topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Tragedien i Paris for en måned siden mobiliserte millioner av mennesker til demonstrasjoner og markeringer mot ekstremisme og terror, og for ytringsfrihet. Islamistisk ekstremisme og vårt forhold til ytringsfrihet er blitt debattert daglig i media de siste ukene.Med dette bakteppet ble markeringen «Nødvendige rettigheter for menneskelig utvikling» organisert i Oslo torsdag 5. februar.

Etter initiativ fra Universelt fredsforbund og med Gamlebyen og Grønland menighet som vertskap, samlet omkring 70 deltakere seg i et fullsatt menighetshus.

DSC 0792 Kopi

F.v.: Mehboob Ur Rehman, Lehmber Singh; Lars Martin Dahl, Sheikh Mahmood Jalloul, Srigandarajah Thermelindjem, Bhante Manirathana og Steinar Murud

Siden 2010 har denne første uken i februar vært «øremerket» interreligiøs harmoni etter at kong Abdullah II av Jordan la fram sitt forslag om en «World Interfaith Harmony Week» og fikk det enstemmig godkjent i FNs generalforsamling.

FNs oppfordring til å spre budskapet om interreligiøs harmoni i verdens kirker, moskeer, synagoger og templer, ga arrangementet en større ramme enn det et lokalt Oslo-arrangement ellers kunne ha gjort.

At flere media, med sendinger til bl.a. Irak og India, dekket arrangementet, bidro til å spre budskapet langt utenfor menighetshusets vegger.

Møteleder Steinar Murud, generalsekretær i Universelt Fredsforbund i Norge, ønsket alle velkommen og understreket religionens relevans, i en tid da mange har snudd ryggen til det religiøse. Med henvisning til det kinesiske tegnet for religion som betyr «floor- teaching», snakket han om hvordan religion er ment å bygge dette åndelige og moralske gulvet eller fundament i samfunnet. Våre religioner har, tross sine ulikheter, som oppgave å gjøre oss til bedre mennesker ─ i forhold til Gud, til hverandre og til våre omgivelser. Individer som Mahatma Gandhi og Nelson Mandela er eksempler til etterfølgelse på personer som fant inspirasjon i sin tro, og som hadde dette åndelige «gulvet» å stå på.

Som en symbolsk markering for fred ble møtet åpnet med en lystennings-seremoni. Religiøse ledere tente lys under lesning av tekster fra de respektive hellige skrifter.

DSC 0329 Kopi

 Lys for fred

Under buddhist Bhante Manirathanas lystenning ble Dalai Lamas ord lest: «Det endelige formålet med buddhismen, og for den saks skyld alle religioner, er å være til nytte for mennesket.»

Tekstlesningen til Srigandarajah Termelindjem fra Norges Hindu Kultur Senter, var fra Paramahsana Yogananda som sa: «Nasjonaliteter er bare ytre kapper, som til slutt vil miste sin betydning, men du er et Guds barn for all evighet

Sogneprest Arne Marco Kirsebom, fra den katolske kirke, måtte melde forfall pga. sykdom, men hadde forberedt bl.a. denne teksten fra Det andre vatikankonsil: «Ved å angi veier, det vil si læresetninger, livsregler og hellige riter, prøver også andre religioner, som finnes over hele verden, hver på sin måte å komme menneskehjertets uro i møte.»

Sheikh Mahmood Jalloul fra sjia-moskéen Tauheed Islamic Centre hadde disse tekstene fra koranen:
«Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter.»

Under sogneprest i Gamlebyen og Grønland menighet Lars Martin Dahls lystenning ble den kjente teksten til Paulus om kjærlighet lest. Den slutter slik: «Så blir de stående, disse tre; tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

candlelight.1

 Lehmber Singh, styreleder i Sikhtempelet på Alnabru

Sikhismen var representert med Lehmber Singh, som er styreleder i sikhtempelet på Alnabru. Blant de utvalgte ordene fra deres hellige bok Sri Guru Grant Sahib, var disse: «Baygumpura, dette er byen hvor det ikke finnes noe sorg. Det er ingen lidelse eller angst vi kan finne her…ingen problemer eller avgifter du må gi til herskerne, ingen frykt , lyte eller nedfalling der. Nå, har jeg funnet den beste byen. Det er varig fred og sikkerhet der , O søskens skjebne.»

Siste «lystenner» var imam Mehboob Ur Rehman fra sunni-moskéen Islamic Cultural Centre. Ett av versene som ble lest fra koranen lød slik: «De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde.»

Å tenne et lys for fred er en symbolsk handling, men det symbolske baner vei for det konkrete og sender et signal om vilje og intensjoner om harmoni, samarbeid og fred. Tekstene i lesningen viser også overlappende verdier. Kjernen i de forskjellige trosretninger kan være nærmere hverandre enn de ytre forskjellene skulle tilsi.

publikum1

 et fullsatt Grønland menighetshus

Det påfølgende panelet tok opp kveldens tema «Nødvendige rettigheter for menneskelig utvikling».

Hatef Mokhtar, sjefsredaktør i The Oslo Times snakket fritt om menneskerettighetene generelt. De gjelder alle mennesker uavhengig av religion eller annen tilhørighet.

Så mange overgrep foregår i dagens verden, men de ansvarlige representerer ingen sann religiøs tradisjon, ifølge Mokhtar.

Religion brukes som et middel til å oppnå politisk gevinst. Verdien av tro og religion ligger i å tjene mennesker. Respekt for menneskerettigheter kommer først, insisterte Mokhtar på, avslutningsvis.

panel 1 Kopi

 Panel: sittende f.v.; Hatef Mokhtar, Lars Martin Dahl, Sheikh Mahmood Jalloul og Steinar Murud

Imam Sheikh Mahmood Jalloul opplyste om at Koranen omtaler flere rettigheter for oss mennesker, men han fokuserte på tre av dem. Det første var frihet, både til tro og til ytringer. «Det er ingen tvang i religionen», kan man lese i Koranen. Vi er frie, men om vi gjør feil, må vi ta konsekvensen av det, sa Mahmood og henviste til trafikken, der det er du som bestemmer farten, men om det går for fort, risikerer du bot.

Mahmood snakket også om respekt, som den andre rettighet. Mennesket trenger å bli respektert, ikke krenket, mobbet eller baktalt.
Rettferdighet er en tredje rettighet som ble nevnt. Det er en rettighet som burde gis mer oppmerksomhet. Alle har lik rett til bl.a. utdannelse, enten det er menn eller kvinner, presiserte Mahmood.

DSC 0797

                   publikum, imam Mahmood Jalloul og Iraqi Media in Norway i bakgrunnen

Lars Martin Dahl tok utgangspunkt i spørsmålet «Hva er et menneske?» for å klargjøre hvilke rettigheter vi trenger. Med utgangspunkt i skapelsesberetningen viste han til at mennesket er et vesen skapt i kjærlighet, et vesen som Gud elsker mest av alle vesener.

En følge av dette er et iboende menneskeverd, helt uavhengig av hvem vi er, og tittel, rase, kjønn e.l.
Deretter snakket han om hvilke rettigheter vi trenger for å føle oss virkelig elsket. Dahl påpekte at retten til liv, frihet og sikkerhet er rettigheter som dekker våre primærbehov.

Han snakket også om det motsatte, hva det er som gjør at vi føler oss truet. Det er når vi blir fratatt vår menneskelighet og tilhørighet. Om slike handlinger brukte Dahl uttrykket blasfemi. Det er et uttrykk vi er vant til å bruke om krenkelse av en religion, men som absolutt også kan brukes om en krenkelse av Guds skapelsesorden.

DSC 0465

 Victoria Nordhagen  "Let there be peace on earth - and let it begin with me!"

Kommentarer og dialog mellom publikum og panel ga mulighet til utdypelse av kveldens tema, før Victoria Nordhagen avsluttet det formelle programmet med sangen «Let there be peace on earth», en sang som slutter med setningen «and let it begin with me», som en passende påminnelse og appell om hvor freden begynner, nemlig hos meg!

 

Med spesiell takk til Gamlebyen og Grønland kirke, med sokneprest Lars Martin Dahl og seniorprest Rune Behring, for godt samarbeid, gode råd og godt vertskap.

publikum3

 

Her er linken til reportasjen som ble laget av Iraq Media in Norway; https://www.youtube.com/watch?v=NZBwUa04V_M

og her er sendingen på TV i Irak; https://www.youtube.com/watch?v=s0LLBMutRts

 

The Oslo Times skrev slik; http://www.theoslotimes.com/world-interfaith-harmony-week-concludes-with-a-message-for-religious-tolerance/

 

Tekst: Steinar Murud
Foto: Mandeep Punian

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside