topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Torsdag 20. februar organiserte Universelt fredsforbund, for syvende gang, et program i FNs «World Interfaith Harmony Week» i Oslo. Markeringen var i partnerskap med nettverket «Min Nabo», som ble startet av dialogprest i Grønland kirke sist desember, og med moskeen Central Jamaat E Ahle Sunnat som også var vertskap for kveldens arrangement.

På en pressekonferanse på Nagoya Castle Hotel i Nagoya, Japan, ble det lørdag 5. oktober kunngjort at Macky Sall,  president i Senegal, og biskop dr. Munib Younan fra den evangeliske lutherske kirken i Palestina er vinnerne av Sunhak fredspris 2020. Ifølge Nam In-seog, generalsekretær for fredspriskomiteen, var det foreslått 86 kandidater fra 46 land til den fjerde Sunhak fredspris.

10. august opplevde vi en terroraksjon mot Al-Noor moskéen i Bærum. I kjølvannet av dette er holdninger til både muslimer og jøder blitt diskutert og regjeringen har kommet med en handlingsplan mot muslimhat. Spenninger mellom grupper, nasjoner eller kulturer truer freden og er grobunn for konflikter. Hvilken vei går utviklingen? Og hvordan kan vi skape fred?

1994 var FNs Familieår, og dette er den 25te markeringen av FNs familiedag. De er gått mange år, men markering av dagen er stadig like aktuell. Vi har alle familierelasjoner å ta vare på. Alle støter på utfordringer. Familieforholdene påvirker familiemedlemmene og har ringvirkninger i samfunnet. Temaet berører oss alle. Under årets tema, «Familien som samfunnets grunnenhet – hva innebærer det?», ble både familiens utfordringer og velsignelser presentert. Vi fikk høre erfaringer om hvordan familien kan være både en himmel og helvete.

Verden er full av ulikheter som ofte fremmer spenninger og konflikter. Ulikheter gir lett opphav til «livsfarlig gruppetenkning som overtar sjelene», som Harald Stanghelle skrev i Aftenposten 27. januar. Mennesker blir stemplet som venn eller fiende kun avhengig av hvilken gruppe du hører til, det være seg jøde, kristen eller muslim.

The Asia and Pacific Summit  ble arrangert i Nepal fra 1- 3. desember i hotel Hyatt Regency  Kathmandu. Et imponerende telt rommet de over 1500 delegatene fra 45 nasjoner. Blant delegatene var det bl.a. 7 nåværende - og 10 forhenværende statsoverhoder, en rekke parlamentarikere, religiøse ledere og VVIPs. Fra Pakistan deltok bl.a. tidligere statsminister  Yousuf Raza Gillani, sammen med innenriksminister Malik Subah Sadiq Parvaiz og to parlamentsmedlemmer. 

PEACE ROAD 2018 - Sykling for fred

25. juni er det 68 år siden koreakrigen brøt ut, en krig som lett kunne ført til nordkoreanske tilstander på hele den koreanske halvøy. Men en FN styrke på 16 nasjoner stilte opp og trygget fred og frihet for dagens Sør Korea.
PEACE ROAD 2018 markerer støtte til den positive dialogen som er kommet igang...

Jødisk museum var møtested for årets markering av World Interfaith Harmony Week, torsdag 15. februar. I en globalisert verden med sterk migrasjon, stort antall flyktninger og mange konflikter mellom kulturer, nasjoner og folkegrupper fremsto kveldens tittel «verdensfred gjennom interreligiøs harmoni – samarbeid om felles verdier» som meget relevant.

Torsdag 11. mai ble FNs internasjonale familiedag markert på VID Diakonhjemmet høyskole under temaet «Familie og samfunn – om familiens kår i 2017». Familien er en grunnenhet i samfunnet, men står overfor mange og nye utfordringer. Kveldens markering presenterte noen av mulighetene, utfordringer og mulige konsekvenser vi står overfor i møte med både teknologi og ideologi.

29. november ble det kunngjort hvem som blir tildelt neste års Sunhak fredspris. Som i 2015 kåret Sunhak-komiteen to vinnere: den italienske legen Gino Strada og den afghanske pedagogen Sakena Yacoobi. Vinnerne ble kunngjort på en konferanse i Washingtron DC av komiteens formann Il-shik Hong, tidligere rektor ved Korea University i Seoul, Sør-Korea. 

Øst og vest. Religion og politikk. Markeringen av FNs fredsdag 22. september i Wat Thai Buddhisttempel viste to til nødvendige veier til fred. Om religiøse mennesker generelt, og -ledere spesielt, kan vise åndelige verdier i praksis så kan de gi god drahjelp til å realisere FNs bærekraftsmål. 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside