topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Familiesaker og familiepolitikk er viktig. FNs familiedag er en fin anledning til å til å gi dette temaet ekstra oppmerksomhet. Under tittelen «Relevante perspektiver på familien i 2014» ble temaet belyst med både statistikk og erfaringer.

audience

                     Familiedagen 20. mai 2014 på Diakonhjemmet høgskole

Steinar Murud, leder i UF, ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for markeringen.

Maria Sammut fra den katolske kirke, og involvert i kirkens barne- og ungdomsarbeid, snakket om deres prosjekt «familieåret 2014». Selv om prosjektet er ment som et internt prosjekt så var erfaringene Sammut delte lette å kjenne seg igjen i.

Den katolske kirke har mange innvandrere, og utfordringene med å ta vare på dem er felles for mange, også utenfor den katolske kirke.
Sammut påpekte familiens ulike roller; i samfunnet, i kirken, som et sted for menneskelig utvikling og som en formidler av tro og verdier. Dette er også forhold som angår oss alle uavhengig av trosmessig og kulturell tilhørighet. 

Maria Sammut-2 Turid Noack  Kopi

             Maria Sammut, den katolske kirke                             Turid Noack, SSB

Turid Noack, seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, snakket om «hvordan det står til med dagens familier». Man hører ofte påstander om at det er så mye bedre eller verre nå enn før. Turid Noack ville vise om dette stemmer eller ikke. Hun snakket om skilsmisser, sammenlignet ekteskap og samboerskap, snakket om økningen i antall enslige og om antall barnefødsler.

Noack viste til at det er flere single nå enn før; 18% i dag mot 4% i 1960. Blant de som lever i parforhold har vi sett en økende andel samboerskap; alle par under 20 år er samboere, mens over 60 år er det bare 5-6 % som lever i samboerskap. Hun viste til at risikoen ved skilsmisse ved samboerskap er 4 ganger så høy som i ekteskap, for par uten barn.

Dagens familieliv er preget av mer variasjon i samlivstyper, hyppigere samlivsbrudd og flere samliv og flere aleneperioder i løpet av livet. En statistisk oppmuntring er kanskje at norske kvinner ligger høyt når det gjelder barnefødsler i forhold til andre europeiske land.

Det er lett å se utfordringene bak disse tallene, men Turid Noack er ingen dommedagsprofet og formidler som alltid sine tall på en balansert måte.

Frode Tuen  KopiEtter en deilig kaffepause med hjemmebakst slapp Frode Thuen til med sine tanker om «utfordringer og muligheter i familie og samliv.»

Professor Thuen talte varmt om det gode parlivets fordeler. Det gir et lengre livsløp, bedre hjertehelse, mindre infeksjoner og mindre sjanser for stress, depresjon og psykiske lidelser. Det er med andre ord godt for et menneske å leve i et godt parforhold.

Etter en disse gode nyhetene snakket Thuen om de utfordringen vi alle møter i samlivet. Uansett hvilket problem det måtte være så er god kommunikasjon viktig for å komme over kneika. Men om kommunikasjonen stopper så er det hjelp å få. Studier viser at rundt 70 % av par som går i terapi har utbytte av det. For den seriøse som vil legge et godt grunnlag for sitt samliv så finnes det gode samlivskurs. Studier viser at disse kursene har tilsvarende effekt.

Mange forhold kunne nok vært reddet ved slike tiltak, men Thuen sier at terskelen for å søke hjelp kan være høy, spesielt for menn. Det er som regel kona som tar initiativet.

 

Thuen presenterte tall fra norske undersøkelser om konsekvensen for skilsmissebarn. Det går bra for de fleste, men som en gruppe sliter de mer enn andre. Blant barn med problemer ser man at skilsmissebarn er representert dobbelt så ofte.

Å legge til rette for at par som trenger hjelp kan få det, og å senke terskelen for å oppsøke et slikt tilbud kan være en oppgave for vårt Barne- og likestillingsdepartement. Det kan koste noen kroner, men antakelig ville enda flere kroner i vår samfunnsøkonomi vært spart inn. Og ikke minst ville mange traumatiske opplevelser vært unngått.

Det er håpefullt at departementet har invitert Frode Thuen til å snakke om disse forholdene bare et par dager etter markeringen på familiedagen. Ingenting blir bedre enn grunnlaget det bygger på.

Familien utgjør en viktig del av grunnlaget vårt samfunn står på og har funksjoner som ingen stat kan overta. Vi håper at markeringen er et bidrag til en god utvikling for alle par og familier i Norge.

Takk til alle som bidro med presentasjoner, kommentarer, spørsmål og mange praktiske oppgaver.

discussion  Kopi

 

Foto: Jane Toresen
Tekst: Steinar Murud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside