unge mennesker inn i et positivt spor.

Anja Toresen, prosjektmedarbeider i Ung Dialogs prosjekt mot radikalisering og ekstremisme, snakket om deres arbeid blant unge fra ulike trossamfunn.

Kvelden ble avsluttet med «mykje lys og mykje varme» i Victor Lorentzens fremføring.  Lett bevertning og sosialt samvær avsluttet  kveldens program.

panel of speakers

                            Ikram Akram om sitt sitt sosiale engasjement for ungdom

 

Takk til alle som bidro med gjennomføringen av arrangementet!

 

  

Foto: Mandeep Punian
Tekst: Steinar Murud

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside