topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 2008- 08.20. Fersk rapport fra PRIO/Jason Miklian: Les hele rapporten...

2008-05.28. Ambassadør Krishna V. Rajan om Fred og Demokrati i Sør Asia: Se hele talen...

Beringstredet fredsprosjektet
"For fredens skyld foreslår jeg å bygge en passasje gjennom Beringstredet. Denne passasjen vil være et knutepunkt i et internasjonalt motorveisystem som vil gjøre det mulig å reise fra Afrikas Kapp det Gode Håp til Santiago i Chile og fra NewYork til London og binde verden sammen til et felles samfunn.
Dette prosjektet vil bryte ned menneskeskapte barrierer mellom raser, kulturer, religioner og nasjoner og etablere et rike med fred; en ideell verden som også har vært Guds etterlengtede ønske.
USA og Russland kan forenes. EU, Kina, India, Japan, Brazil og alle nasjoner kan samle sine krefter for å lykkes i dette prosjektet. Å lykkes i dette prosjektet vil være avgjørende for å bygge en fredelig ideell verden, hvor mennesker ikke lenger vil krige mot hverandre
". UFs grunnlegger Dr. Sun Myung Moon, i sin tale fra stiftelsesmøtet for UF

Dr. Moon oppfordrer til å gripe den historiske muligheten å bygge bro over barrierene mellom raser, kulturer, religioner og nasjoner. Gjennom sitt liv har han hatt en visjon om et internasjonalt veisystem som forbinder alle kontinenter.

En tidlig tilhenger husker at Moon som flykning i det krigsherjede Sør Korea, en vårdag i 1950, forutsa at det en dag ville komme en tunell mellom fiendenasjonene Korea og Japan, mens de betraktet strømmen av fartøy som ankom havnen.

På en konferanse med nobelprisvinnere og andre vitenskapsmenn i 1981, gjentok Moon ideen om en tunell fra Kina via Korea gjennom en undersjøisk tunnel til Japans Kyushu-øyer og nordover til Hokkaido.

I 2005 og på hans verdensomspennende taleturne har han fremmet et enda mer ambisisøst prosjekt, konstuksjonen av en Fredstunell gjennom Beringstredet. En tunell på 85 km med et budsjett på 200 milliarder dollar for å forbinde øst og vest, Amerika og Asia. "En slik forbindelse vil bidra til å gjøre verden til et felles samfunn".

En slik forbindelse vil åpne for en friere handel. Økonomisk og kulturell utveksling ville hjelpe til å skape sosial utjevning. Selv om vær-forholdene ville favorisere gods-tog aller først, så har Moon en visjon om passasjer-trafikk, turisme og til og med ekteskap mellom mennesker langs ruten.
"Noen tviler kanskje på at et slikt prosjekt kan fullføres, men der det er vilje er det vei - spesielt hvis det er Guds vilje. Både vitenskap og teknologi i det 21. århundre gjør det mulig å konstruere en tunell under Beringstredet".

Angående kostnadene på 200 milliarder dollar for tunellen og 400 milliarder dollar for en jernbanelinje så er Moon sikker på at ressursene finnes. "Tenk på hvor mye penger verden sløser bort på kriger, tiden er kommet for nasjoner å arbeide sammen og forene sine krefter og som profeten Esaias en gang lærte", "å smi sin sverd og spyd til hakker og vingårdskniver".
Eller i det minste til gravemaskiner og jernbaneskinner.

Yakunin vil ha tunnel, 11.april 2012

President Medvedev støtter tunell-prosjektet

 

Uttalelser:

"Beringstrede-prosjektet er ikke bare et godt prosjekt, men et essentielt prosjekt for verdensfred".
Craig Burroughs, president i Beringstrait Project and Railway Group.

"Hvorfor skulle noen ønske å bygge en tunell over det avsidesliggende Beringstredet? Den raskeste veien mellom New York og Beijing går faktisk nord for Beringstredet. Slik sett er Beringstredet for langt syd.
Louis Cerney, Fhv. Direktør i American Railway Engineering Association.

"En forbindelse over Beringstredet ville skape nødvendig infrastruktur for videre utvikling. Det vil gjøre det mulig å frakte gods i volum som ville være umulig med fly. Det vil skape arbeidsplasser, og mulighet for handel som ikke eksisterer i dag".
Craig Burroughs, President i Beringstrait Project Tunnell and Railway Group.

"Når gode prosjekter kommer på bordet så vil pengene komme. Tilgangen til nye områder vil skape nye økonomiske muligheter. Utviklingen av en fattig region vil skape et nytt skattegrunnlag for myndighetene".
James Edgerly, Ambassadør for Fred

"En naturlig måte å bringe mennesker sammen på for å løse problemer som fattigdom, mangel på ressurser, mangel på arbeidsplasser og mangel på forståelse.
Craig Burrougs, President i Beringstrait Project Tunnell and Railway Group. 

Sun Myung Moon og Kim Il Sung
"Jeg reiste til Nord-Korea med en ånd av sann kjærlighet. Jeg reiste ikke til min fiendes hus, men til min brors hus. Jeg reiste med en innstilling om å tilgi, elske og forene."
Dr. Sun Myung Moon, UF grunnlegger.
Etter et historisk møte med Kim Il Sung.

Den koreanske halvøy er delt i to langs den 38. breddegrad. Siden grensen ble lukket i 1953 har Nord- og Sør-Korea levd i en spent situasjon med våpenstillstand og uten formell fred. Et folk med samme språk og med samme historiske og kulturelle bakgrunn ble atskilt uten reelle muligheter til gjenforening.

Etter å ha overlevd to år og åtte måneder i en konsentrasjonsleir i Nord-Korea, flyktet pastor Sun Myung Moon sørover i 1950, da krigen begynte. Fra den tiden har han arbeidet for å overvinne fiendskap og fremme fredelig gjenforening av sitt hjemland, gjennom det som i dag heter "Nordøst Asia Fredsinitiativet".

Veiledende prinsipp:

 1. Sann kjærlighet; som inspirerer mennesker til å leve for andre, sentrert om Gud
 2. Forening; ved å overvinne hindringer gjennom å fremme forsoning og samarbeide. 

Dialoger:

Møter mellom mennesker:
En avtale mellom Seoul og Pyongyang ble undertegnet en uke etter at dr. Moons reise til Nord Korea i 1991 der han møtte Kim Il Sung.
Arbeid bak kulissene muliggjorde CNN's verdensomspennende dekning av tidligere president Carters møte i 1994 med Kim Il Sung, noe som avverget den første atomkrisen.
Turisme til Pyongyang startet 2002. Kvinner dro til Nord-Korea for å møte andre kvinner og knytte forbindelser med dem, flere familier har blitt gjenforent.

Humanitært hjelpearbeid:
Det ble gitt tidlig informasjon om katastrofal matmangel midt på 90-tallet. Etter en "factfinding-tour" til Nord-Korea i 2001, begynte kvinner i Seoul å samle inn midler fra hele verden for humanitært hjelpearbeid som skulle leveres personlig til mennesker i Nord-Korea.

Ris for fred: Som hjelp til sultende nordkoreanere og for å fremme dialogen i tid da forholdet mellom nord og sør er svært spent (etter senkingen av det sørkoreanske marinefartøyet i vår, 2010) ble prosjektet Ris for fred lansert. 1000 tonn er levert og nye 1000 tonn er i ferd med å klargjøres for utdeling til den trengende befolkningen. Risen vil gå direkte til trengende og ikke til militæret eller myndighetene. Egne biler fra Pyonghwa Motors (se nedenfor) vil frakte risen til riktige adresser.
Fra europeisk side har vi en avtale med Røde Kors i N.Korea om å donere medisinsk utstyr til et barnesykehus i Pyongyang.

Kulturutveksling:
-"Little Angels Children's Folk Ballet" opptrådte i Nord Korea i 1998.
-"The Pyongyang Children and Students Performing Arts Troupe" kom på gjenvisitt til Seoul i 2000, og fornyet vennskapet blant danserne.
-Nord-Sør Fredskunst festivalen i 2000 hadde utstilt malerier av kunstnere fra både Nord- og Sør-Korea.
-Vår lenge planlagte "fredsambassade" ble åpnet 5. august 2007 i Pyongyang.
-Dialog gjennom fotball: Atletico Sorocaba (med tilknytning til UF) har spilt flere vennskapskamper med det nord-koreanske landslaget. Det er planer om flere turneringer.

Gjenforeningsprogrammer:

Utdanningsprogram:
Internasjonale konferanser for studenter og politiske ledere har økt forståelsen for politiske, økonomiske og medmenneskelige spørsmål. Seminarer om koreansk gjenforening har blitt holdt i Kina for studenter fra Nord og Sør. Utdanningsprogrammer i Japan og Korea har bragt sammen atskilte koreanske borgere med tilknytning til henholdsvis Nord og Sør.

Gjenforeningsarrangementer:
Koreanske eksilborgere i Japan har deltatt på gjenforeningsmøter i Korea og for å påvirke regjeringen til å gjøre mer for å få slutt på over femti år med atskillelse.

Pyunghwa bilfabrikk i Nampo
Samhandlingsprosjekter/bedrifter:
Pyongwha (freds) Motors Inc. startet i den nordkoreanske byen Nampo i 2002. Fabrikken monterer to bilmodeller og sørger dermed for sysselsetting av nordkoreanske arbeidere. Likeså mottar nå Botonggang Hotell i Pyongyang et stadig voksende antall internasjonale grupper.

Nyheter:
Muligheter for fredspark i Nord-Korea?
 

Uttalelser:

"Jeg håper at dette tiltaket kan bidra til å bygge en uavhengig og fredelig bro av gjenforening mellom Nord og Sør"
Huh Hyuk-pil, Vice President, Kim Hyung-Jim Educational College, North Korea

"The Little Angles varmet våre hjerter ved sin friføring. Jeg håper at de politiske ledere i Nord og Sør også vil oppleve samme hjertevarme".
Mr. Byung-hwa Cho, Chairman, National Acadiy of the Arts, North Korea

"Vi kunne lett skape gode forhold til nordkoreanske innbyggere gjennom sang og dans. Hvis politikerene kunne arbeide for en god fritid for våre nasjoner, og sette til side personlige ambisjoner, då ville gjenforeningen mellom nord og sør komme snart"
Dr. Yoon Sang-won, South Korean visiting the North

"Jeg bestemte meg for å snakke åpent med min guide. Jeg fortalte henne om min familie, mitt arbeid og mine følelser. Gradvis begynte hun å åpne seg for meg, slik at vi til slutt ble nære venner".
Lan Young Moon, President, Women's Federation for World Peace

"Fra hele verden skulle vi fortsette arbeidet for et forent Korea. Menneskelivene som gikk tapt for å beskytte dette landet skulle ikke være tapt forgjeves".
Veteran fra Koreakrigen fra Puerto Rico, på gjenvisitt i Korea etter invitajon fra UF.

 

 


De 10 årene som er gått siden MEPIs begynnelse ble markert med en konferanse i Jerusalem 17. mai 2013
pdfLes mer

MEPI er et globalt fredsinitiativ som startet i 2003 med regelmessige arrangementer i Midtøsten. Deltakere fra hele verden har deltatt i fredsvandringer, konferanser, hjelpeprosjekter, forsoningsseremonier, møter med politikere og religiøse ledere og kulturelle og sportslige arrangementer. Flere delegasjoner fra Norge har deltatt
Les mer...

Gjennom sitt brede program og omfattende nettverk av mennesker fra alle lag av samfunnet er MEPI et unikt prosjekt for fred.                 

MEPI Prinsipper:

 1. Det finnes én Gud, det gjør menneskeheten til én familie med Gud som felles foreldre.
 2. Mennesker er mer enn materielle vesener. Våre høyeste verdier er av moralsk og åndelig natur.
 3. Ekteskap og familie er hellige institusjoner og en hjørnesten for fred.
 4. Grunnprinsippet for forsoning mellom fiender er å leve for andre.
 5. Interreligiøst samarbeid er nødvendig for fred.

 

Dialoger:

Samtaler:
Jøder, kristne og muslimer har gjennom en serie møter utforsket sin felles arv for å finne veier til forståelse, forsoning og en ny begynnelse. Samtalene har vært på alle nivåer, fra "grasrotnivå" til dialoger mellom politiske og religiøse ledere.

Pilegrimsreiser:
Religiøse ledere har deltatt i felles pilegrimsreiser, besøkt hverandres hellige steder, studert hellige skrifter sammen, bedt sammen og deltatt i fredsvandringer.

Personlig kontakt:
I fredsbro-serionier har mennesker fra ulike bakgrunner møtt hverandre i en ånd av tilgivelse og forsoning. Tidligere "fiender" har møttes som venner.
Mange deltakere har besøkt familier og individer for å lytte til deres bekymringer og forstå deres livssituasjon.

Kulturell utveksling:
Musikere har knyttet sammen kristne, jødiske og arabiske tradisjoner på nye måter. Musikeren Yair Dalal som sang ved Nobels Fredpris-utdeling i Oslo i 1994 har med sin musikk bidratt til fred på flere MEPI-arrangementer.

 

Aktiviteter:

Hjelpe prosjekter:
I Gaza og Beth Shiesh ble 400 unge mennesker gitt data-opplæring og PCer ble donert. Israelsk og palestinsk ungdom fikk gjennom dette mulighet til å kommunisere med hverandre.

Fredsvandring:
Flere interreligiøse fredsvandringer er gjennomført både i øst- og vest Jerusalem. Etter bombingen av Radisson Hotel i Amman (Jordan), organiserte UF en internasjonal vandring fra kondolanseveggen ved hotellet til Hyatt Hotell for å vise sin støtte til Jordans befolkning. Al Jazeera dekket deler av arrangementet.
Immamene i Al Aksa-moskeen åpnet flere ganger moskeen for hele gruppen, i takknemlighet for initiativet.

"Play Soccer Make Peace"
organiserte 16 fotballag blant ungdommer i Gaza og gjorde det mulig for mennesker fra forskjellige deler av Gaza å delta i en fotballturnering. I Israel spilte jødiske og arabisk ungdomslag om en fredscup i en vennskapelig atmosfære.

 

Uttalelser om MEPI:

"Dere har gitt håp til mennesker som altfor lenge har opplevd desperasjon".
Naila Kharroub, Rektor DarAl-Kalima Videregående Skole l, Bethlehi

"Dere er velkomne, velkomne, velkomne"
Yassir Arafat

"Dere driver et hellig arbeid. Dere gir oss så mye håp ved å komme hit i disse vanskelige tider."
Yona Yahov, Borgermester i Haifa

"Jeg føler at dette initiativet vil ha stor betydning i å endre oppfatningen og rollen til religionene"
Rabbi Itzhak Bar-Dea, Ramat Gan, Israel

"Når mennesker fortsetter å komme fra alle religioner og alle nasjoner så gir det oss styrke til å overvinne alle barrierer. Vi føler at verden støtter oss i våre anstrengelser for å få slutt på vold og fremme dialog og forståelse"
Sheikh Aziz Bukhari, Jerusalem

"Ambassadører for fred snakker ikke bare fred, vi arbeider for fred, vi gjør fred".
Abouna Hatoum, Melkite Catholic priest, Nazareth

Middle East peace initiative - MEPI

Middle East peace initiative
MEPI er et globalt fredsinitiativ som startet i 2002 med regelmessige arrangementer i Midtøsten. Deltakere fra hele verden har deltatt i fredsvandringer, konferanser, hjelpeprosjekter, forsoningsseremonier, møter med politikere og religiøse ledere og kulturelle og sportslige arrangementer.

Gjennom sitt brede program og omfattende nettverk av mennesker fra alle lag av samfunnet er MEPI et unikt prosjekt for fred.

MEPI Prinsipper:

 1. Det finnes én Gud, det gjør menneskeheten til én familie med Gud som felles foreldre.
 2. Mennesker er mer enn materielle vesener. Våre høyeste verdier er av moralsk og åndelig natur.
 3. Ekteskap og familie er hellige institusjoner og en hjørnesten for fred.
 4. Grunnprinsippet for forsoning mellom fiender er å leve for andre.
 5. Interreligiøst samarbeid er nødvendig for fred.

Dialoger:

Samtaler:
Jøder, kristne og muslimer har gjennom en serie møter utforsket sin felles arv for å finne veier til forståelse, forsoning og en ny begynnelse. Samtalene har vært på alle nivåer, fra "grasrotnivå" til dialoger mellom politiske og religiøse ledere.

Pilegrimsreiser:
Religiøse ledere har deltatt i felles pilegrimsreiser, besøkt hverandres hellige steder, studert hellige skrifter sammen, bedt sammen og deltatt i fredsvandringer.

Personlig kontakt:
I fredsbro-serionier har mennesker fra ulike bakgrunner møtt hverandre i en ånd av tilgivelse og forsoning. Tidligere "fiender" har møttes som venner.
Mange deltakere har besøkt familier og individer for å lytte til deres bekymringer og forstå deres livssituasjon.

Kulturell utveksling:
Musikere har knyttet sammen kristne, jødiske og arabiske tradisjoner på nye måter. Musikeren Yair Dalal som sang ved Nobels Fredpris-utdeling i Oslo i 1994 har med sin musikk bidratt til fred på flere MEPI-arrangementer.

Aktiviteter:

Hjelpe prosjekter:
I Gaza og Beth Shiesh ble 400 unge mennesker gitt data-opplæring og tilsvarende antall PCer ble donert. Israelsk og palestinsk ungdom fikk gjennom dette mulighet til å kommunisere med hverandre.

Freds-akademi:
Et fredsakademi er i utvikling i Jordan for å utdanne mennesker som vil arbeide for fred.

Fredsvandring:
Flere interreligiøse fredsvandringer er gjennomført både i øst- og vest Jerusalem. Etter bombingen av Radisson Hotel i Amman (Jordan), organiserte UF en internasjonal vandring fra kondolanseveggen ved hotellet til Hyatt Hotell for å vise sin støtte til Jordans befolkning. Al Jazeera dekket deler av arrangementet.
Immamene i Al Aksa-moskeen åpnet flere ganger moskeen for hele gruppen, i takknemlighet for initiativet.

"Voices of Peace":
"Voices of Peace" er en internett-basert TV kanal som formidler budskap om fred og forsoning fra moderate stemmer fra hele regionen.
Se www.uptv.org og www.peacefederation.org/publications/vopeace/#vop

"Play Soccer Make Peace" organiserte 16 fotballag blant ungdommer i Gaza og gjorde det mulig for mennesker fra forskjellige deler av Gaza å delta i en fotballturnering. I Israel spilte jødiske og arabiske ungdomslag om en Freds Cup i en atmosfære av kjærlighet og vennskap.

Hva sier folk?

"Dere har gitt håp til mennesker som altfor lenge har opplevd desperasjon".
Naila Kharroub, Rektor DarAl-Kalima Videregående Skole l, Bethlehem

"Dere er velkomne, velkomne, velkomne"
Yassir Arafat

"Dere driver et hellig arbeid. Dere gir oss så mye håp ved å komme hit i disse vanskelige tider."
Yona Yahov, Borgermester i Haifa

"Jeg føler at dette initiativet vil ha stor betydning i å endre oppfatningen og rollen til religionene"
Rabbi Itzhak Bar-Dea, Ramat Gan, Israel

"Når fredsambassadører fortsetter å komme fra alle religioner og alle nasjoner så gir det oss styrke til å overvinne alle barrierer. Vi føler at verden støtter oss i våre anstrengelser for å få slutt på vold og fremme dialog og forståelse"
Sheikh Aziz Bukhari, Jerusalem

"Ambassadører for fred snakker ikke bare fred, vi arbeider for fred, vi gjør fred".
Abouna Hatoum, Melkite Catholic priest, Nazareth

er et globalt nettverk av ledere fra varierte bakgrunner og sektorer i samfunnet. Fredsambassadørene bygger på felles verdier og er aktive for å fremme forsoning, overvinne barrierer og bygge fred.
 

Fem universelle prinsipper for fred

 1. Troen på en Gud som Skaper og Foreldre for hele menneskeheten.
  Den beste veien vi kan følge for å heve oss over trangen til selviskhet er å anerkjenne vår felles menneskelighet, gitt oss av vår skaper. På samme måten som foreldre kan hjelpe i konflikter mellom søsken, så er det foreldrehjertet, med sin opprinnelse i Gud, som kan hjelpe oss å løse konflikter mellom verdens nasjoner, kulturer og religioner.
 2. Mennesket er primært et et åndelig vesen
  Mennesket lengter etter sannhet, skjønnhet og godhet. Livets dypeste mening og innhold kan finnes gjennom å strebe etter disse essensielle, men likevel usynlige verdiene. Hvert menneske har en evig ånd som går utover det fysiske livet. Åndelige prinsipper er ment å praktiseres i dette livet slik at vi er forberedt for den evige verden.
 3. Familien er en skole i kjærlighet og en hjørnesten for verdensfred
  Familien er hjørnestenen for fred og grunnlaget for vår karakter og kultur. I familien erfarer man kjærlighet og gjensidig avhengighet og man lærer de mest grunnleggende personlige og sosiale dyder. Konseptet om familien som som en skole i kjærlighet gjør familien til den mest essensielle menneskelige institusjon. Grunnlaget for en sunn familie er et trofast, hengivent ekteskap.
 4. Den høyeste standard i menneskelige forhold er å leve for andre
  Å praktisere prinsippet "å leve for andre" gjør oss mer oppatt av andre enn oss selv. Essensen av en god karakter er sann kjærlighet, uttrykt gjennom uselviske handlinger. Å leve for andre er et felles prinsipp i verdens religioner. Vi mener den beste praksis for å skape fred er å følge prinsippet om å leve for andre.
 5. Interreligiøst og internasjonalt samarbeid er nødvendig for verdensfred
  Varig fred kan ikke oppnås gjennom politiske vedtak alene, men krever at man berører de dypeste årsakene til konfliktene. Å overvinne rasemessige, religiøse, og etniske barrierer er en nødvendighet i vår tid. Tro kan gi mennesker kraft til å tilgi og det kan fremme kjærlighet til å overvinne hat, bitterhet og vold.


En fredsambassadørs rolle

En fredsambassdør er en del av et globalt nettverk og bidrar til å skape fred og forsoning og til å bygge ned barrierene som splitter mennesker.

Teksten på Fredsambassadør-diplomet beskriver idéen med en Fredsambassadør:
"Universelt Fredsforbund anerkjenner som Fredsambassadør de mennesker som utmerker seg ved å leve for andre, og som med hengivenhet fremmer universelle moralske verdier, et godt familieliv, interreligiøst samarbeid, internasjonal harmoni, fornying av FN, et ansvarlig media og opprettelsen av en fredskultur. Ved å overvinne rasemessige, nasjonale og religiøse barrierer vil en Fredsambassadør bidra til oppfyllelsen av alle menneskers håp; en forent verden i fred, hvor både den åndelige og materielle dimensjon er forent."

Å bli en fredsambassadør

Tittelen "Fredsambassadør" kan gis til mennesker som har bidratt til fred og forsoning og som tror på prinsippet om å leve for andre. Helt uavhengig av religion, kultur, nasjonalitet kan man motta tittelen Fredsambassadør.

Universelt Fredsforbund legger vekt på å anerkjenne menneskets åndelige natur og behov. Verdens religiøse og åndelige ledere blir derfor sett på som verdifulle og nødvendige medspillere som må inkluderes i det globale fredsskapende arbeid, i samarbeid med politiske representanter og frivillige organisasjoner. Utnevnelsen til fredsambassadør, krever ingen forandring i ens religiøse tro. Alle religiøse tradisjoner blir respektert. Universelt Fredsforbund anerkjenner ellers den innsatsen som blir gjort av samvittighetsfulle mennesker på ulike områder. Det er ikke nødvendig å være troende. Vi oppmuntrer alle til å støtte fredens sak. 

Ønsker du å bli en fredsambassadør?

Fredsambassadør Du kan søke om å bli en fredambassadør ved å:
 1. Fylle ut et søknadsskjema:
  pdfSøknadskjema
 2. Legge ved en kort biografi, CV.
 3. Legg ved en anbefaling av en representant for Universelt Fredsforbund.

Utnevnelsen til fredsambassadør, forutsetter at man er generelt enig i Universelt Fredsforbunds visjon og "prinsipper for fred". 00:17:47

 

 Som Fredsambassadør får du:

 • Nyhetsbrev og informasjon per e-post.
 • Invitasjoner til å delta på seminarer, konferanser og andre begivenheter i regi av UF.
 • Blir del av et nettverk av fredsskapere både i Norge og internasjonalt.
Fredsambassadører

Universelt fredsforbund UF

NGO med spesiell rådgivende status hos FNs Økonomiske og Sosiale Råd, ECOSOC

Du finner mer detaljert informasjon og internasjonale rapporter på:
www.upf.org

Norsk kontor
Colbjørnsensgate 8c
0256 Oslo
Tel: 22 55 39 75 Fax: 63 90 92 99
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Formål

Universelt Fredsforbund UF, er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale komité (ECOSOC).
 
Forbundet er representert i 156 nasjoner og arbeider i samarbeid med personer, organisasjoner og myndigheter med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre. 

Personvernerklæringen
se nederst på denne siden.

Fredsforbundets fem prinsipper for fred

Menneskeheten er én familie under Gud
-til tross for store forskjeller i språk, kultur og religion er menneskeheten som én familie og vi må behandle hverandre deretter. Vi har alle én felles opprinnelse i én Skaper i rollen som foreldre for alle mennesker.

Åndelige og moralske verdier
-både materielle og åndelige verdier er viktige. Begge er nødvendige for vår velstand. Ensidig vekt på materielle verdier fører imidlertid lett feil vei. Åndelige og moralske verdier må styre vår forvaltning av de materielle verdiene.
Livet har ellers en åndelig side som alltid vil bestå. Hvert menneske har selv ansvar for å ta godt vare på sin egen «sjel».

Familien er en skole i kjærlighet
-trygge og harmoniske familier er et viktig grunnlag for trygge og harmoniske samfunn. Oppveksten i familien former og utvikler mennesker og bør være en «skole» i kjærlighet.

Å leve for andre
-å leve for andre er et enkelt universelt prinsipp, men vanskelig å praktisere. Å kunne se helheten, å kunne ha et balansert syn og kunne se andres behov er nødvendig for å skape fred.

Samarbeid og enhet
-samarbeid på tvers av grenser bidrar til å skape tillit, vennskap, verdiskapning og det kan overvinne fiendskap. Godt samarbeid kan bidra til større samhold og enhet mellom de involverte parter.

 

Fredsinitiativ

Middle East Peace Initiative - MEPI.
Et initiativ for å fremme fred og forsoning mellom mennesker fra de abrahamske religioner. Tusenvis av mennesker, fra ulike nasjoner og bakgrunner, har besøkt Israel, Palestina og Jordan. Fredsvandringer, konferanser, dialoger, hjelpeprosjekter har bidratt til mer forståelse og samarbeid i regionen.

North East Asia Peace Initiative - NEAPI fremmer forsoning på den koreanske halvøy gjennom humanitært hjelpearbeid, personlige møter, utvikling av industri og kulturell utveksling.

South Asia Peace Initiative -SAPI er et initiativ for fred og forsoning i Syd Asia regionen.
Langsiktig innsats spilte en viktig rolle i å bringe partene i konflikten i Nepal sammen til en demokatisk prosess og valg i Nepal våren 2008. se mer; https://www.fredsforbundet.no/13-nyheter/78-ambassador-krishna-rajan-fra-india-snakker-om-fred-og-demokrati-i-sor-asia.html

Beringstredet tunnel-prosjekt blåser liv i drømmen om å knytte to kontinenter sammen. Prosjektet kan bli et knutepunkt i en ny internasjonal infrastruktur som vil stimulere kommunikasjon, handel, kulturutveksling og bidra til et harmonisk verdenssamfunn. En tunell mellom Korea og Japan inngår også i en slik satsning. En ny "silkevei" til glede for hele menneskeheten. 

Sunhak Peace Price gis ut annethvert år som anerkjennelse til individer eller organisasjoner som har  gjort en ekstraordinær innsats for lindre eller forebygge lidelser ved fattigdom, konflikter eller miljøproblemer og som fremmer fremtidsrettede løsninger.
Prisen for 2019 gikk til Waris Dirie for sin innsats mot kvinnelig kjønnslemlestelse og til dr. Akinwumi Adesina for sin innsats for utvikling av jordbruk i Afrika (den grønne revolusjon)

Balkan fredsinitiativ holdt en konferanse 30.mai 2019 med deltakere fra Albania, Bosnia og Hertzegovina, Kroatia, Kosovo og Nord Makedonia. En oppfølgingskonferanse kommer i oktober 2019. Begivenheten i mai ble godt dekket i nyhetene.  

IMG 20181030 0001 Kopi 2


Grunnleggere 

I mer enn 50 år har Dr.Sun Myung Moon og hans kone Dr. Hak Ja Han Moon vært i tjeneste for fred.  De har tatt mange initiativ og stiftet en rekke organisasjoner og som alle har verdensfred som hovedformål.

Her er noen av dem:

Utdannelse:
-Sun Moon University, Korea.
-Unification Theological Seminary, USA.
-International Education Foundation, IEF, "karakter-utviklings" program mye brukt i Russland og Kina.

Interreligiøst:
-"World Scripture", antologi med hellige tekster.
-Assembly for World Religions.
-American Clergy Leadership Conference ACLC (tverreligiøs organisasjon i USA)

Media:
-Washington Times, USA.
-Segye Ilbo, Sør Korea.
-Sekai Nippon, Japan.
-UPI pressebyrå

Kultur:
-Little Angels Children's Folk Ballet (besøkte Norge i 2011),
-Universal Ballet Academy.
-New York City Symphony.
 
Næringsvirksomhet:
-Ilhwa company (ginseng mm) 
-Yongpyeong resort (brukt under OL i Korea 2018),
-Pyeonghwa Motor (bilfabrikk i Nord Korea),
-Hotel i Nord Korea.

Akademiske organisasjoner:
-Professor's World Peace Academy (PWPA).
-International Conference on the Unity of the Sciences (ICUS)

Humanitært arbeid:
-International Relief and Friendship Foundation (IRFF. Fra norsk side har vi bidratt med medisinsk utstyr til et barnesykehus i Pyeongyang).
-Sykehus i Sør Korea. 

Fredsinitiativ:
-World Summit, årlig konferanse for politikere og religiøse ledere.
-International Leadership Conference
-Middle East Peace Initiativ MEPI. 


I 2012 døde Sun Myung Moon (se minneord: https://www.fredsforbundet.no/13-nyheter/18-fredsforbundets-grunnlegger-dr-sun-myung-moon-dod-92-ar-gammel.html  )

Visjonen og arbeidet føres videre under inspirasjon og ledelse av hans kone dr. Hak ja Han Moon.

 

biografiMitt liv for verdensfred
Slik lyder den norske tittelen på Sun Myung Moons memoarer som ble utgitt i anledning hans 90 årsdag i 2009. Den koreanske originalen ble utgitt på Sør Koreas største forlag; Gimm Young Publishers.  

Forlegger Park Eun-ju  som forøvrig er dedikert buddhist følte utgivelsen som et kall og boken ble en bestselger. 

Kort fra første kapittel:
"Jeg har levd mitt liv med bare én ting i tankene; jeg vil skape en verden i fred, uten krig og stridigheter, en verden der alle elsker hverandre."

Forside på den norske utgaven til venstre.

Nedenfor følger et 10 minutters videosammendrag av boken.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvernerklæringen for Universelt fredsforbund UF

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre kontakter. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tel.: 9208 1299 


Nyhetsbrev/invitasjoner: 
Som kontakt hos oss kan du motta både nyheter og invitasjoner. For at vi skal kunne sende deg dette bruker vi din epost adresse, alternativt telefonnummer.  Dette lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Du kan når som helst be om sletting fra listen.

Registrerte data: 
Aktuelle data i vår database er navn, organisasjon, epost- adresse, telefon og postadresse. Eventuelt hvilke arrangementer man har deltatt på tidligere. Dette er relevante opplysninger for at vi skal kunne holde kontakt og for å gi best mulig service. 

Oppbevaring av data:
Alle opplysninger oppbevares på én PC som er sikret med passord og som er innelåst.
 
Taushetsplikt:
Ansvarlig for personvern hos UF har taushetsplikt og vil ikke dele opplysninger med andre parter. 
 
Den registrertes rettigheter
Personer som står registrert i UFs database har til en hver tid rett til å få vite hvilken informasjon vi har om dem. Den registrerte har rett til å be om, og få svar innen 14 dager, på hvilken informasjon dette er, samt rett til å kreve at UF endrer eller sletter denne informasjonen.Om du er interessert i dette kan du kontakte oss på  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside